Sorteringsguide

Det mesta går att återanvända!

Tänk på att det mesta går att återanvända genom att ge bort, reparera eller sälja!

Vår sorteringsguide vägleder dig när du bestämt dig för att kasta något. Så fundera ett varv till innan du följer våra hänvisningar i guiden!

Brännbart i det gröna sopkärlet

Hänvisningarna i vår sorteringsguide bygger på att brännbart avfall i första hand ska kastas i det egna gröna sopkärlet.

Brännbart avfall som normalt inte ryms i sopkärlet hänvisas till en återvinningscentral.