Övriga kemikalier

Ett utropstecken i en triangel - symbol för farligt avfall

Exempelvis fixsalt, batterisyra, borsyra, ättiksyra, fosforsyra, övriga syror, ammoniak, lut, soda, framkallare, fotokemikalier, härdare, väteperoxid, jod och triperkloretylen.

Här kan du lämna övriga kemikalier

Tänk på!

Det finns några saker som är extra viktiga då du lämnar övriga kemikalier:

  • På våra återvinningscentraler kan du lämna upp till 25 liter spillolja/diesel, färgrester och kemikalier. Större mängder lämnas mot kostnad på Må återvinningscentral.
  • Olika kemikalier får inte blandas i samma förpackning.
  • Avfallet ska vara väl emballerat i hela och täta förpackningar. Bräckliga, trasiga och läckande förpackningar innebär risker för både dig och vår personal.
  • Förpackningarna ska vara märkta så att det tydligt går att läsa vad de innehåller. Lämna gärna det farliga avfallet i sin originalförpackning.
  • Fråga vår personal om du är osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall.

Vad händer sen?

Det farliga avfallet sorteras utifrån innehåll. Merparten transporteras sedan till särskild anläggning där det behandlas på ett säkert sätt.

Hjälpte informationen på sidan dig?