Påkörda djur (anmälningspliktiga)

Enligt lag måste du rapportera en kollision med så kallade anmälningspliktiga djur. Påkörda djur kan inte lämnas på våra återvinningscentraler.

Enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbart skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.

Vid kollision med övriga viltslag gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen. Om man har kolliderat med ett mindre djur ska man se till att djuret blir avlivat och om möjligt avlägsnat från vägbanan, men tänk alltid på din egen säkerhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?