Färg, lack och lim

Symbol för farligt avfall

Exempelvis färger, linolja, träolja, teakolja, träskyddsmedel, lasyr, schellack, fogmassa, polystyren, smörjfett, skokräm, skidvalla, bilvax, bilschampo, kontaktlim, plastlim och nagellack. Även genomtorkad färg sorteras som farligt avfall.

Här kan du lämna färg, lack och lim

Inte det här

Tomma färgburkar/hinkar av metall (sorteras som metallförpackning på en återvinningsstation eller som metall på en återvinningscentral), tomma färgburkar/hinkar av plast (sorteras som plastförpackning på en återvinningsstation eller som brännbart på en återvinningscentral), gamla penslar och trasor (sorteras som hushållsavfall i sopkärlet).

Tänk på!

Det finns några saker som är extra viktiga då du lämnar färg, lack och lim:

  • På våra återvinningscentraler kan du lämna upp till 25 liter spillolja/diesel, färgrester och kemikalier. Större mängder lämnas mot kostnad på Må återvinningscentral.
  • Olika kemikalier får inte blandas i samma förpackning.
  • Avfallet ska vara väl emballerat i hela och täta förpackningar. Bräckliga, trasiga och läckande förpackningar innebär risker för både dig och vår personal.
  • Förpackningarna ska vara märkta så att det tydligt går att läsa vad de innehåller. Lämna gärna det farliga avfallet i sin originalförpackning.
  • Fråga vår personal om du är osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall.

Så rengör du penslar

Ta del av våra tips hur du rengör din penslar på bästa sätt.

Vad händer sen?

Det farliga avfallet sorteras utifrån innehåll. Merparten transporteras sedan till särskild anläggning där det behandlas på ett säkert sätt.

Underliggande sidor

Hjälpte informationen på sidan dig?