Asbest

En takplatta - symbol för asbest

Asbest förekommer exempelvis i ventilationsrör, isolering, fasadplattor, värmepannor, kakelfix och gummigolvmattor. Som småhusägare är det oftast olika eternitprodukter man funderar över. Vanliga eternitprodukter som alltså innehåller asbest är fasadplattor, takplattor och rör.

Här kan du lämna asbest

Inte det här

Fibercementprodukter i form av skivor/plattor (sorteras som sten och betong på en återvinningscentral). Fråga vår personal om du är osäker vilken typ av avfall du har.

Tänk på!

  • Avfall innehållande asbest får väga max 5 kilo och inte överstiga måtten 110 x 70 cm. För tyngre/större avfall, se nedan.
  • Avfall innehållande asbest ska vara paketerat med kraftig byggplast. Tejpa igen alla skarvar ordentligt så att paketet blir helt tätt. Använd inte material som till exempel sopsäckar, plastpåsar eller gamla presenningar.
  • Kontakta alltid personalen på återvinningscentralen när du lämnar avfall innehållande asbest.
  • Asbest klassas som farligt avfall på grund av hälsorisken vid uppkomst av asbestdamm. Det är därför viktigt att hantera asbest och eternitprodukter med stor försiktighet för att behålla dem hela. Asbest är i regel ofarligt så länge det ligger bundet i det material som det finns i, exempelvis eternitplattan på taket. När man däremot börjar plocka ner eller borra i materialet så bildas ett asbetsdamm som innehåller små nålar som vid inandning kan orsaka skador i lungor och värsta fall leda till cancer.
  • Upptäckten att asbest är cancerframkallande gjorde att Sverige i mitten av 70-talet förbjöd användandet av asbest där det kunde ersättas med annat likvärdigt material. Ett totalförbud mot använding av asbest infördes 1982.

Viktigt om asbestavfall över 5 kilo

På Må återvinningscentral kan du lämna upp till 5 kg avfall innehållande asbest. Större mängder asbestavfall lämnar du mot en avgift. Detta beroende på att större mängder asbestavfall inte rör sig om ett hushållsavfall, utan om bygg/rivningsavfall (verksamhetsavfall) som inte omfattas av taxan för hushållsavfall. Tänk på att asbestavfall över 5 kg lämnas vardagar kl 7.00-15.30.

Asbetsavfall över 5 kilo kan du lägga på en pall som möjliggör avlastning med traktor. Om inte asbestavfallet får plats på en pall kan du själv bygga ihop två pallar som går att lyfta med traktor. Börja med att först lägga plast på pallen, stapla avfallet ca 50 cm högt. Omslut allt med plast och tejpa alla skarvar så att det blir helt tätt. Tänk på att ha en tillräckligt stor pall så att avfallet inte sticker utanför pallen. Om du inte kan lyfta av materialet med handkraft och behöver lyfthjälp ber vi dig att kontakta vågstationen på Må och boka tid för att få hjälp av en traktor.

Vid större saneringsarbeten rekommenderar vi att man anlitar ett saneringsföretag som har tillstånd av Arbetsmiljöverket för att arbeta med asbest.

Vad händer sen?

Asbest läggs på särskilt avfallsupplag, så kallad deponi. På deponin samlas asbest på en så liten yta som möjligt för att minimera risken att människor kommer i kontakt med asbesten vid framtida schaktarbeten, borrningar och dylikt.

Hjälpte informationen på sidan dig?