Vanliga frågor

Det här formuläret postas automatiskt.

Huvudkategori

213 träffar

 • Det är ett smutsigt arbete att laga dricksvattenledningar. Hur görs de rena efteråt?

  Först och främst genomförs arbetet så att man undviker att få in smutsigt vatten eller jord. När reparationen är klar görs en kraftig genomspolning. Vid behov kloreras ledningen för att därefter renspolas igen.    

 • Varför ser jag uppgifter från Övik Energi på Mina sidor, jag är inte kund där?

  Miva och Övik Energi samarbetar och Mina sidor är från och med februari 2020 en gemensam service från bolagen. Det innebär att du kan se dina tjänster hos båda bolagen på samma ställe. Vårt mål är att det ska förenkla för dig som kund. Om du enbart har tjänster hos Miva kommer du ändå att se rubriker som hör till tjänster från Övik Energi.

  Sedan tidigare har Miva och Övik Energi ett gemensamt kundinformationssystem som gör att vi kan sänka våra administrationskostnader. Därför är det en naturlig fortsättning av vi nu lanserat ett gemensamt Mina sidor. Hantering av personuppgifter sker enligt GDPR och regleras i ett avtal mellan bolagen.

 • Varför ser vattenförbrukningen för december och januari konstig ut i Mina sidor?

  I december satte vi igång dygnsavläsning för de fjärravlästa vattenmätarna. Mätvärdet samlas in med tre decimaler, men var felaktigt inställt på att visa noll decimaler i Mina sidor. Det innebär att enbart hela kubikmeter visas. Under en viss förbrukning visas förbrukningen som 0 kubikmeter och över en viss förbrukning visas den som 1 kubikmeter. Den totala förbrukningen över månaden är korrekt och samma som på fakturan. Från och med februari 2020 fungerar dygnavläsningen i Mina sidor.

 • Varför ska jag inte lägga kuvert i pappersinsamlingen?

  Limmet på kuverten är det största problemet. Det löses inte upp i processen i pappersbruket utan klumpar ihop sig. Det resulterar i sämre papperskvalitet eller i värsta fall makulering. Samma sak gäller för post-it-lappar. Kuvert och post-it-lappar lägger du i soppåsen som går till förbränning där avfallet omvandlas till energi.

 • Varför tar vi inte hand om matavfallet i vår egen kommun?

  Matavfallet som samlas in i Örnsköldsvik transporteras till en biogasanläggning i Härnösand där matavfallet rötas och blir biogas till fordon. Resterna blir gödsel till exempelvis skogen. Att vi inte tar hand om matavfallet i vår egen kommun beror på att vi i dagsläget inte har någon sådan anläggning. Men matavfall är fullt av energi och klarar därför ganska långa transporter utan att man förlorar miljövinsten.

 • Varför återfylls slambrunnen med vatten efter deltömning?

  Vattenfasen återförs för att förbättra brunnens funktion. De mikroorganismer som finns i brunnen återförs och nedbrytningsprocessen kan snabbt komma igång igen, vilket minskar belastningen på närmiljön. Eftersom vätskan återförs minskar även transporterna för slambilen och leder till minskad klimatpåverkan.

 • Varför är ett vattenskyddsområde indelat i olika zoner?

  Vattenkvaliteten påverkas till stor del av markanvändningen och olika typer av verksamheter inom tillrinningsområdet. Tillrinningsområdet är det område inom vilket vattnet kan röra sig till vattentäkten. Den akuta risken för att en förorening ska nå ledningsnätet och konsumenterna är högre ju närmare intaget en eventuell olycka sker. Därför är restriktioner i föreskrifterna strängare ju närmare zonen är intagspunkten. Längre bort från intaget minskar den akuta risken på grund av utspädning och långa transporttider. Vattenskyddsområdet syftar då mer till att bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten i ett långtidsperspektiv.

 • Var gör jag när det rinner undan långsasmt i avloppet?

  Om vattnet sjunker sakta i handfatet eller diskhon beror det nästan alltid på att smuts har fastnat i vattenlåset. Det går oftast lätt att fixa med en vaskrensare, en sugpropp som sitter på ett träskaft. Vaskrensare finns att köpa i varuhus och järn- och färgaffärer.

  Om problemet inte går att lösa med vaskrensaren kan du testa att rengöra vattenlåset som sitter i röret under handfat eller diskho. Ställ en hink under för att slippa smutsigt vatten på golvet eller i skåpet.

  Om det fortfarande är problem bör du kontakta en rörfirma som kan undersöka saken.

 • Var kan jag hämta matavfallspåsar?

  Du kan hämta påsar på Mivas alla återvinningscentraler i Bjästa, Bredbyn, Björna, Husum och på Må eller hos Mivas kund­service på Sjögatan i Örnsköldsvik. Du kan även hämta fler påsar i ett antal utvalda livsmedelsbutiker runt om i kommunen. Här kan du se var du kan hämta fler matavfallspåsar.

  Fastighetsägare till flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och verksamheter kan beställa extra matavfallspåsar för leverans till en kostnad genom att kontakta Mivas kunderservice.

 • Var lämnar jag matolja och matfett?

  Fett och matolja som hälls ner i avloppet stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Därför är det viktigt att ta hand om fettavfall på rätt sätt.

  Små mängder fett/olja (mindre än 1 liter)

  Små mängder olja och frityrfett som uppstår hemma kan paketeras och läggas i sopkärlet. Fett från stekpannan kan med fördel torkas upp med hushållspapper och läggas i matavfallspåsen eller i restavfallet om du saknar brunt kärl för matavfall.

  Större mängder fett/olja (mer än 1 liter)

  Större mängder olja eller frityrfett ska förpackas och i första hand lämnas till den särskilda fettinsamling som finns på våra återvinningscentraler. Tänk då på detta:

  • Flaskan eller behållaren ska vara uppmärkt, ordentligt stängd och helst genomskinlig. Du får inte flaskan i retur. Personalen på återvinningscentralen tar hand om den.
  • Flaskan eller behållaren får innehålla max 5 liter matfett/matolja.
  • Ta hjälp av en praktisk fettratt som finns att hämta kostnadsfritt på återvinningscentralen.
  • Fett från stekpannan kan med fördel torkas upp med hushållspapper och läggas i matavfallspåsen eller i restavfallet om du saknar brunt kärl för matavfall.
  • Mindre mängder olja och frityrfett (max 1 liter) kan också paketeras också läggas i det gröna sopkärlet.

  Matfett och matolja från verksamhet lämnas på Må återvinningscentral mot en avgift i taxan för verksamhetsavfall.
  Läs mer om taxan för verksamhetsavfall

 • Var ska man lämna nagellack och hårspray?

  Gammalt nagellack och sprayburkar är farligt avfall och ska lämnas till en återvinningscentral.
 • Vattnet är avstängt på grund av utebliven betalning, vad gör jag?

  Vid utebliven betalning tvingas Miva tyvärr koppla bort vattnet till din fastighet. För att få vattnet påkollat måste du dels betala din skuld, dels betala en särskild återinkopplingsavgift.

  För att så snabbt som möjligt få vattnet återinkopplat ska du tänka på detta:

  • Miva samarbetar med inkassoföretaget Visma Collectors AB och det är till Visma du ska betala din skuld. Visma Collectors bankgironummer är 5607-3703. Du kan alltså inte reglera din skuld via Mivas post-/bankgiro eller genom att besöka vår kundservice.
  • Tänk på att återinkoppling av vatten kostar 1 600 kr och att detta ska betalas samtidigt som din skuld. Kontakta Visma Collectors för att få veta din totala skuld inklusive återinkopplingsavgift.
  • All kommunikation gällande frånkoppling av vatten ska göras med Visma Collectors.
  • Inom 48 timmar från det att Visma Collectors informerat Miva om att skulden är betald återinkopplas vattnet till din fastighet.

  Visma Collectors nås på telefon 0771-16 02 05 och deras öppettider är vardagar 08.00-16.30. 

  Om egen återinkoppling sker ses det som en brottslig handling som kommer att polisanmälas av Miva.

 • Vattnet är grått/svart, vad är fel?

  Det är mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem ändå kvarstår, kontakta vår kundservice.

 • Vattnet är rödbrunt/brunt (missfärgat, grumligt). Vad är fel?

  Det beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. Efter exempelvis en åtgärdad vattenläcka kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem med missfärgat vatten ändå kvarstår, kontakta vår kundservice.

 • Vattnet är vitt, nästan som mjölk. Vad är fel?

  Det har kommit in luft i vattnet. Spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem ändå kvarstår, kontakta vår kundservice.

 • Vem kommer och byter min vattenmätare?

  Mellan åren 2018–2024 byter vi ut alla gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare i Örnsköldsviks kommun.

  Bravida genomför besiktning av mätarplats och installation av fjärravlästa vattenmätare i Hörnett och på Varvet på uppdrag av Miva. De kommer att åka i Bravidas bilar, bära kläder med Bravidas logotyp och kunna legitimera sig.

 • Vem står för abonnemanget för va och hushållsavfall när jag hyr ett hus?

  Vi vill alltid ha en lagfaren ägare på våra abonnemang. Om huset hyrs ut kan vi i undantagsfall registera en avvikande fakturaadress. Däremot är det alltid fastighetsägaren som är ansvarig för att avgifter för vatten och hämtning av hushållsavfall betalas. I de fall avgifterna inte betalas går kravet alltid till fastighetsägaren.

 • Vilka krav ställer ni på platsen där vattenmätaren sitter?

  För att mätarplatsen ska vara godkänd behöver du kontrollera följande:

  • Vattenmätaren ska vara monterad i en konsol som håller fast rör och ventiler i väggen.
  • Vattenmätarkonsolen ska vara horisontellt monterad.
  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren. Ventilerna måste gå att stänga helt annars behöver de bytas ut innan vattenmätarbytet.
  • Väggen och golvet intill bör tåla spill och läckage av vatten.
  • Det ska vara lätt för våra tekniker att komma åt vattenmätaren och ventilerna med verktyg.
  • Mätaren får inte byggas in eller blockeras av tung utrustning eller inredning.
  • Rör och kopplingar får inte vara angripna av rost.

  För om- och nybyggnationer kräver vi även att vissa mått uppfylls på mätarplatsen. Vid befintlig byggnad ska måtten uppfyllas så långt det är möjligt.

  Läs mer om mätarens placering

 • Vilken konsol ska jag ha till vattenmätaren?

  Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och anpassad efter mätarens storlek. I en vanlig villa ska konsolen ha en skjutbar kopplingshylsa, passa mätarstorlek Q3 2,5–Q3 4 och ha 190–220 mm bygglängd. Det är tillåtet att byta konsol själv eller så kan du kontakta en vvs-firma för hjälp med installation.

 • Vilken tid på dagen tömmer ni mitt sopkärl?

  Sophämtningsarbetet pågår under hela dagen, den aktuella hämtningsdagen. Det betyder att man kan få sitt sopkärl tömt alltifrån kl 6 på morgonen till kl 22 på kvällen. Sopkärlet måste vara utplacerat senast kl 6 på morgonen om man vill ha det tömt den dagen.

  Om det inte har blivit tömt på den tid som det normalt brukar tömmas, låt kärlet stå till dess att vi tömt det.

 • Vilket matavfall ska jag lägga i det bruna kärlet?

  I papperspåsen lägger du matavfall, det vill säga allt som blir över då du lagar mat eller har ätit.

  Detta kan du lägga i papperspåsen

  • Matrester (tillagade eller råa)
  • Bröd, kex, kakor och bullar
  • Grönsaker, rotfrukter och frukt
  • Kaffesump och kaffefilter
  • Tesump och tepåsar
  • Ris, mjöl, pasta
  • Ägg och äggskal
  • Skal från skaldjur
  • Mindre ben från kött, fisk, fågel
  • Popcorn, godis och choklad
  • Blommor och blad (inte jord)

  För att matavfallet ska bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem blanda i tidningspapper, vita och oblekta servetter/hushållspapper eller rivna äggkartonger.

  Färgade servetter och hushållspapper lägger du bland övrigt restavfall, eftersom färgerna innehåller mycket tillsatser som man vill undvika i rötningen av matavfallet.

  Detta är exempel på vad som inte ska läggas i papperspåsen

  • Tobak – fimpar och snus
  • Tuggummi
  • Mjuk plast/plastfolie
  • Jord, lera, sand och grus
  • Kattsand
  • Blöjor
  • Bindor och tamponger
  • Textilier
  • Dammsugarpåsar
  • Grillkol och aska
 • Är det bättre att dricka vatten på flaska än kranvatten?

  Nej. För kranvatten gäller i vissa fall strängare gränsvärden för både bakterier och salthalt, eftersom det levereras till så många människor. Flaskvatten kan dock innehålla höga salthalter, till exempel natrium- och fluoridjoner, och bör därför inte ges till små barn. Det är däremot stor prisskillnad på de två typerna av dricksvatten. En liter vatten på flaska kostar minst 250 gånger mer än kranvatten. Kranvattnet får man dessutom levererat direkt i kranen dygnet runt, samt borttransporterat och renat vid avloppsreningsverket. Sedan är det naturligtvis en smaksak om man tycker det är festligare att dricka ett kolsyrat vatten.

  Läs mer om hållbarhetsmärkningen Kranmärkt

 • Är det fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som ansvarar för utsläpp till ledningsnätet?

  Det är fastighetsägaren som är ansvarig mot Miva som huvudman för vatten- och avloppsledningsnät.

 • Är det svårt eller äckligt att sortera matavfall separat?

  Nej, det är enkelt. Låt matavfallet rinna av i slasken innan du lägger det i papperspåsen som är avsedd för matavfall och som ingår i abonnemanget. Till din hjälp får du en praktisk slaskskrapa. Fyll påsen till max 3/4, så att du kan rulla ihop den ordentligt. Lägg sedan papperspåsen i det bruna kärlet.

  Många tycker faktiskt att det luktar mindre när man sorterar matavfallet separat. Anledningen är att papperspåsen med påshållaren ventilerar fukten och att matavfallet därmed håller sig torrare och ger upphov till mindre lukt än när det slängs i plastpåse. Dessutom slänger du samma matavfall i det gröna sopkärlet där det blandas med annat avfall, så egentligen byter matavfallet bara kärl och samlas koncenterat i det bruna kärlet.

  Om du har illaluktande avfall som räk- eller kräftskal kan du skölja det i vatten. När vattnet runnit av kan du slå in det i lite tidningspapper innan du lägger det i papperspåsen. Tänk också på att byta påse minst var tredje dag även om den inte är full. Det är viktigt att du kan vika ihop påsen ordentligt innan du lägger den i det bruna kärlet för att minska risken för att påsen läcker eller går sönder.

 • Är det säkrast att skaffa ett vattenreningsfilter för att få bra kranvatten?

  Nej, inte om du har dricksvatten från en kommunal anläggning. Den kommunala dricksvattenförsörjningen står under strikt kontroll och svenskt dricksvatten har en hög och jämn kvalitet. Filter och andra anordningar som marknadsförs har visat sig försämra dricksvattenkvaliteten, bland annat genom att tillföra tungmetaller och/eller främja tillväxten av mikroorganismer (till exempel bakterier). Om du har egen brunn kan du behöva ta bort vissa ämnen, till exempel järn (Fe), som det kan finnas för mycket av, eller förändra pH-värdet för att ledningar och utrustning inte ska korrodera (fräta sönder). Skötseln av filtret är mycket viktig.

 • Är det verkligen miljövänligt att diska ur förpackningar för återvinning?

  Förpackningarna behöver inte vara kliniskt rena. Det räcker att skölja bort det värsta, för hygienens skull. För att inte slösa energi är det naturligtvis bra att inte skölja ur förpackningarna under rinnande varmvatten.  
 • Är dricksvattnet helt fritt från bakterier?

  Nej, dricksvatten är inte sterilt, det vill säga helt bakteriefritt. Överallt i vår miljö finns mikroorganismer och utan dem skulle vi inte överleva. När dricksvatten produceras i vattenverket avskiljs ohälsosamma mikroorganismer. Dricksvattenmiljön är oftast kall och näringsfattig, vilket medför att de flesta mikroorganismer inte trivs eller förökar sig i dricksvattnet. En liten mängd mikroorganismer är naturligt.

 • Är ledningarna som dricksvattnet transporteras i rena?  

  Ledningarna påverkas med åren av vattnet som passerar igenom dem. Det vanligaste ledningsmaterialet i Sverige är gjutjärn. En del vatten kan ge lösa avsättningar av till exempel järn. Ett välplanerat underhåll omfattar systematiska spolningar för rengöring. Andra vatten ger fasta avlagringar på ledningsväggen. Trots noggranna undersökningar av sådana avlagringar i över hundra år gamla järnledningar, har man inte hittat något som visar att de skulle kunna orsaka tillväxt av mikroorganismer.

  I ledningsnät med fasta avlagringar gäller det att hålla en vattenkvalitet som gör att avlagringarna inte löses upp. Andra ledningsmaterial, som till exempel gummi, har visat sig kunna ge omfattande kvalitetsstörningar. Det finns exempel på gummiledningar som innehållit hela ekosystem med större organismer. Gummi som ledningsmaterial används inte idag. Ledningar byts ut efterhand som de åldras och inte längre uppfyller de höga krav som ställs på dem. Det kallas ledningsförnyelse och pågår kontinuerligt.

 • Är matavfallspåsen godkänd för livsmedel?

  Ja, enligt vår leverantör är den bruna matavfallpåsen livsmedelsgodkänd. Det finns alltså inga risker med att använda påsen till frukt och grönt när du handlar.

 • Är vattnet i Örnsköldsviks kommun hårt eller mjukt?

  I Örnsköldsvik är vattnet mjukt. Det innebär att du kan tvätta och diska med den lägsta rekommenderade doseringen då tvål, tvätt- och diskmedel löddrar lätt. Om inte tvätten är hårt smutsad kan du gärna hoppa över förtvätten också.

  Läs mer om vattnets hårdhet

 • Är vattnet i Örnsköldsviks kommun klorerat?

  Nej, Miva tillför inte klor i något av sina vattenverk för att minska bakterietillväxt i dricksvattnet.

 • Är ämnen som finns naturligt i vattnet ofarliga?

  Nej, inte alltid. En del ämnen som förekommer naturligt i marken kan vara hälsofarliga. Om de löser sig i vattnet kan de så småningom hamna i dricksvattnet. Det gäller till exempel arsenik och radon.

 • Måsta jag installera oljeavskiljare för att tvätta fordon?

  Generellt har vi sett att all fordonstvätt medför för höga utsläpp av metaller och oljehaltiga ämnen till avloppsledningsnätet. Det innebär att all fordonstvätt behöver en intern rening för att klara utsläppskraven.
 • Måste allt vara helt och rent som lämnas för återbruk?

  Nej, möbler, heminredning och cyklar som du lämnar för återbruk i Startpunktens mottagning på våra återvinningscentraler behöver inte vara hela. De som deltar i Startpunktens verksamhet, lagar och reparerar i sina ateljéer för att sedan kunna sälja föremålen i Startpunktens återvinningsbutik på Sjögatan 5 i Örnsköldsvik.

  I Myrorna insamlingscontainer lämnar du kläder, skor, accessoarer och hemtextil. Myrorna tar även emot textil som trasig, nopprig eller urtvättad. Tänk bara på att förpacka det du lämnar i ihopknutna påsar så att det inte blir blött.

 • Måste jag anmäla adressändring till Miva?

  Ja, du måste alltid anmäla adressändring direkt till oss eftersom det inte sker med automatik via exempelvis folkbokföringen.

  Inför din flytt måste du anmäla det till Miva. Enklast gör du det genom att fylla i blanketten för flytt och ägarbyte. Om du har köparens uppgifter tillgängliga går det snabbt och enkelt att fylla i blanketten. Har du kommunalt vatten och avlopp måste du även läsa av din vattenmätare vid datum för ägarbyte och notera på blanketten.

  Till dess att blanketten registrerats hos oss står säljaren kvar som betalningsansvarig. När vi får blanketten lägger vi upp köparen som kund och gör sedan en slutfaktura till säljaren och skiftar ägarförhållandet.

  Tänk på att alltid anmäla ändrade ägarförhållanden direkt till oss eftersom det inte sker med automatik.

 • Måste jag använda de papperspåsar till matavfallet som Miva tillhandahåller?

  Ja, har du ett brunt kärl för matavfall ska du använda de papperspåsar som vi tillhandahåller. Matavfallet får inte läggas i en vanlig plastpåse då det stör rötningsprocessen i biogasanläggningen. Inte heller andra papperspåsar är lämpliga då de har en annan kraftigare kvalitet än matavfallspåsarna.

  Se film från vår påsleverantör om varför och hur du använder papperspåsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Måste jag använda papperspåsen till matavfallet?

  Ja, att använda papperspåsar för matavfallet är det mest miljlövänliga sättet att paketera matavfall som ska rötas för att ge både energi och näringsämnen. Därför är det också viktigt att använda de papperspåsar som Miva tillhandahålle eftersom det är speciellt framtagna för matavfall. 

  Det är mycket viktigt att använda den påshållare som vi tillhandahåller. Den gör att påsen ventileras och därmed håller mycket bra. Naturligtvis är det också viktigt att låta blött matavfall rinna av innan det läggs i påsen. Till din hjälp får du en praktisk slaskskrapa.

  Det är också viktigt att inte använda en vanlig sophink eller sätta en plastpåse utanpå papperspåsen, eftersom det gör att papperspåsen inte kan andas och därför lätt går sönder.

 • Måste jag ha abonnemang för hushållsavfall i mitt fritidshus?

  Ja, enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten.

  Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och va-området.

  Det är med andra ord inte Miva som beviljar dispens från ett abonnemangs grundavgift, utan Örnsköldsviks kommun i egenskap av tillsynsmyndighet. Miva har ingen insyn i inkomna dispensansökningar eller någon möjlighet att påverka dessa.

 • Måste jag ha abonnemang för hushållsavfall i mitt obebodda hus?

  Ja, enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten.

  Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och va-området.

  Det är med andra ord inte Miva som beviljar dispens från ett abonnemangs grundavgift, utan Örnsköldsviks kommun i egenskap av tillsynsmyndighet. Miva har ingen insyn i inkomna dispensansökningar eller någon möjlighet att påverka dessa.

 • Måste jag vara hemma när vattenmätaren ska bytas?

  Ja, det behöver finnas en vuxen hemma under besöket som kan visa var vattenmätaren finns samt delta vid besiktningen av mätarplatsen. Räkna med att besöket tar upp till en timme. Besöket börjar med en besiktning och om mätarplatsen är godkänd genomförs bytet direkt. Om bytet inte kan genomföras bokar vi om till en ny tid för byte längre fram.

 • När brukar bevattningsförbud införas?

  Örnsköldsviks kommun har ett fantastiskt dricksvatten som grundar sig på vatten från fina grundvattentäkter i området. Vi har god tillgång på vatten, men vid långvarigt vackert väder och torka kan tillgången ändå bli begränsad.

  Bevattningsförbud införs när grundvattennivåerna är för låga. Då får det kommunala vattnet endast användas för grundläggande hushållsbehov som personlig hygien, mat och dryck.

  Om vi under långvarigt vackert väder vattnar trädgårdar och fyller pooler med vårt dricksvatten kan vi hamna i en bristsituation där vattnet inte kommer att räcka. Det är dessutom ett stort slöseri att vattna trädgården med ett dricksvatten som är så rent att vi kan dricka det direkt från kranen.

  Mivas ledningar är dimensionerade för att klara av att leverera dricksvatten till alla kunder för en normal vattenförbrukning. Vi kan inte bygga ledningsnät för att klara av bevattning av trädgårdar med dricksvatten. Det skulle bli oerhört dyrt och våra vattentäkter skulle inte räcka till detta.

 • När får jag min e-faktura?

  E-fakturor skickas ut vid samma tidpunkt som de vanliga fakturorna. Eftersom postgången uteblir kan de bli tillgängliga någon dag tidigare.
 • När har återvinningscentralerna öppet?

  Vi har fem återvinningscentraler med olika öppettider. Återvinningscentralerna i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum har öppet en dag varje vecka, kl 13-20. Under vår och höst är öppettiderna utökade.

  Längst ner på alla sidor på webbplatsen kan du enkelt se vilka öppettider som gäller idag och klicka på namnet på återvinningscentralen för att se veckans öppettider för varje enskild återvinningscentral.

  Må återvinningscentral

  Bjästa återvinningscentral

  Björna återvinningscentral

  Bredbyn återvinningscentral

  Husum återvinningscentral

 • När jag bytte vattenfiltret var det fullt av "skräp". Kommer det från dricksvattnet?

  Hushåll med kommunalt dricksvatten behöver inga vattenfilter. Ett filter skiljer av vissa av de ämnen som finns i vattnet i låga halter. Med tiden kan det dock bli ansenliga mängder. Gränsvärdet för järn i dricksvatten från kommunala anläggningar är 0,20 mg/liter Fe (järn). Dessa halter ska normalt inte ge några problem. Men under ett helt år i en familj med en årsförbrukning på 150 kubikmeter, kan det tillsammans med till exempel kalk (Ca) bli avsevärda mängder som samlas i filtret. Det kan uppfattas som "skräp". I ett filter som sitter i rumstemperatur kan mikroorganismer föröka sig. Det kan i sin tur leda till att vattnet får höga bakteriehalter.   
 • När kommer jag att få en fjärravläst vattenmätare?

  Alla vattenmätare i kommunen kommer att bytas ut under ett antal år. Du kommer i god tid innan att få ett informationsbrev i din brevlåda där det står vad du behöver göra inför bytet. Du kommer sedan att få ett brev med tidbokning ungefär en vecka innan besöket. Om tiden inte passar bör du så fort som möjligt kontakta oss för att boka en ny tid. Räkna med att besöket kan ta upp till en timme.

  Mellan åren 2018–2024 byter vi ut alla gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare i Örnsköldsviks kommun.

 • När töms sopkärlet vid mitt fritidshus?

  Fritidshusabonnemang sommar

  Med fritidshusabonnemang sommar hämtas hushållsavfall vid ditt fritidshus under vecka 22-39. Beroende på om du har hämtning jämn eller udda vecka sker första hämtning antingen vecka 22 eller 23 och sista hämtning antingen vecka 38 eller 39. Hämtning vid fritidshus ingår i ordinarie sophämtningstur.

  Fritidshusabonnemang vinter

  Du som tillbringar delar av vintern i ditt fritidshus bör starta fritidshusabonnemang vinter. Abonnemanget gäller under vecka 46-19 och beställs genom att kontakta vår kundservice. Beroende på om du har hämtning jämn eller udda vecka sker första hämtning antingen vecka 46 eller 47 och sista hämtning antingen vecka 18 eller 19. Hämtning vid fritidshus ingår i ordinarie sophämtningstur.

  Hämtning efter fritidshussäsongen

  Efter den ordinarie hämtningen vid fritidshus utifrån ovanstående abonnemang måste tömning av sopkärl vid fritidshus beställas via kundservice. Om du beställer sådan extra tömning kommer sopbilen samma dag som vid ordinarie tömning.

 • Papperspåsen fryser fast i kärlet, vad ska jag göra?

  Under den kalla årstiden händer det att sopor, och då särskilt papperspåsar för matavfall, fryser fast på sidorna och i botten av kärlet. Det gör att kärlet inte kan tömmas ordentligt vid tömningstillfället. Det påverkar däremot inte viktavgiften eftersom kärlet vägs både före och efter tömning. Det är inte heller någon hämtningsavgift för det bruna kärlet. Det är fastighetsägarens ansvar att ta loss eventuellt fastfrusna sopor. Bästa sättet för att slippa fastfrusna sopor är att se till att både kärlet och påsarna är torra.

  Se våra tips hur du undviker fastfrusna sopor

 • Påverkas jag av strålningen från den nya fjärravlästa vattenmätaren?

  Den strålning som mätaren avger är helt ofarlig och kan jämföras med andra apparater som i dag ofta används i de flesta hem, som:

  • TV-apparater och datorer med trådlös WiFi och/ eller Bluetooth
  • Fjärrkontroller för TV-apparater och bilar
  • Babyvakter.

  Kamstrups förbrukningsmätare uppfyller alla internationella regler och specifikationer rörande elektromagnetisk strålning.

 • Sopkärlet är trasigt. Vad gör jag?

  Vi ersätter kostnadsfritt sopkärl som gått sönder vid ett tömningstillfälle eller av normalt slitage. Beställ ett nytt sopkärl genom att kontakta vår kundservice.

 • Spelar det verkligen någon roll om jag sparar några liter vatten när jag borstar tänderna?

  Ja, det betyder mycket. Varenda droppe spelar roll! Om vi alla hjälps åt och stänger av kranen medan vi borstar tänderna så blir det några procent av den totala förbrukningen. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar tänderna sparas sammanlagt cirka 36 liter vatten. Det gör skillnad!

  Fler exempel:

  • En vattenspridare som står på i 20 min gör av med ungefär 150 liter vatten.
  • För varje minut en kran står och rinner försvinner 6 liter vatten.
  • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på tre minuter motsvarar 36 liter.
  • En maskintvätt förbrukar cirka 50 liter vatten.
  • Om en familj på fyra personer stänger av kranen med de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
 • Tjänar jag något på att skaffa ett brunt kärl för matavfall?

  Ja, du bidrar till en bättre miljö för oss alla samtidigt som du minskar dina kostnader för sophämtningen. Hur mycket du tjänar beror på dina sorteringsvanor och hur mycket sopor du har idag.

  Den som väljer att sortera sitt matavfall separat i ett brunt kärl får en halverad viktavgift för avfallet i både det gröna och bruna kärlet. Övriga behåller sitt gröna kärl och samma viktavgift som tidigare.

  Läs mer om taxan

 • Tjänar Miva pengar på mina hushållssopor?

  Många tror felaktigt att Miva tjänar pengar på de hushållssopor vi samlar in. I själva verket har Miva stora kostnader för att ta om hand avfallet, och enligt självkostnadsprincipen får Miva inte tjäna pengar på dina sopor.

  För hushållsavfall delas taxan in i grundavgift, hämtningsavgift, viktavgift och eventuell tilläggsavgift. Vad är det då dessa avgifter ska täcka? Grundavgiften täcker våra kostnader för ett kärl, avfallsplanering, administration och service. Här ingår också att tillhandahålla våra återvinningscentraler. Grundavgiften betalas oavsett hur mycket eller litet sopor som du väljer att få hämtade.

  Hämtningsavgiften betalas per hämtningstillfälle och kärl. Avgiften täcker våra kostnader för att hämta ditt hushållsavfall.

  Viktavgiften baseras på vikten på det avfall som du lämnat i kärlet. Avgiften täcker våra kostnader för behandling av avfallet via förbränning och energiåtervinning. För att motivera källsortering är viktavgiften högre än behandlingskostnaderna. Den mellanskillnaden skulle annars ha ingått i grundavgiften.

  Det avfall som Miva kan sälja vidare är visst grovavfall, exempelvis trä- och metallavfall. Den intäkten finansierar i sin tur delar av återvinningscentralens kostnader.

 • Vad bestämmer ett vattenskyddsområdes storlek?

  Naturvårdsverket i Sverige har skrivit en handbok som ger råd och anvisningar för hur avgränsning av vattenskyddsområden ska göras. I princip måste man beakta hela vattentäktens tillrinningsområde när skyddsområdet arbetas fram.

 • Vad får jag inte lägga i det bruna kärlet?

  Du får inte lägga i tobak (fimpar och snus), tuggummi, mjuk plast/plastfolie, jord, lera, sand och grus, kattsand, blöjor, bindor och tamponger, textilier, dammsugarpåsar, grillkol och aska.

  Naturligtvis får du inte heller lägga ner sådant avfall som ska sorteras och återvinnas på annat sätt, som exempelvis förpackningar, tidningar och farligt avfall. Kattsand ska läggas i det gröna kärlet. Du får inte heller lägga ner kvistar, löv och övrigt trädgårdsavfall som ska lämnas på en återvinningscentral eller ännu bättre i din egen kompost.

  Läs mer om det bruna sopkärlet

 • Vad får jag spola ner i avloppet?

  Toaletten är till för kiss, bajs och toalettpapper. Ingenting annat. I en skräphink bredvid kastar du bindor, trosskydd, tamponger, kondomer, bomullstops, tandtråd, våtservetter, tvättlappar och pappershanddukar.

  Överblivna läkemedel lämnas till närmaste apotek och allt som är farligt avfall som kemikalier och färgrester ska självklart lämnas till en återvinningscentral.

 • Vad gör jag med slaktavfall?

  Slaktavfall från vilt (t ex älg) kan ligga kvar på fallplatsen i skogen. Slaktavfallet bör dock inte samlas ihop och tippas på ett och samma ställe i stora volymer. Mindre partier slaktavfall från enstaka djur kan under förutsättning att det är välpaketerat lämnas på Må återvinningscentral.

  Slaktavfall från livsmedelsproducerande djur tas inte emot på Mivas återvinningscentraler. Slaktbiprodukter från djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel (t ex kött, mjölk och ägg) får inte grävas ner. Det ska tas om hand på särskilt sätt. Kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB, 010-490 99 00, för mer information.

  Läs mer om hur döda djur och slaktavfall ska hanteras på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Vad gör jag med sopkärlet vid flytt?

  Sopkärlet tillhör fastigheten, vilket innebär att någon annan ska ta över ditt sopkärl när du flyttar. Tänk därför på att alltid tvätta och fräscha upp kärlet innan du flyttar.

  Så tar du hand om ditt sopkärl

 • Vad gör jag när det är helt stopp i avloppet?

  Gör en felanmälan på telefon 0660-330 330. Du kan ringa dygnet runt.

  Får du akuta avloppsproblem ska du alltid först kontakta Miva för att vi ska kunna konstatera om problemet är i det allmänna ledningsnätet eller i ledningen på din fastighet som du själv ansvarar för. Om du direkt anlitar privata avloppsrensningsfirmor och det visar sig att problemet är på det allmänna ledningsnätet kan vi tyvärr inte ersätta dina utlägg till avloppsrensningsfirman.

 • Vad gör jag om det luktar illa från mitt bruna sopkärl?

  Ett sommarväder vi uppskattar gör det extra viktigt att hantera soporna på rätt sätt för att förhindra besvärande flugor och problem med lukt.

  Det främsta tipset är att byta påse ofta även om den inte är full – minst var tredje dag. Eftersom det inte är någon hämtningsavgift för det bruna kärlet rekommenderar vi också att du tömmer det vid varje tömningstillfälle. 

  Så underviker du lukt

  • Skölj räkskal och lägg i tidningspapper innan du lägger skalet i påsen.
  • Lägg fiskrens och räkskal i frysen och släng det i samband med tömning av sopkärlet.
  • Knyt påsen ordentligt innan du lägger den i kärlet. Stäng papperspåsen för matavfall ordentligt genom att rulla ihop den innan du lägger den i kärlet.
  • Ställ sopkärlet på en skuggig plats och gärna utomhus istället för i ett soprum/skåp, så att det ventileras ordentligt.
  • Låt locket stå på glänt så att det kommer luft in i kärlet.
  • Tvätta kärlet invändigt efter tömning. Skölj ordentligt med vatten och skura med borste. Inga rengöringsmedel behövs. Häll gärna några droppar ättika i kärlet efteråt. Det tar bort dålig lukt och håller flugorna borta. Du kan även strö lite vanligt trädgårdskalk runt kanterna i kärlet och i botten. Flugorna trivs inte i varken sur eller basisk miljö.

  Så underviker du fukt

  • Använd alltid Mivas påshållare om du sorterar matavfall separat. Påshållaren gör att påsen luftas. Hink eller plastpåse göra att papperspåsen blöter igenom.
  • Låt avfallet rinna av ordentligt i slasken innan det läggs i påsen.
  • Lägg några tidningssidor i botten på påsen.
  • Släng hushållspapper och använda servetter tillsammans med matavfallet som suger upp en hel del av det fuktiga i påsen.
  • Låt kaffesump torka till en stund innan du slänger den i påsen.
  • Knyt påsen ordentligt innan du lägger den i kärlet. Stäng papperspåsen för matavfall ordentligt genom att rulla ihop den innan du lägger den i kärlet.
  • Blir papperspåsen för matavfall överfull och svår att rulla ihop kan du trä ytterligare en papperspåse över så att det blir tätt.

  Här hittar du fler tips om hur du tar hand om sitt sopkärl

 • Vad gör jag om dricksvattnet luktar och smakar konstigt?

  Kontakta oss på Miva eller Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning för att få reda på orsaken. Dricksvatten är det mest kontrollerade av alla livsmedel. Om fel på dricksvattnet upptäcks som kan medföra hälsorisker meddelas konsumenterna omedelbart, till exempel via lokalradion, om vad som hänt och vad man bör göra.

  Du kan lämna anmärkning på vatten på vår webbplats.

 • Vad gör jag om påsarna till matavfallet tar slut?

  Du kan hämta påsar på Mivas alla återvinningscentraler i Bjästa, Bredbyn, Björna, Husum och på Må eller hos Mivas kund­service på Sjögatan i Örnsköldsvik. Du kan även hämta fler påsar i ett antal utvalda livsmedelsbutiker runt om i kommunen. Här kan du se var du kan hämta fler matavfallspåsar.

  Fastighetsägare till flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och verksamheter kan beställa extra matavfallspåsar för leverans till en kostnad genom att kontakta Mivas kunderservice.

 • Vad händer efter att beslut om vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter är taget?

  Skyddsföreskrifterna kommer att börja gälla enligt den zonindelning som bestämts för skyddsområdet. Tillsynsmyndigheten kommer att göra inventeringar och behandla tillståndsansökningar i enlighet med skyddsföreskrifterna.

 • Vad händer med matavfallet som sorteras separat i brunt kärl?

  Matavfallet i Örnsköldsviks kommun mellanlagras på Må avfallsanläggning och transporteras för närvarande till en biogasanläggning i Härnösand för rötning. Det innebär att matavfallet återvinns och blir biogas till fordon och gödsel till åkermark.

 • Vad händer med restavfallet från det gröna kärlet?

  Restavfallet från de gröna sopkärlen transporteras för närvarande till en förbränningsanläggning i Umeå. Det innebär att avfallet energiutvinns och bidrar till produktion av el och fjärrvärme.

 • Vad händer om det bruna kärlet för matavfallet eller påshållaren går sönder?

  Går det bruna kärlet sönder anmäler du det till kundservice, så kommer vi och byter ut kärlet. Det fungerar på samma sätt som om det gröna kärlet skulle gå sönder. Går påshållaren sönder kan du hämta en ny på Mivas återvinningscentraler samt hos vår kundservice på Sjögatan 4A. Där kan du även hämta flera papperspåsar.

 • Vad händer om jag bryter mot ett bevattningsförbud?

  Om du som kund bryter mot ett utfärdat bevattningsförbud kan Miva stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster. Vid ett bevattningsförbud övervakar Miva dricksvattenförbrukningen kontinuerligt och kommer att besöka områden där förbrukningen avviker från normal konsumtion.

 • Vad händer om jag inte använder mitt bruna sopkärl för matavfall?

  Har du inte använt ditt kärl under sex månader kommer vi att informera dig om detta. Om du ändå inte använder ditt bruna sopkärl får du fortsättningsvis slänga matavfall som brännbart hushållsavfall i det gröna kärlet med den högre viktavgiften. Miva kommer också att hämta tillbaka det bruna kärlet.

 • Vad händer om jag inte har pengar på kontot då autogirot dras?

  Om du inte har tillräckligt med pengar på ditt konto kommer vi försök att dra pengar ytterligare två gånger följande bankdagar. Har du inte haft tillräckligt med pengar på ditt konto dessa tre försök kommer att få hem en pappersavi som du måste betala manuellt månaden efter. På den kan det även tillkomma förseningsavgifter.

 • Vad händer om jag lägger annat än matavfall i det bruna kärlet?

  Det är endast matrester som får läggas i det bruna sopkärlet. För att matavfallet ska bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem även blanda i tidningspapper, vita och oblekta servetter/hushållspapper eller rivna äggkartonger.

  Många produkter marknadsförs som biologiskt nedbrytbara. Det kan vara allt ifrån kattsand till kläder. Det är svårt att sätta gränser för vad som biologiskt nedbrytbart i samma utsträckning och hastighet som matavfall. Matavfall bryts nämligen ner mycket fort och effektivt. Därför får inte andra biologiskt nedbrytningsbara produkter eller exempelvis plastpåsar läggas i det bruna sopkärlet. Detta riskerar att störa processen i biogasanläggningen dit matavfallet transporteras och behandlas. Plastpåsar och dylikt kan dessutom fastna och förstöra viktig utrustning i biogasanläggningen.

 • Vad händer om min plats för vattenmätaren inte är godkänd?

  Mellan åren 2018–2024 byter vi ut alla gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare i Örnsköldsviks kommun.

  Vid första besöket besiktigar vi vattenmätarplatsen. Om mätarplatsen inte uppfyller kraven och vi inte kan genomföra bytet bokar vi om till en ny tid för byte längre fram. Du får information om vad du behöver åtgärda inför bytet. Om du inte åtgärdat bristerna vid tiden för det nya besöket tar vi ut en avgift för förgävesbesök. Om du vid flera tillfällen låter bli att uppdatera mätarplatsen kan Miva i förlängningen stänga vattnet.

 • Vad innebär deltömning av slambrunn?

  Deltömning innebär att slambilen har två fack för att kunna separera slam och vatten i var sitt fack. När allt slam sugits upp ur brunnen förs vattnet med alla mikroorganismer tillbaka till brunnen samtidigt som den syresätts. Kvar i bilen blir slammet. Deltömning är en effektiv tömningsmetod som minskar transporterna avse­värt. Eftersom bakteriefaunan finns kvar i brunnen gör det också att brunnen fungerar som den ska direkt efter tömning.

  Skiss för hur deltömning av slambrunn fungerar, steg för steg
 • Vad innebär det att aktiviter blir tillstånds- eller anmälningspliktiga?

  Det innebär att fastighetsägaren eller annan som vill utföra dessa aktiviteter antingen måste söka tillstånd eller anmäla innan man utför aktiviteten. Det kan då ställas vissa krav eller villkor för att åtgärden ska få utföras, så kallade försiktighetsmått, för att så långt som möjligt hindra att det uppstår skador på grundvattnet.

 • Vad innebär det att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde?

  För dig som bor eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser, så kallade vattenskyddsföreskrifter.

  För de allra flesta innebär det inte någon stor förändring, men alla måste värna om vattentäkten som resurs genom att visa aktsamhet med det som kan förorena vattnet eller marken runt omkring. Grundvattnet kan påverkas av att du till exempel arbetar i trädgården eller av hur du värmer upp ditt hus.

 • Vad innebär ett bevattningsförbud?

  Bevattningsförbud införs när grundvattennivåerna är för låga. Då får det kommunala vattnet endast användas för grundläggande hushållsbehov som personlig hygien, mat och dryck. Ett bevattningsförbud gäller inte för dig med tillgång till eget vatten.

  Ett bevattningsförbud innebär att det inte är tillåtet att vattna gräsmattor, blommor eller grönsaksland i trädgården med spridare eller vattenslang. Det är inte heller tillåtet att fylla pool, spa eller bassäng eller byta vatten i sådana med kommunalt vatten. Inte heller biltvätt är tillåten. Dricksvatten för normal vattenförbrukning får endast användas till personlig hygien, mat och dryck. Ta del av tipsen nedan för hur du kan anpassa din normala vattenförbrukning.

  Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att dte räcker till viktiga samhällsfunktioner som sjukhus och vårdcentraler, storkök, skolor, äldreboenden, restauranger och för det grundläggande hushållsbehoven i våra hem.

  Att inte respektera ett bevattningsförbud kan innebära att Miva kan komma att stänga av vattnet till den berörda fastigheten.

  Läs mer om vattenbrist och bevattningsförbud

 • Vad kan jag göra för att sophämtningen ska fungera så smidigt som möjligt?

  • Fyll inte kärlet mer än att locket går att stänga. Ett 190 och 370 liters kärl får maximalt väga 70 kg.
  • Lägg alltid dina sopor i en soppåse.
  • Placera kärlet enligt pilmarkeringen på locket. Saknas pil, ställ kärlet med hjul vända in mot fastigheten.
  • Står kärlet bredvid annat kärl ska det finnas ett avstånd om minst 40 cm mellan kärlen. Detta gäller även om du själv har både ett grönt och ett brunt kärl.
  • Placera kärlet minst 1,5 meter från brevlåda, staket, bil eller dylikt.
  • Placera inte kärlet under träd eller liknande. Den fria höjden från marknivå ska vara 4,7 meter. Tänk även på att klippa grenar från träd och buskar som hänger ut över körbanan.
  • Ställ kärlet i samma höjdnivå som sopbilens färdväg och cirka 50 cm från vägbanan. Undantaget är om du fått en annan anvisning av ditt kärl samt gång- och cykelbanor där Miva markerat upp med en vit linje vart kärlet ska stå på tömningsdagen.

  Läs mer om sopkärlet

 • Vad kan jag göra på Mina sidor?

  På Mina sidor kan du bland annat få en översikt över dina tjänster, se dina fakturor, göra enklare ärenden och ställa frågor till kundservice. För att Mina sidor ska bli ännu bättre för dig som kund har Mina sidor fått flera nya funktioner. Från och med februari 2020 är Mina sidor en gemensam service från Miva och Övik Energi. Vårt mål är att det ska förenkla för dig som kund.

  • Få en översikt över dina avtal.
  • Följ din förbrukning. Du som har någon av tjänsterna vatten, fjärrvärme eller el kan följa din användning med hjälp av statistik och rapporter.
  • Lämna vattenmätarställning (för dig med kommunalt vatten som inte fått en fjärravläst mätare).
  • Se nästa hämtdag för sopor och slam (för dig med sophämtning eller slamtömning).
  • Se dina fakturor och kommande förfallodatum.
  • Kontakta kundservice.

  Logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  Mivas vanligaste tilläggstjänster kan du beställa direkt via ett webbformulär.

 • Vad kan jag lämna på Mivas återvinningscentraler?

  På våra återvinningscentraler kan du lämna grovavfall, elektronikavfall och farligt avfall.

  På alla återvinningscentraler finns även möjlighet att lämna möbler, heminredning och cyklar som du tröttnat på, men som för den skull inte behöver kasseras. Uttjänta möbler tas om hand och renoveras av de som deltar i Startpunktens verksamhet, och reparerade möbler säljs i Startpunktens återvinningsbutik på Sjögatan 5 i Örnsköldsvik.

  Myrorna insamlingscontainer finns också på alla återvinningscentraler där du lämnar kläder, skor, accessoarer och hemtextil.

  Visst avfall kan inte lämnas på återvinningscentralen i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum. Det gäller asbest, fat med spillolja och okända kemikalier som hänvisas till Må återvinningscentral samt brandsläckare och däck som hänvisas till återförsäljare.

  Sedan finns ett antal avfallsslag som du inte kan lämna på någon av våra återvinningscentraler, exempelvis bilar, sprängämnen, ensilageplast och läkemedel. Mer om detta finns att läsa nedan och på våra återvinningscentraler.

  Läs mer om vad som inte kan lämnas på våra återvinningscentraler

 • Vad kan regleras i vattenskyddsföreskrifter?

  Föreskrifterna reglerar bland annat hantering av kemiska produkter, transporter av farligt gods, upplag av olika slag, täktverksamhet, jordbruk, skogsbruk, avlopp, avfall och borrning inom skyddsområdets olika zoner.

  Föreskrifterna kan innebära att vissa aktiviteter blir tillstånds- eller anmälningspliktiga men i vissa fall kan de också bli helt förbjudna. Förbuden tar framför allt sikte på ny verksamhet som kan orsaka skador.

 • Vad kan vårt företag göra med byggavfall som kan återvinnas?

  Företag är välkomna att lämna sitt bygg- och övriga verksamhetsavfall på våra återvinningscentraler till ett fast enhetspris. Detta under förutsättning att ditt fordon har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat.

  Mycket avfall som transporteras med tunga fordon med en totalvikt över 3,5 ton eller traktorer hänvisas till Må avfallsanläggning till en kostnad enligt särskild prislista.

  Verksamhetsavfall är avfall som uppkommer i verksamheter såsom industrier, affärer eller tjänsteföretag. Det kan vara träavfall, byggavfall eller spillolja. Vanliga hushållssopor får inte lämnas på Må avfallsanläggning.

  Läs mer om företag på återvinningscentral
  Läs mer om Må avfallsanläggning
  Läs mer om taxan för verksamhetsavfall

 • Vad kan vårt företag göra med möbler som kan återanvändas?

  Startpunkten tar emot begagnade saker från företag. Kontakta någon av nedanstående personer, så kommer Startpunkten och hämtar de möbler som de har användning av:

  Mikael Byström, 070-191 83 05
  Martin Hellström, 073-274 12 61
  Magnus Nilsson, 070-190 90 20

  Läs mer om Startpunkten

 • Vad klassas inte som grovavfall?

  Grovavfall är skrymmande avfall som inte ryms i ditt sopkärl. Fyllda säckar räknas inte som grovavfall.

  Visst grovavfall kan du inte beställa hämtning av, utan det måste lämnas till någon av våra återvinningscentraler. Sådant grovavfall är:

  • Handfat, badkar, toalettstolar, värmepannor, värmepumpar, stuprör, radiatorer, heltäckningsmattor och fasta garderober (och annat avfall från rivning, ombyggnad och reparationer).
  • Trädgårdsavfall, jord och sten.
  • Bilar, bildelar och maskiner.
  • Avfall från kontor, handel, hantverk och liknande.

  Läs mer om hämtning av grovavfall 
  Läs mer om hämtning av vitvaror och elektronik

 • Vad kostar det att få grovavfall hämtat från sin fastighet?

  Hämtning av grovsopor/vitvaror/elektronik debiteras med en mindre administrativ avgift. I det priset ingår att du får lämna upp till fem kollin. Ett kolli motsvarar ett föremål, t ex en säng, en barnvagn eller ett par skidor.

  Merparten av våra kunder väljer idag att lämna grovsopor/vitvaror/elektronik på våra återvinningscentraler. För dem som saknar bil finns denna mycket subventionerade tjänst som även gäller kunder på Ulvön.

  Hämtning av grovavfall
  Hämtning av vitvaror och elektronik

 • Vad kostar det att få vitvaror och elektronik hämtat från sin fastighet?

  Hämtning av grovsopor/vitvaror/elektronik debiteras med en mindre administrativ avgift. I det priset ingår att du får lämna upp till fem kollin. Ett kolli motsvarar ett föremål, t ex en säng, en barnvagn eller ett par skidor.

  Merparten av våra kunder väljer idag att lämna grovsopor/vitvaror/elektronik på våra återvinningscentraler. För dem som saknar bil finns denna mycket subventionerade tjänst som även gäller kunder på Ulvön.

  Hämtning av grovavfall
  Hämtning av vitvaror och elektronik

 • Vad kostar e-faktura för mig som internetbankskund?

  Tjänsten är kostnadsfri, det vill säga den ingår i tjänsterna som finns i internetbanken. Någon form av bastjänst hos internetbanken är ett krav. Kontakta din bank för mer information.
 • Vad ska jag göra om jag inte kan vara hemma när min vattenmätare ska bytas?

  Om tiden inte passar så ber vi dig så snabbt som möjligt kontakta vår kundservice för att boka om till en ny tid.

 • Vad ska jag lägga i det bruna kärlet?

  I det gröna kärlet slänger du ditt matavfall. Matavfall är sådant som blir över då du lagar mat eller har ätit. Matavfallet sorteras i särskilda papperspåsar. Du som inte har valt ett brunt sopkärl för matavfall slänger ditt matavfall som restavfall i det gröna kärlet.

  Exempel på matavfall är matrester, bröd, kaffesump, tepåsar, mindre ben från kött, fågel och fisk, blommor och blad (inte jord), servetter och hushållspapper.

  För att matavfallet ska bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem även blanda i tidningspapper, hushållspapper, vita/oblekta servetter eller rivna äggkartonger.

  Läs mer om det bruna sopkärlet

 • Vad ska jag lägga i det gröna kärlet?

  I det gröna kärlet slänger du ditt restavfall. Restavfall är det som blir över när du sorterat ditt matavfall separat. Du som inte har valt att ha ett brunt sopkärl för matavfall slänger även ditt matavfall som restavfall i det gröna kärlet.

  Exempel på restavfall är blöjor, diskborstar, disktrasor, plastleksaker, kuvert, Post-it-lappar, träbestick, mindre textilier, kläder, trasor, kattsand och aska. Tänk på att förpackningar, elektronikavfall och farligt avfall absolut inte hör hemma i sopkärlet.

  Läs mer om det gröna sopkärlet

 • Vad ska jag tänka på inför slamtömningen?

  Det finns ett antal praktiska regler du som fastighetsägare måste ta hänsyn till. Kan vi inte tömma din anläggning på grund av att någon av nedanstående punkter inte uppfyllts kommer du att debiteras en framkörningsavgift enligt gällande taxa.

  Det är exempelvis allt för vanligt att slamtömning inte kan utföras på grund av att brunnen/tanken inte är utmärkt med en flagga eller pinne. Det är också viktigt att huset är uppmärkt med husnummer och att hela sträckan fram till brunnen/tanken är fri från hinder och växtlighet.

  Kan en brunn/tank inte tömmas på grund av att någon av reglerna inte har uppfyllts debiteras en framkörningsavgift. Reglerna i sin helhet finns att läsa på vår webbplats miva.se/slamtömning.

  Läs mer om alla praktiska regler inför slamtömningen

 • Vad ska jag tänka på när jag beställer slamtömning på vintern?

  Visst går det att tömma slambrunnen på vintern. För att underlätta tömningen och göra arbetsmiljön säker för våra slambilschaufförer så finns det några saker att tänka på:

  • Vägen till slambilens uppställningsplats ska vara snöröjd och sandad och vara minst 3 meter bred.
  • Även stigen/vägen fram till slambrunnen ska vara snöröjd och eventuellt sandad.
  • Brunnen/tanken ska vara utmärkt med en käpp, flagga, plogpinne eller liknande så att den är synlig för chauffören.
  • Provöppna locket till brunnen/tanken så att det inte frusit fast.

  Om slambilschauffören inte kan tömma brunnen på grund av dåliga vägförhållanden, eller en brunn som inte går att hitta eller öppna, så kommer vi att debitera en framkörningsavgift.

  Läs mer om slamtömning och praktiska regler

 • Vad ska vårt företag göra med avfall som ska deponeras?

  Företag är välkomna att lämna sitt deponiavfall på våra återvinningscentraler till ett fast enhetspris. Detta under förutsättning att ditt fordon har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat.

  Mycket avfall som transporteras med tunga fordon med en totalvikt över 3,5 ton eller traktorer hänvisas till Må avfallsanläggning till en kostnad enligt särskild prislista.

  Läs mer om företag på återvinningscentral
  Läs mer om Må avfallsanläggning
  Läs mer om taxan för verksamhetavfall

 • Vad är biogas och biogödsel?

  Biogas (fordonsgas) bildas när organiskt material (t ex matrester, växter, gödsel och avloppsvatten) bryts ned av mikroorganismer i syrefria miljöer. Biogastekniken innebär att man utnyttjar mikroorganismernas naturliga förmåga att omvandla organiskt avfall till förnybar energi.

  Efter biogasprocessen blir det kvar en produkt som innehåller all den näring som fanns med från början. Dessutom omvandlas en stor del av det bundna kvävet till en form som är lättillgänglig för grödan. Detta är en fördel då ett av miljöproblemen i det moderna lantbruket är utlakningen av kväve från marken. Restprodukten benämns olika, men mest förekommande är biogödsel, biomull eller rötrest.

 • Vad är det för beläggning som blir när man kokar vatten i en kastrull?

  Det är kalk som fälls ut när vattnet hettas upp.
 • Vad är det som orsakar konstiga ljud och smällar i ledningsnätet?

  När vattnet strömmar fram i en ledning har det en levande kraft. Om vattnets snabba framfart plötsligt stoppas genom att till exempel en pump stängs av tvärt, ger "tvärbromsningen" kraftiga tryckvariationer, så kallade tryckslag. Det är vad som kan hända om man snabbt stänger en ettgreppsblandare eller när tvättmaskinen automatiskt tar in vatten under tvättningen. Vid olyckliga omständigheter, till exempel snabb strömning, hastiga stopp eller olämpligt ledningsmaterial kan tryckslaget bli så kraftigt att det orsakar brott på ledningen.
 • Vad är en e-faktura eller elektronisk faktura?

  En elektronisk faktura är ett alternativ till den vanliga pappersfakturan. E-fakturan går elektroniskt direkt till din internetbank. Eftersom all information finns på fakturan behöver du inte knappa in några uppgifter själv. Kontrollera bara uppgifterna och godkänn fakturan.
 • Vad är en reduceringsventil?

  Anledning till att man installerar en reduceringsventil är att man har för
  högt tryck in i systemet. Ventilen reducerar trycket som finns före ventilen till önskat värde efter ventilen. Med en reduceringsventil kan man med andra ord få ett konstant, lågt vattentryck.

 • Vad är reningsverket byggt för att rena avloppsvattnet från?

  Avloppsreningsverk byggdes i huvudsak för att rena från toalettpapper och annat skräp samt näringsämnen som fosfor. Anledningen var att stränder och vikar påverkades synligt av utsläppen.

  Läs mer om hur reningsverken fungerar

 • Vad är skillnaden på ytvatten, grundvatten och råvatten?

  Ytvatten är det vatten som är synligt i form av sjöar, vattendrag och hav.

  Grundvatten är det vatten som tränger djupt ned i marken och fyller hålrummen i jord och berg.

  Råvatten är råvara till dricksvatten och vars ursprung är grundvatten eller ytvatten.  

 • Varför blir det ibland en "mjölkaktig hinna" på glas som diskas i diskmaskin?

  Det som kan hända är att diskmedlet tillsammans med temperaturen påverkar glasen så att de får en mjölkaktig hinna. För att undvika det kan man använda ett speciellt glasprogram som bör finnas på en diskmaskin. Glasprogrammet har en något lägre temperatur. Vidare bör glas alltid ställas i den övre korgen i diskmaskinen, där temperaturen är något lägre. Det är också viktigt att alltid följa doseringsanvisningarna för diskmedlet. Tänk på att inte överdosera. Doseringsanvisningarna är anpassade efter vattnets hårdhet. Att följa doseringsanvisningarna är också viktigt ur miljösynpunkt. Ett tips är att välja ett diskmedel som är miljömärkt.

 • Kan företag och verksamheter sortera sitt matavfall separat?

  I alla verksamheter uppstår det matavfall, exempelvis matrester, skal och kaffesump. Företag och verksamheter har därför också möjlighet att sortera sitt matavfall separat.

  Beroende på företagets storlek kan en annan utrustning än den Miva tillhandahåller vara nödvändig och vissa anpassningar i soprum och liknande kan vara nödvändiga. Miva delar gärna med sig av tips och råd på lämpliga lösningar utifrån företagets förutsättningar.

  Kontakta kundservice om du vill veta mer om separat insamlingv av matavfall i flerfamiljshus.

 • Kan jag begära rotavdrag för tjänster som Miva utför, t ex från- och återinkoppling av vatten?

  Nej, enligt Skatteverket får du bara göra rotavdrag för arbete som görs inom den egna fastigheten. Om Miva utför en återinkoppling av vattnet utanför din fastighetsgräns, där avstängningsventilen som regel är placerad, kan du inte begära rotavdrag för detta.
 • Kan jag behålla min kompost om jag väljer ett brunt kärl för matavfall?

  Det bruna kärlet för matavfall har införts för att Örnsköldsvik ska uppfylla ett nationellt miljömål där energin i matavfallet kan bli biogas till fordon. Du som hemkomposterar får egen lokalproducerad och näringsrik jord. Du som har brunt kärl bidrar till att minska användningen av fossila bränslen. Både brunt kärl och kompost är bra för miljön.

  Du som hemkomposterar kan fortsätta att göra det och behöver då inte ett brunt kärl för matavfall. Om du komposterar bara en liten del av ditt matavfall kan du välja abonnemang med brunt kärl och på så sätt sortera ut det mesta av ditt matavfall dit.

 • Kan jag belasta avloppet som vanligt efter slamtömning med deltömning?

  Det tar ca ett par dygn för de fina partiklarna att klumpa ihop sig och flyta upp till ytan. Normal användning av vattnet är ok, men det kan vara bra att undvika att exempelvis tvätta många maskiner tvätt eller tappa ur ett stort badkar med vatten under de första dygnen efter tömningen. Detta för att vattnet i brunnen ska hinna stabiliser sig.

 • Kan jag beställa en extra tömning av mitt sopkärl?

  Har du mycket sopor efter helgerna kan du beställa hämtning av extra avfallssäck. Den fyllda säcken placerar du bredvid ditt sopkärl vid ordinarie hämtningstillfälle.

  Tänk på att säcken får väga max 15 kg och inte får innehålla skärande eller stickande föremål. Beställ hämtning av extra avfallssäck via vår kundservice.

  Aktuella avgifter för extra tömning

 • Kan jag dricka ur trädgårdsslangen om jag blir törstig?

  Helst inte. Det är inte säkert att du blir sjuk, men du får ett sämre vatten än om du tar det ur kranen. Det beror på att vattnet kan förorenas av ämnen som löses ut ur slangen och mikroorganismer kan frodas i de små sprickor som uppstår i slangen. Om solen värmer slangen och om vatten blir stående kvar i slangen ökar risken för att vattnet ska förorenas. Vatten ur kranen är alltid bäst.
 • Kan jag dricka varmvattnet direkt ur kranen?

  Nej, det bör du inte göra. Det är bara kallvatten som klassas som livsmedel och som måste klara de gränsvärden för dricksvatten som är uppsatta av Livsmedelsverket. Kallvattnet genomgår därför regelbunden provtagning och kontroll. Varmvattnet däremot kontrolleras inte och bör inte användas till dryck eller matlagning. Varmvatten kan ibland innehålla höga halter bakterier och koppar (Cu). Varmvatten produceras lokalt i fastigheten med hjälp av varmvattenberedare.  
 • Kan jag få ersättning om jag inte längre kan använda min fastighet som tidigare inom ett vattenskyddsområde?

  Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare har du enligt lag rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Enligt praxis ställs dock höga krav för att man ska anses berättigad till ersättning. Allmän aktsamhet och hänsyn som ändå måste uppfyllas ger inte rätt till någon ersättning. Om du anser att vattenskyddsområdet leder till avsevärt försvårande av pågående förhållanden så anmäler du detta till Mark- och miljödomstolen. De prövar ärendet och beslutar om du har rätt till ersättning från va-kollektivet.

 • Kan jag genom att lukta och smaka på dricksvattnet avgöra om det går att dricka?

  Om dricksvattnets utseende, smak eller lukt avviker från det normala är detta en signal om att det är något fel, mer eller mindre allvarligt. Men det finns också många kvalitetsbrister som bara kan konstateras först efter avancerade analyser på laboratorium.

  Du kan lämna anmärkning på vattnet direkt på vår webbplats.

 • Kan jag lägga allt som är biologiskt nedbrytbart i det bruna sopkärlet?

  Nej, det är endast matrester som får läggas i det bruna sopkärlet. För att matavfallet ska bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem även blanda i tidningspapper, vita och oblekta servetter/hushållspapper eller rivna äggkartonger.

  Många produkter marknadsförs som biologiskt nedbrytbara. Det kan vara allt ifrån kattsand till kläder. Det är svårt att sätta gränser för vad som biologiskt nedbrytbart i samma utsträckning och hastighet som matavfall. Matavfall bryts nämligen ner mycket fort och effektivt. Därför får andra biologiskt nedbrytningsbara produkter eller avfall inte läggas i det bruna sopkärlet då det riskerar att störa processen i biogasanläggningen dit matavfallet transporteras och behandlas.

 • Kan jag lägga tidningspapper tillsammans med matavfallet?

  Ja, för att matavfallet ska bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem blanda i tidningspapper, vita och oblekta servetter/hushållspapper eller rivna äggkartonger.

  Färgade servetter och hushållspapper lägger du bland övrigt restavfall, eftersom färgerna innehåller mycket tillsatser som man vill undvika i rötningen av matavfallet.

 • Kan jag lämna asbest på återvinningscentralen?

  Ja, du kan kostnadsfritt lämna upp till 5 kg avfall innehållande asbest på Må återvinningscentral. Större mängder kan också lämnas, men mot en avgift då det klassas som bygg/rivningsavfall som inte omfattas av taxan för hushållsavfall. Asbestavfall över 5 kg ska därför vägas in och lämnas i anslutning till Må återvinningscentral vardagar kl 7.00-15.30.

  Observera att asbestavfall inte kan lämnas på våra övriga återvinningscentraler.

  Tänk på att avfallet alltid ska vara väl inplastat och igentejpat för att undvika damm. Materialet ska vara paketerat med kraftig byggplast. Tejpa igen alla skarvar ordentligt så att paketet blir helt tätt. Använd inte material som till exempel sopsäckar, plastpåsar eller gamla presenningar.

  Asbestavfall över 5 kilo

  Asbetsavfall över 5 kilo kan du lägga på en pall som möjliggör avlastning med traktor. Om inte asbestavfallet får plats på en pall kan du själv bygga ihop två pallar som går att lyfta med traktor. Börja med att först lägga plast på pallen, stapla avfallet ca 50 cm högt. Omslut allt med plast och tejpa alla skarvar så att det blir helt tätt. Se till att ha tillräckligt stor pall så att avfallet inte sticker utanför pallen.

  Vi ber dig kontakta personalen på återvinningscentralen när du lämnar ditt avfall innehållande asbest.

  Läs mer om asbest

 • Kan jag lämna döda djur på återvinningscentralen?

  Nej. Döda djur kan inte lämnas på Mivas återvinningscentraler. Slaktavfall från vilt kan i undantagsfall lämnas på Må återvinningscentral.

  För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste du ta hand om döda djur och slaktbiprodukter på ett säkert sätt. Materialet ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare. Transporten till slutdestinationen måste uppfylla de krav som ställs. Mottagaren måste alltid ha en anläggning som är godkänd eller registrerad eller ha ett särskilt tillstånd av Jordbruksverket för att ta emot den specifika typen döda djur eller slaktbiprodukter.

  Läs mer om hantering av olika typer av döda djur
  Läs mer om hur döda djur och slaktavfall ska hanteras på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Kan jag slänga mina förpackningar på Mivas återvinningscentralerna?

  Nej. Tidningar och förpackningar av glas, papper, plast och metall lämnas på närmaste återvinningsstation som FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, sköter och ansvarar för.

  I anslutning till Må återvinningscentral finns en återvinningsstation och på serviceorterna, där övriga återvinningscentraler finns, finns återvinningsstationer centralt placerade som kan nyttjas dygnet runt.

 • Kan jag som bor i flerfamiljshus sortera mitt matavfall separat?

  Ja, men det är fastighetsägaren som fattar beslut om fastigheten ska ha separat matavfallsinsamling. Miva informerar och stöttar ägare till flerfamiljshus för att finna bra och praktiska lösningar. Prata gärna med din hyresvärd för att veta mer om planerna i din fastighet.

 • Kan jag sortera matavfall separat och få det hämtat från mitt fritidshus?

  Ja, många kunder vill sortera matavfall separat även i sitt fritidshus och från 2021 kan vi erbjuda den möjligheten. Meddela kundservice om du är intresserad av att skaffa ett brunt kärl till matavfallet i ditt fritidshus så kan vi se över och eventuellt åtgärda platsen för kärlet om det står uppställt tillsammans med andra kärl. Du kan även beställa ditt bruna kärl direkt via våra självservice-sidor.

  Möjligheten att skaffa ett brunt sopkärl till matavfallet vid fritidshus gäller om du sedan tidigare har ett eget ljusgrönt sopkärl. Tyvärr kan vi idag inte bjuda möjligheten till dig som har ett gemensamt sopkärl/behållare med andra. Kontkta kundserivce om du har ytterligare frågor.

  Beställ brunt sopkärl

 • Kan jag säga upp abonnemanget för hushållsavfall?

  Alla hushåll och fastighetsägare har en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten.

  Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och va-området.

 • Kan jag säga upp mitt va-abonnemang?

  Abonnemang för vatten och/eller avlopp till en fastighet kan inte sägas upp, det vill säga kopplas bort från det allmänna vatten- och/eller avloppsnätet, om fastigheten befinner sig inom verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen. Detta regleras i lagen om allmänna vattentjänster. Lagen säger att fastighetsägare ska betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde eller om fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodses bättre på annat sätt.

  Den som ändå vill undersöka möjligheterna till en uppsägning ska ansöka om sådan till Miva. Ansökan görs via Mivas blankett "Ansökan uppsägning va" där bland annat den framtida avsikten med fastigheten ska framgå.

  Blanketter och informationsmaterial

 • Kan man handla frukt i matavfallspåsar?

  På försök har Mivas matavfallspåsar använts till frukt och grönt i samarbete med två butiker i stan. Testet är avslutat och utvärderat. Möjligheten att använda matavfallspåsarna två gånger har uppskattats, men däremot har det visat sig att Miva utifrån vårt renhållningsuppdrag inte får sälja eller upplåta matavfallspåsar till butiker på ett sådant sätt. Därför kommer vi inte fortsätta med möjligheten att använda våra matavfallspåsar till inköp och packning av frukt och grönt i butik.

  Våra matavfallspåsar finns därför inte längre i fruktdiskarna hos de butiker som deltog i försöket och andra butiker kan inte beställa matavfallpåsar för detta ändamål. Vi vill däremot uppmuntra de butiker som ännu inte har papperspåsar till frukt och grönt att kolla upp möjligheten med sin butikskedja. Som kund kan du gärna efterfråga papperspåsar i din butik.

 • Kan man hyra bajamajor av Miva?

  Nej, du kan inte hyra en portabel toalett/bajamaja av Miva. Kontakta något privat företag som hyr ut material till event och liknande.

 • Kan man hyra container av Miva?

  Nej, du kan inte hyra en container av Miva. Kontakta något privat företag i återvinningsbranschen, t ex Ragn-Sells, Stena Recycling eller PreZero Recycling.

 • Kommer sopbilen om tömningsdagen infaller en helgdag?

  Sopbilen kör som vanligt på helgdagar som infaller måndag till fredag, även vid högtider som jul eller påsk. Inför helger informerar vi alltid vad som gäller på vår webbplats, vår Facebooksida och vår annons i Tidningen 7.

  Sophämtning sker mellan kl 6–22 och vi kan inte garantera någon mer exakt tidpunkt för när ditt kärl blir tömt. Har du ställt ut kärlet i rätt tid och det inte har blivit tömt, låt det stå tills vi tömt det.

 • Kostar det något att byta till fjärravläst vattenmätare?

  Den fjärravlästa vattenmätaren och installationen av vattenmätaren ingår i din vanliga taxa. Men det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att vattenmätarplatsen är godkänd. Om du behöver göra förändringar för att vattenmätarplatsen har brister kan det bli en kostnad om du behöver anlita fackman.

  Läs mer om krav på mätarplatsen

 • Kostar det pengar att anmäla och ansöka om tillstånd för verksamhet inom ett vattenskyddsområde?

  Ja. Kostnaden tas ut av den myndighet som ska pröva anmälan eller tillstånd. Det kommer antingen att bli länsstyrelsen eller kommunen som anmälan eller ansökan ska skickas till. Myndigheten bestämmer hur hög avgiften ska vara för att täcka kostnaden för deras handläggning.

  I EU:s miljövårdsarbete gäller principen att förorenaren ska betala. Alla är skyldiga att ansvara för sina föroreningar och sina risker på egen bekostnad. Det har kommit frågor om va-kollektivet ska stå kostnaden för anmälan och tillstånd. Enligt vattentjänstlagen bedömer vi inte att det är en så kallad nödvändig kostnad som kan läggas på va-taxan och kollektivet.

 • Min nära släktning har avlidit, vad gör jag med hans/hennes abonnemang för va och hushållsavfall?

  Du kontaktar vår kundservice för att registrera abonnemanget som ett dödsbo samt uppger namn och adress till någon som ansvarar för dödsboet. Det innebär att fakturor fortsättningsvis kan betalas från dödsboet.

  Om inte detta görs kommer fakturorna att fortsätta att skickas i den avlidnes namn och adress. När betalning inte inkommer går fakturorna vidare till det företag som sköter Mivas kravverksamhet och inkassokrav kommer att skickas ut.

 • Min slambrunn ska tömmas men vägen är dålig, vad gör jag?

  Om vägen fram till slambrunnen är i dåligt skick eller inte är framkomlig och din brunn snart ska tömmas behöver du kontakta oss så kan vi tömma din brunn senare. Enklast gör du det genom att kontakta vår kundservice.

 • Mitt sopkärl har gått sönder. Hur gör jag?

  Vi ersätter kostnadsfritt sopkärl som gått sönder vid ett tömningstillfälle eller av normalt slitage. Beställ ett nytt sopkärl genom att kontakta vår kundservice.

 • Mitt sopkärl tömdes inte. Vad beror det på?

  Om du har ställt ut kärlet i rätt tid, låt det stå tills vi har tömt det då vi på grund av oförutsedda händelser kan behöva göra ändringar i hämtningsrutten.  

  Sophämtningsarbetet pågår under hela dagen och det betyder att du kan få ditt sopkärl tömt alltifrån klockan 6 på morgonen till klockan 22 på kvällen.

  Den som tömmer sopkärlet rapporterar på exakt klockslag varför ett kärl inte har tömts. Det kan till exempel bero på att kärlet står på fel plats eller är felvänt. Kontakta vår kundservice för att få information om varför ditt sopkärl inte har tömts. Du kan då antingen beställa en extra tömning eller vänta 14 dagar till nästa tömningstillfälle.

  Vid halt väglag eller kraftigt snöfall kan tömningen bli försenad. Låt alltid kärlet stå till dess att vi tömt det, vilket i extrema fall kan bli flera dagar senare än normalt.

  Tänk på att skotta och sanda bredvid och under ditt sopkärl. Vid dragväg, som innebär att vår entreprenör hämtar kärlet, ska även dragvägen vara skottad och sandad.

 • Varför byter Miva till fjärravlästa vattenmätare?

  Det finns många fördelar med en fjärravläst vattenmätare. Som kund behöver du inte längre läsa av och rapportera in mätarställningen. Vi hämtar in mätvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler och du kommer att faktureras för din faktiska förbrukning och inte en uppskattad förbrukning som tidigare. Du kommer att kunna följa din förbrukning på Mina sidor på miva.se. De fjärravlästa mätarna innebär också mindre administration för Miva vilket är till nytta för hela va-kollektivet.

  Den fjärravlästa mätaren signalerar vid avvikelser och både du som fastighetsägare och Miva kan i ett tidigt skede upptäcka och därmed åtgärda läckor. Det leder till färre driftstörningar och lägre kostnader.

  Mellan åren 2018–2024 byter vi ut alla gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare i Örnsköldsviks kommun.

 • Varför finns det dubletter av adresserna under sidan Förbrukning på Mina sidor?

  Mina sidor är en gemensam service från Miva och Övik Energi, därför finns det en adress för tjänster från Miva (t.ex. vatten) och en adress för tjänster från Övik Energi (t.ex. fjärrvärme). Har du tjänster hos båda bolagen kommer du att se samma adress på flera ställen. Genom att hålla muspekaren över en adress så kan du se vilka tjänster som finns på adressen.

 • Varför får inte jag som har hemkompost en lägre taxa?

  Det nationella miljömålet, som ligger bakom införandet av separat insamling av matavfall, bygger på att så många som möjligt ska sortera ut sitt matavfall i det bruna kärlet. På så sätt utvinns både energi och växtnäring ur matavfallet. Örnsköldsviks kommunfullmäktige har därför beslutat att man får en halverad viktavgift om man väljer det alternativet. Precis som tidigare har du som hemkomposterar en lägre kostnad eftersom vikten i det gröna kärlet minskar. Du har också fördelen att du får egen jord.

  En hemkompost kräver både vilja, kunskap och engagemang. En illa skött kompost riskerar att avge dålig lukt och dra skadedjur till sig. Det finns också en risk att den gör mer skada än nytta för miljön då den exempelvis kan komma att släppa ut växthusgaser. Skulle den lägre vikttaxan ges till de som hemkomposterar skulle det abonnemanget ge den klart lägsta kostnaden och risken finns då att man komposterar enbart av ekonomiska skäl, inte av miljöskäl eller att man vill få egen jord. Chanserna att det nationella miljömålet uppfylls skulle då också minska.

  Läs mer om taxan

 • Varför har jag fått en högre faktura än vanligt?

  Den första fakturan efter att du fått en fjärravläst vattenmätare kan ibland vara högre än vanligt. Om det var länge sedan du senaste rapporterade mätarställningen till oss kan skillnaden mellan den beräknade förbrukningen och den förbrukning som du faktiskt haft bli stor. Har du förbrukat mer än beräknat kommer du att faktureras ett högre retroaktivt belopp på fakturan. Samma sak gäller om du nyligen rapporterat en mätarställning till oss. Om du förbrukat mindre än beräknat får du istället tillbaka pengar på fakturan.

 • Varför har jag inte fått mitt bruna kärl?

  Efterfrågan på bruna kärl för matavfall är fortsatt stor. Vi har tidigare informerat om att leveranstiden därför är något längre än normalt. Nu måste vi dessutom invänta nya kärl från tillverkaren, vilket innebär att du som ännu inte fått ditt beställda bruna kärl kommer att få det leverat tidigaste omkring vecka 13. Vi beklagar förseningen.

  Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice via info@miva.se eller 0660‑330 400.

 • Varför har vi vattenskyddsområden?

  Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda vattentillgångarna inom ett område så att vi kan använda vattentäkten både idag och i framtiden. Till varje skyddsområde hör särskilda skyddsföreskrifter som bestämmer vad man får och inte får göra inom området.

 • Varför kliar det när jag har duschat?

  Det beror egentligen inte på vattnet utan på att huden är uttorkad. Var sparsam med tvål och använd fuktkräm.
 • Varför kluckar det i mitt avlopp?

  När det kommer ett kluckande ljud från diskhon, handfatet eller någon annanstans är det oftast ett tecken på att något har fastnat i avloppet. Det är ett varningstecken på att det börjar bli stopp i avloppet. Ta kontakt med en rörfirma som kan undersöka saken i tid.

  Det som brukar fastna i avloppsrören är exempelvis matrester, en uppsamling av hårstrån eller något som spolats ner i toaletten av misstag.

 • Varför luktar det lite unket av vattnet på morgonen?

  Vatten som står i fastighetens ledningar över natten värms upp till rumstemperatur. Det kan gynna ofarliga mikroorganismer som orsakar lukt. Spola ur ledningen på morgonen innan vattnet används.
 • Varför måste jag ha avstängningskranar både före och efter vattenmätaren?

  Det ska finnas avstängningsventiler före och efter mätaren som går att stänga helt i samband med vattenmätarbytet för att så lite vatten som möjligt ska rinna ut från både ledningsnätet och huset vid mätarbytet. Det är viktigt att regelbundet kontrollera att ventilerna fungerar. Ventilerna måste även fungera för att du som fastighetsägare snabbt ska kunna stänga av vattnet vid en eventuell vattenläcka i huset. Avstängningsventil LK580, LK581 och LK582 är inte godkända och behöver bytas ut av våtrumsbehörig fackman innan vi kan byta din vattenmätare.

 • Kan det uppstå lukt från matavfallet i köket och ute vid sopkärlet?

  Många tycker faktiskt att det luktar mindre när man sorterar matavfallet separat. Anledningen är att papperspåsen med påshållaren ventilerar fukten och att matavfallet därmed håller sig torrare och ger upphov till mindre lukt än när det slängs i plastpåse. Dessutom slänger du samma matavfall i det gröna sopkärlet där det blandas med annat avfall, så egentligen byter matavfallet bara kärl och samlas koncenterat i det bruna kärlet.

  Om du har illaluktande avfall som räk- eller kräftskal kan du skölja det i vatten. När vattnet runnit av kan du slå in det i lite tidningspapper innan du lägger det i papperspåsen. Tänk också på att byta påse minst var tredje dag även om den inte är full. Det är viktigt att du kan vika ihop påsen ordentligt innan du lägger den i det bruna kärlet för att minska risken för att påsen läcker eller går sönder.

 • Kan företag besöka Mivas återvinningscentraler?

  Ja, företag kan lämna sitt verksamhetsavfall på alla Mivas återvinningscentraler. Detta under förutsättning att fordonet har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat. För detta betalar företag ett fast enhetspris. Farligt avfall debiteras per kilo enligt prislista. Till skillnad mot privatpersoner ingår det alltså inte i den grundavgift som företag betalar.

  Traktorer och tunga fordon med osorterat eller sorterat avfall hänvisas till Må avfallsanläggning till en kostnad enligt särskild prislista.

  Läs mer om företag på återvinningscentral
  Läs mer om Må avfallsanläggning

 • Andra kommuner har plastpåsar till matavfallet, varför inte Örnsköldsvik?

  Vissa kommuner har valt att använda en påse av majsstärkelse till matavfallet. Påsen påminner om en plastpåse, men bryts ner fortare än en vanlig plastpåse.

  Matavfallet i vår kommun kommer att rötas, vilket ger den största miljönyttan då man tar tillvara både energi och näringsämnen ur matavfallet. Till den metoden passar papperspåsar bäst. Att röta mataavfall i t ex majsstärkelsepåsar ger ofta problem i rötningsprocessen. Därför är det också viktigt att du endast använder de papperspåsar som vi tillhandahåller.

  Papperspåsen är dessutom mer miljöanpassad. Majsstärkelsepåsen består endast av cirka 50 % majsstärkelse och resten är polyester framställd ur råolja. Majsstärkelsepåsen är alltså inte en produkt helt framställd ur förnyelsebar råvara.

  Papperspåsen ventilerar dessutom bättre, vilket minskar fukten från matavfallet. Det gör att påsens vikt minskar, vilket ger färre tunga transporter. Papperspåsen är dessutom välbeprövad och används i 79 % av de kommuner i Sverige som redan har matavfallsåtervinning. Analyser visar att det är mindre felsortering när papperspåsar används.

  Se film från vår påsleverantör om varför och hur du använder papperspåsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Behöver jag kontakta Miva vid flytt?

  Inför din flytt måste du anmäla det till Miva. Enklast gör du det genom att fylla i blanketten för flytt och ägarbyte. Om du har köparens uppgifter tillgängliga går det snabbt och enkelt att fylla i blanketten. Har du kommunalt vatten och avlopp måste du även läsa av din vattenmätare vid datum för ägarbyte och notera på blanketten.

  Till dess att blanketten registrerats hos oss står säljaren kvar som betalningsansvarig. När vi får blanketten lägger vi upp köparen som kund och gör sedan en slutfaktura till säljaren och skiftar ägarförhållandet.

  Tänk på att alltid anmäla ändrade ägarförhållanden direkt till oss eftersom det inte sker med automatik.

 • Behöver jag läsa av vattenmätaren vid flytt?

  Har du kommunalt vatten och avlopp så anmäler du flytt för det samtidigt som du gör din flyttanmälan. Tänk på att du måste läsa av din vattenmätare vid datum för ägarbyte och notera på blanketten för flytt och överlåtesle.

  Blankett för flytt och överlåtelse Pdf, 199.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 199.7 kB)

 • Behöver jag märka ut min slambrunn/tank inför tömning?

  Ja, det underlättar för våra chaufförer om brunnen eller tanken är utmärkt med en flagga eller pinne. Det är också viktigt att huset är uppmärkt med husnummer.

 • Det har bildats ett slamtäcke i min slambrunn efter deltömning, ska det vara så?

  Ja, det är normalt att ett flytslam bildas. Vattnet innehåller mycket syre när det återförs, vilket innebär att biomassan klumpar ihop sig och bildar flytslam. Tjockleken kan variera, men ca 5 cm är normalt. Flytslammet brukar normalt försvinna inom en månad i andra och tredje kammaren.

 • Det är vatten kvar i brunnen efter tömning. Har ni inte tömt riktigt?

  Att slambrunnen är vattenfylld är helt normalt. Redan efter några dagar blir den fylld med avloppsvatten, men slamskiktet som flyter på ytan är tunt. Vid högt grundvatten händer det ibland att vatten rinner från infiltration tillbaka in i brunnen.

 • Finns det möjlighet att lämna saker för återbruk på Mivas återvinningscentraler?

  Ja, på alla återvinningscentraler finns möjlighet att lämna möbler, heminredning och cyklar som du tröttnat på, men som för den skull inte behöver kasseras. Uttjänta möbler tas om hand och renoveras av de som deltar i Startpunktens verksamhet, och reparerade möbler säljs i Startpunktens återvinningsbutik på Sjögatan 5 i Örnsköldsvik.

  Myrorna insamlingscontainer finns också på alla återvinningscentraler där du lämnar kläder, skor, accessoarer och hemtextil.

 • Finns det något man kan göra för att minska kalkhalten i vattnet?

  Undvik onödigt hög temperatur i varmvattenberedaren.

 • Finns papperspåsarna för matavfall i större storlekar?

  Nej, Miva tillhandahåller endast mindre papperspåsar (9 liter) för användning i tillhörande mindre påshållaren.

  Till storkök och företag finns påse för matavfall på 22 liter och säck för matvfall på 45 liter. Dessa med tillhörande påshållare kan dock inte beställas via Miva.

 • Får jag hem en pappersfaktura om jag har e-faktura?

  Nej, e-fakturan finns bara på din internetbank. Du måste själv gå in på internetbanken för att se den. Om du vill kan du själv skriva ut den.

 • Får jag hälla ut vattenbaserade färger i avloppet?

  Nej, vattenbaserade färger innehåller även farliga metaller och ämnen som påverkar avloppet negativt. Överblivna färgskvättar kan lämnas till vissa färgbutiker, annars ska de lämnas till en återvinningcentral. Färgen får inte hällas ut i avloppet!

  Penseltvätt

  1. Stryk av det mesta av färgen från penseln på ett tidnings- eller täckpapper. Lägg pappret bland hushållssoporna.
  2. Skölj penseln i en burk med penseltvätt eller vatten beroende på typ av färg.
  3. Torka ur penseln igen och smörj in den med såpa innan du rengör den under rinnande vatten.
  4. Lämna penseltvätt eller tvättvatten i en burk märkt ”penseltvätt” på en återvinningscentral. Tänk på att burken med penseltvätt kan användas flera gånger. Sätt ett bara ett lock på den till nästa gång. När den har blivit alltför smutsig lämnar du den till en återvinningscentral.

  Tips!

  Vid tvätt av en roller går det åt mycket vatten. Låt istället en förbrukad roller torka och släng den sedan bland hushållsavfallet och köp en ny.

 • Får jag installera avfallskvarn?

  Inte i dagsläget. Vårt avloppsledningsnät är inte anpassat för en generell användning av avfallskvarnar. Risken att ledningar sätter igen med översvämningar som följd är för stor. Forskning pågår i Sverige och vi avvaktar dessa resultat. Läs mer

 • Får jag spola ner hushållspapper i toaletten?

  Hushållspapper kanske låter som något som går bra att spola ner, men pappersfibrerna är helt annorlunda än i toalettpapper. Hushållspapper är gjort för att hålla ihop, medan toalettpapper istället ska falla sönder när det spolas ner. Det kan därför lätt bli stopp i avloppet om du spolar ner hushållspapper. Den gyllene regeln är därför att endast kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten.

 • Får jag tillbaka mitt eget vatten vid deltömning av slambrunn?

  Deltömningen påbörjas och avslutas vid din brunn, vilket innebär att du får ditt eget vatten i retur.

 • Får jag ytterligare ett sopkärl om jag vill sortera matavfall separat?

  Ja, det nuvarande gröna sopkärlet kompletteras med ett brunt 140-literskärl för matavfall.

 • Grundvattnet i Örnsköldsviks kommun har redan idag en bra kvalitet och har alltid haft det, är det verkligen nödvändigt med vattenskyddsområden?

  Ett vattenskyddsområde ska vara förebyggande och framåtsyftande på lång sikt. Föreskrifternas främsta syfte är att så långt som möjligt säkerställa att nuvarande vattenkvalitet inte försämras genom att reglera nuvarande och framtida verksamheter.

 • Går inte miljövinsten förlorad när man transporterar matavfall långa sträckor?

  Kostnaden för att transportera matavfall från källan till anläggningen där det tas om hand är en viktig faktor att ta hänsyn till, men lika viktig är energiåtgången för själva transporten. Att transportera matavfallet så lång sträcka att mer energi förbrukas i transporten än vad som fås ut i behandlingsprocessen är naturligtvis förkastligt.

  Projekt som redovisas av branschorganisationen Avfall Sverige visar att matavfall klarar långa avstånd utan att miljövinsten går förlorad och energibalansen blir negativ.

 • Har ni rätt att ställa krav på vattenmätarplatsen?

  Ja, Miva arbetar efter den ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning) som beslutas av kommunfullmäktige i Örnsköldsvik. I denna står det att Miva har rätt att ställa krav på mätarplatsens konstruktion. Här kan du läsa Örnsköldsviks ABVA.

 • Hur anmäler jag mig till e-faktura?

  Så här fungerar det:

  • Möjligheten att betala med e-faktura kräver att du är ansluten till en internetbank.
  • I internetbanken, hos den bank du använder, anmäler du dig till de företag du vill ha elektronisk faktura från, i det här fallet Miva eller Miljö och Vatten i Örnsköldsvik. Detta görs ofta från något som heter "Beställ tjänster", "Anmäl elektronisk faktura" eller något liknande.
  • När du sedan får en faktura från Miva får du ett meddelande i din internetbank. Alla uppgifter såsom OCR-nummer, belopp och förfallodag finns redan registrerade i fakturan. Du anger bara vilket konto du vill betala från och signerar som vanligt.
  • När din elektroniska faktura är betald lagras den i din internetbank.

  Är du osäker eller har problem med att anmäla att du vill ha e-faktura från Miva, kontakta din bank.

 • Hur använder jag e-faktura?

  När du loggar in på din internetbank får du besked om några nya e-fakturor har mottagits. Klicka på den elektroniska fakturan så får du upp den på skärmen. Kontrollera uppgifterna och godkänn med ett klick. Räkningen betalas då på förfallodagen.
 • Hur felanmäler jag problem med vatten och avlopp?

  Ring Miva på vårt särskilda nummer för felanmälan, 0660-330 330. Det numret kan du ringa dygnet runt!
 • Hur får man bort kalkbeläggningar?

  Till lättare rengöring kan citronsyra användas. Till grövre rengöring kan ättikssyra eller fosforsyra användas.
 • Hur får man veta när ett bevattningsförbud utfärdas?

  Miva följer utvecklingen och eventuella förändringar i grundvattnet och meddelar om bevattningsförbud och andra restriktioner när så behövs. Bevattningsförbud införs när grundvattennivåerna är för låga och meddelas via Mivas ordinarie kommunikationskanaler som exempelvis hemsida och Facebook, men vi informerar även lokalradio och lokalmedia.

 • Hur går hämtningen av grovavfall/elektronik till?

  Du beställer hämtning via vår webbplats eller genom att kontakta kundservice. Beställer du via webbplatsen skickas en bekräftelse till din e-postadress.

  Inför hämtningen bör du tänka på det här:

  • Bor du i villa placerar du elektronikavfallet på samma plats som där vi tömmer ditt sopkärl. Bor du i lägenhet placerar du elektronikavfallet så att en lastbil utan problem kan hämta det och så nära ditt portnummer som möjligt.
  • Placera elektronikavfallet dagen innan hämtningsdagen eller senast kl 7 på hämtningsdagen.
  • Märk varje kolli med "grovsopor" och ditt namn för att inga missförstånd eller felaktiga debiteringar uppstår.

  Läs mer om hämtning av grovavfall 
  Läs mer om hämtning av vitvaror och elektronik

 • Hur går vägningen av hushållssopor till?

  Vid tömning kör sopbilen fram och ställer sig vid sidan om sopkärlet. Därefter lyfts kärlet upp, vägs och sedan vägs det en gång till när det är tömt. Vikten registreras tillsammans med identitetsbrickan på kärlet och förs över till en dator i bilen. Det är med andra ord mellanskillnaden som registeras och du betalar inte någon viktavgift för sopor som av olika anledningar blir kvar i kärlet.

  Läs mer om hur tömningen går till.

 • Hur gör jag med färgskvättar och penslar som måste rengöras?

  Överblivna färgskvättar ska lämnas till en återvinningscentral. De kan även lämnnas till vissa färgbutiker. Färgen får inte hällas ut i avloppet! Urskrapade och dropptorra målarburkar sorteras däremot som förpackning på en återvinningsstation. Penslar rengörs enligt nedan, men om de skulle torka slänger du dem bland hushållssoporna i grönt sopkärl.

  Penseltvätt

  1. Stryk av det mesta av färgen från penseln på ett tidnings- eller täckpapper. Lägg pappret bland hushållssoporna.
  2. Skölj penseln i en burk med penseltvätt eller vatten beroende på typ av färg.
  3. Torka ur penseln igen och smörj in den med såpa innan du rengör den under rinnande vatten. 
  4. Lämna penseltvätt eller tvättvatten i en burk märkt ”penseltvätt” på en återvinningscentral. Tänk på att burken med penseltvätt kan användas flera gånger. Sätt ett bara ett lock på den till nästa gång. När den har blivit alltför smutsig lämnar du den till en återvinningscentral. 

  Tips!

  Vid tvätt av en roller går det åt mycket vatten. Låt istället en förbrukad roller torka och släng den sedan bland hushållsavfallet och köp en ny.

 • Hur gör jag om jag glömt att ställa ut sopkärlet?

  Du kan kontakta kundservice och beställa en extra tömning eller vänta 14 dagar till nästa tömningstillfälle. Har du mycket sopor kan du beställa tjänsten extra avfallssäck. Säcken placeras vid sopkärlet vid nästa sophämtning.

 • Hur gör jag om något är fel på fakturan?

  Kontakta vår kundservice så reder vi ut frågetecknen.

 • Hur hanterar jag matolja och matfett?

  Fett och matolja som hälls ner i avloppet stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Därför är det viktigt att ta hand om fettavfall på rätt sätt.

  Små mängder fett/olja (mindre än 1 liter)

  Små mängder olja och frityrfett som uppstår hemma kan paketeras och läggas i sopkärlet. Fett från stekpannan kan med fördel torkas upp med hushållspapper och läggas i matavfallspåsen eller i restavfallet om du saknar brunt kärl för matavfall.

  Större mängder fett/olja (mer än 1 liter)

  Större mängder olja eller frityrfett ska förpackas och i första hand lämnas till den särskilda fettinsamling som finns på våra återvinningscentraler. Tänk då på detta:

  • Flaskan eller behållaren ska vara uppmärkt, ordentligt stängd och helst genomskinlig. Du får inte flaskan i retur. Personalen på återvinningscentralen tar hand om den.
  • Flaskan eller behållaren får innehålla max 5 liter matfett/matolja.
  • Ta hjälp av en praktisk fettratt som finns att hämta kostnadsfritt på återvinningscentralen.
  • Fett från stekpannan kan med fördel torkas upp med hushållspapper och läggas i matavfallspåsen eller i restavfallet om du saknar brunt kärl för matavfall.
  • Mindre mängder olja och frityrfett (max 1 liter) kan också paketeras också läggas i det gröna sopkärlet.

  Matfett och matolja från verksamhet lämnas på Må återvinningscentral mot en avgift i taxan för verksamhetsavfall.
  Läs mer om taxan för verksamhetsavfall

 • Hur kan jag enkelt ta reda på hur något ska sorteras?

  Låt sorteringsguiden ähr på vår webbplats hjälpa dig. Skriv in vad du vill kasta och få klara besked om hur och var det ska sorteras. Vill du veta mer kan du klicka på både avfallsslag och lämningsplats. Då får du t ex information om vad som kan var bra att tänka på.

  Till sorteringsguiden

 • Hur kan jag få bort klor i tappkranen?

  Det är normalt och helt onödigt att försöka ta bort den lilla klormängd som finnns kvar i tappkranen. Om man har speciella skäl kan man låta vattnet stå i rumstemperatur över natten, då försvinner det mesta. En liten nypa askorbinsyra i en liter vatten tar bort det direkt.
 • Hur kan jag få hjälp att tillfälligt stänga vattnet?

  Om du eller en rörmokare du anlitat tillfälligt behöver stänga av vattnet i samband med renovering eller dylikt måste du kontakta vår kundservice. Men tänk på att göra det i god tid. För närvarande måste du kontakta oss minst en vecka innan det önskade avstängningstillfället. En av våra medarbetare kommer då att stänga och senare öppna den så kallade servisventilen enligt dina önskemål.

  Servisventilen ligger oftast vid eller utanför din tomtgräns och är den plats där vi stänger och öppnar vattnet till fastigheten.

 • Hur kan jag följa min vattenförbrukning?

  Mellan åren 2018–2024 byter vi ut alla gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare i Örnsköldsviks kommun. När du fått en sådan mätare kommer du att kunna följa din vattenförbrukning på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Hur kan jag som ägare till ett flerfamiljshus skaffa bruna sopkärl?

  Även ägare till flerfamiljshus kan införa separat insamling av matavfall. Förutsättningarna kan naturligtvis vara olika och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter. Om du som fastighetsägare är intresserad av att sortera ut matavfallet separat erbjuder sig Miva att komma på ett kostnadsfritt platsbesök för att gemensamt titta på förutsättningarna i fastigheten/erna. Miva ger tips och råd på lämpliga lösningar och vilka anpassningar som är nödvändiga.

  Flerfamiljshus får med automatik lika många påshållare som det finns lägenheter i fastigheten. Påsar kommer att levereras till fastighetsägaren som sedan avgör hur dessa ska hanteras, t ex genom att delas ut till lägenhetsinnehavarna eller placeras i soprummet där var och en får hämta efter behov.

  Som fastighetsägare ansvarar du för informationen till de boende i fastigheten. Mot en avgift kan Miva dock hjälpa till att informera dem och på så sätt öka intresset och engagemanget bland de boende. Kontakta kundservice om du vill veta mer om separat insamlingv av matavfall i flerfamiljshus.

 • Hur kontrollerar jag att mina avstängningsventiler fungerar?

  Stäng ventilen före mätaren (mellan mätaren och förbindelsepunkten) och öppna en kran. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen. Gör sedan samma sak med den andra ventilen. Om ventilerna inte går att stänga helt eller inte fungerar behöver de bytas ut innan mätarbytet. De opålitliga avstängningsventilerna LK580, LK581 och LK582 är inte godkända och behöver bytas av våtrumsbehörig fackman innan vi kan byta din vattenmätare.

 • Hur loggar jag in på Mina sidor?

  Du loggar in på Mina sidor överst på den här sidan. För att logga in behöver du Mobilt BankID eller användarnamn och lösenord. Användarnamnet är ditt kundnummer, om du inte har ändrat det manuellt.

  Mobilt BankID innebär att du har din e-legitimation i en mobiltelefon eller surfplatta. För att du ska kunna hämta och använda Mobilt BankID krävs att du har installerat BankID-appen. Efter det loggar du in på din internetbank och beställer Mobilt BankID. Följ anvisningarna från din internetbank.

 • Hur läser jag av vattenmätaren?

  Vattenmätaren sitter vanligtvis placerad i källarvåningen, tvättstugan eller under varmvattenberedaren på den inkommande vattenledningen. Utseendet på vattenmätaren kan variera, men räkneverket består som regel av fem siffror.

  1. Läs av siffrorna på mätaren.
  2. Du kan sedan välja att registrera din mätarställning på två sätt. I första hand registrerar du mätarställningen genom att logga in på Mina sidor på miva.se. För att logga in behöver du ditt kundnummer och självservicekoden som står angivet på din faktura. I andra hand registrerar du mätarställningen genom att kontakta vår kundservice.
  3. Självklart är du också välkommen att kontakta vår kundservice om du har frågor eller problem med att läsa av din mätarställning.

  Om du har fått en fjärravläst vattenmätare installerad ska du inte läsa av mätarställningen. Vi hämtar in mätvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler.

 • Hur löser jag in min värdeavi?

  Om du har pengar tillgodo hos oss och vi inte har ditt kontonummer får du en värdeavi hemskickad.

  Lösa in i butik
  Du kan mot en kostnad lösa in värdeavin i butik via ClearOn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Inlösen av värdeavier i butik ger dig möjlighet att antingen använda avin som betalning vid köp eller få pengar i handen – i mån av tillgång på kontanter i butiken. I butiker som är ombud för Kassagirot Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du mot en avgift sätta in beloppet på ditt bankkonto. Företagsinlösen kan ske i butiker som är ombud för Kassagirot.

  Information om hur du går tillväga framgår på värdeavin.

  Kund i Nordea
  Du som har konto i Nordea kan lösa in värdeavin på ett Nordeakontor eller skicka in värdeavin för insättning på ditt Nordeakonto utan extra kostnad.

  Inlösen sker genom insättning på konto, eller i de undantagsfall som kontor har kontanter kan inlösen ske med utbetalning av kontanter.

  Kund i annan bank
  Du som har konto i annan bank än Nordea kan endast lösa in värdeavin i butik via ClearOn eller Kassagirot.

  Om värdeavin förfallit behöver du kontakta oss för att lösa utbetalningen på annat sätt.

 • Hur mycket avfall kan jag bli av med om jag beställer hämtning av grovavfall/elektronik?

  Privatpersoner på fastlandet kan beställa hämtning av grovavfall (skrymmande avfall) enligt en särskild turlista som omfattar fyra tillfällen under året. Det går också att beställa hämtning av vitvaror och elektronik enligt en särskild turlista som omfattar sammanlagt elva tillfällen under året. 

  Vid varje tillfälle får max fem kollin lämnas. Ett kolli motsvarar ett föremål, t ex en säng, en spis eller ett par skidor. Säckar kan inte lämnas i samband med hämtning av grovsopor/elektronik.

  Läs mer om hämtning av grovavfall
  Läs mer om hämtning av vitvaror och elektronik

 • Hur mycket får ett sopkärl väga?

  Kärlet får maximalt väga 70 kg oavsett storlek på kärlet (190 liter, 370 liter eller 660 liter).

 • Hur ofta töms det bruna kärlet för matavfall?

  Miva hämtar och tömmer normalt både kärlet för matavfall och kärlet för övrigt restavfall var fjortonde dag. Kärlen töms samtidigt med hjälp av så kallade tvåfacksbilar. Med sökfunktionen kan du se vilken dag vi tömmer ditt/dina sopkärl.

 • Hur påverkas min infiltration/markbädd av flytslammet efter deltömning?

  Skiss av trekammarbrunn med t-rör

  Det är en klar fördel att ett T-rör sitter monterat i din brunn oavsett vilken tömningsmetod vi använder. Det kan följa med en del slam direkt efter tömning, men de marklevande organismerna kan hantera den tillfälliga överproduktionen.

  Ditt T-rör hindrar den största delen av flytslammet att gå vidare till den efterföljande reningen. Därför bör du kontrollera att din anläggning har ett T-rör. Finns inte T-rör så går det att eftermontera.

 • Hur påverkas slamtömningen under vinter och tidig vår?

  När det är snö ute måste du skotta och sanda ända fram till brunnen eller tanken. Lock och anslutningar måste vara framskottade och inte fastfrusna.

  Tänk även på att vägen ska klara den tunga slambilen. Mivas slambilar är undantagna från tillfälliga begränsningar som sätts upp på vissa vägar vid t ex tjällossning. Om ni som väghållare av enskilda/privata vägar sätter en tillfällig begränsning för fordon med totalvikt på 3,5 ton och inte vill att slambilen ska trafikera vägen måste ni kontakta Miva och meddela detta. I annat fall kommer vi att trafikera vägen och utföra vårt jobb precis som vanligt.

  Läs mer om praktiska regler inför slamtömning

 • Hur rapporterar jag vattenmätarställningen?

  Vattenmätaren sitter vanligtvis placerad i källarvåningen, tvättstugan eller under varmvattenberedaren på den inkommande vattenledningen. Utseendet på vattenmätaren kan variera, men räkneverket består som regel av fem siffror.

  1. Läs av siffrorna på mätaren.
  2. Du kan sedan välja att registrera din mätarställning på två sätt. I första hand registrerar du mätarställningen genom att logga in på Mina sidor på miva.se. För att logga in behöver du ditt kundnummer och självservicekoden som står angivet på din faktura. I andra hand registrerar du mätarställningen genom att kontakta vår kundservice.
  3. Självklart är du också välkommen att kontakta vår kundservice om du har frågor eller problem med att läsa av din mätarställning.

  Om du har fått en fjärravläst vattenmätare installerad ska du inte läsa av mätarställningen. Vi hämtar in mätvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler.

 • Hur ser e-fakturan ut?

  Ungefär som den vanliga pappersfakturan, dock utan inbetalningskort.
 • Hur ser jag fler av mina tjänster på Mina sidor?

  Förbrukningssidan är förinställd på att visa tjänsten vatten först. Om du inte har vatten visas en annan av dina tjänster istället. För att se förbrukningen för fler av dina tjänster klickar du på förstoringsglaset till höger om adressen och väljer sedan ”Mina anläggningar” i menyn. Då kan du välja någon annan av dina tjänster.

 • Hur ser jag om den nya fjärravlästa vattenmätaren signalerar för avvikelser?

  Det finns infokoder som visas på mätarens display vid en avvikelse. Infokoderna är Leak, Burst, Dry, Reverse och Tamper. Leak indikerar att vattnet i mätaren inte har stått stilla i minst en timme utan avbrott under de senaste 24 timmarna. Det kan vara ett tecken på en läckande kran eller toalett. Burst visar att vattenflödet varit konstant högt under minst 30 minuter, vilket kan vara en indikation på att ett rör är skadat. Dry singalerar att mätaren inte är vattenfylld och Reverse att vatten flödar genom mätaren i fel riktning.Tamper visar att det funnits försök till åverkan på mätaren. Mätaren är då ej längre godkänd för debitering.

  Infokoderna försvinner när händelsen som aktiverat infokoden inte längre existerar. Leak försvinner t.ex. när vattnet har stått stilla i en timme, Brust försvinner när förbrukningen återgår till normal nivå och Dry försvinner när mätaren mäter vatten och inte längre är tom.

 • Hur skaffar jag autogiro?

  Om du vill börja betala dina räkningar från Miva med hjälp av autogiro måste du fylla i en autogiroblankett. På blanketten godkänner du att din bank får sköta dina betalningar till Miva. Den ifyllda blanketten skickar du till adressen nedan. Du kan även kontakta kundservice så skickar vi en blankett hem i brevlådan.

  Ladda ner blankett för autogiro Pdf, 130.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 130.2 kB)

 • Hur skickas mätarställningen till Miva från den nya fjärravlästa vattenmätaren?

  Mätarställningen skickas via radiosignaler till Miva. Du kommer att kunna följa din förbrukning via Mina sidor.

 • Hur vet jag när slambilen kommer?

  Cirka en vecka innan tömningstillfället får du även en avisering via e-post eller sms. För att det ska fungera behöver vi dina kontaktuppgifter och information om hur du helst vill bli kontaktad. Detta fixar du enkelt genom att lämna dina kontaktuppgifter. Via e-post/sms skickar vi även bekräftelse efter tömning samt information om eventuella problem i samband med tömning.

  Du kan även använda vår sökfunktion för att se vilken vecka vi planerar slamtömma din brunn/tank. Skriva bara in din adress och få besked om när slambilen beräknas komma.

  Tänk på att vår entreprenör kan behöva göra ändringar i hämtningsrutten vid oförutsedda händelser eller om vägen fram till en avloppsanläggning inte är framkomlig.

 • Hur vet jag när sopbilen kommer?

  Enklast använder du vår sökfunktion. Skriv bara in din adress och få besked om vilken dag sopbilen beräknas komma.

  Sophämtningsarbetet pågår under hela dagen, den aktuella hämtningsdagen. Det betyder att du kan få ditt sopkärl tömt från kl 6 på morgonen till kl 22 på kvällen. Sopkärlet måste vara utplacerat senast kl 6 på morgonen om du vill ha det tömt den dagen.

 • Hur är hårdheten på vattnet graderad?

  Tyska hårdhetsgrader är det vanligaste: °dH. Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium där 1°dH =7,1 mg/l. Kalcium svarar för 90–95 % av totalhårdheten.

  Läs mer om vattnets hårdhet

 • Jag bor i villa, men på fakturan står det lägenhetsavgift, varför då?

  Den fasta årliga avgiften för vatten och avlopp är uppdelad i en grundavgift och en lägenhetsavgift. Varje villa och bostadslägenhet betalar en lägenhetsavgift per år. Fastighetsägare till flerbostadshus betalar en lägenhetsavgift per lägenhet och år.

  Här kan du se alla delar av fakturan

 • Jag får inte ställa sopkärlet på trottoaren längre, var ska jag då ställa det?

  Ur säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt får sopkärl inte längre stå på trottoarer och gång/cykelbanor. Sopkärlet ska istället stå i direkt anslutning till trottoarens eller gång- och cykelbanans asfaltskant. Möjligheterna kan naturligtvis skilja sig från fastighet till fastighet.

  Här är några exempel på hur du kan placera ditt/dina sopkärl:

  • Placera kärlet på din infart till fastigheten.
  • Placera kärlet på gräsmattan intill infarten.
  • Gräv bort en buske i häcken eller gör en öppning i staket och placera kärlet där.
  • Gräv ur en slänt eller iordningställ en plattform där kärlet kan placeras, men tänk på att du först måste kontakta Örnsköldsviks kommun för att få ett godkännande om du gör åtgärder på kommunal mark.

  Är du osäker eller vill ha råd är du välkommen att höra av dig till vår kundservice.

 • Jag har beställt hämtning av extra säck, men måste jag använda en viss sorts säck?

  Vid extra säck för restavfall

  Vilken typ av säck som helst går bra.

  Vid extra säck för matavfall

  Våra nio liters matavfallspåsar ska läggas i en större papperssäck som man sedan ställer bredvid matavfallskärlet vid tömningsdagen. Det är uppskattat om den större papperssäck är av lite kraftigare variant.

  Vilken sorts papperssäck för matavfall?

  Nedbrytningsbar men sen spelar inte storlek och form någon roll. För privatpersoner finns papperssäckar att köpa på exempelvis Granngården och Clas Ohlson. Företag kan även köpa papperssäckar på Sansac och Procurator.

 • Jag har dåligt tryck i vattenkranen. Vad ska jag göra?

  Börja med att kontrollera om det är lika dåligt tryck på alla tappställen i huset. Om så är fallet, kontrollera att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna. Kvarstår felet kan du göra en felanmälan.

 • Jag har egen brunn. Omfattas jag av ett bevattningsförbud?

  Om du har vatten från egen brunn så omfattas du inte av ett bevattningsförbud, som enbart gäller kommunalt vatten.

 • Jag har en egen brunn som håller på att sina. Vad ska jag göra?

  Du som har egen brunn kan påverkas av att grundvattennivåerna är lägre än normalt i vissa områden. Du ansvarar själv för att säkra din vattenförsörjning om din brunn sinar. Du får då kontakta en privat speditör och köpa vatten för att fylla på brunnen igen. Håll därför ett extra öga på vattennivåerna i brunnen och se över hur du kan anpassa din vattenförbrukning, se kommunens hemsida.

  Till kommunens information om vattenbrist i egen brunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Jag har en särskild insats för källsortering i mitt diskbänksskåp, kan jag fortsätta att använda den för matavfall?

  I de flesta fall är svaret tyvärr nej. Matavfallet i vår kommun kommer att rötas, vilket ger den största miljönyttan då man tar tillvara både energi och näringsämnen ur matavfallet. Till den metoden passar papperspåsar bäst. Att röta mataavfall i så kallade "majsstärkelsepåsar" ger ofta problem i rötningsprocessen. Därför är det också viktigt att du inte använder andra typer av påsar till ditt matavfall, utan endast den papperspåse som vi tillhandahåller. Tillsammans med papperspåsen är det också viktigt att du använder den särskilda påshållaren. Påshållaren gör att avfallet avfuktas, vilket minskar risken för att avfallet börjar ruttna och lukta illa. Att luft kan cirkulera runt påsen gör också att den håller mycket bra. Av den anledningen ska man inte använda papperspåsen i slutna behållare eller helt plant underlag.

  Påshållaren är 20x26 cm och 20 cm hög. Om den inte får plats i din insats för källsortering får du försöka finna en annan placering för hållaren, t ex på diskbänken, i ett annat skåp eller liknande. Leverantören av papperspåsarna känner till problematiken, men då det finns så många varianter av kök med olika insatser för källsortering är det svårt att ta fram en fungerande specialhållare.

 • Jag har fått en betalningspåminnelse, varför?

  Betalningspåminnelse skickas ut när fakturan ej är betald i tid.

  Kontrollera via din bank att betalningen gått igenom. Har betalning av faktura skett de senaste dagarna kan du bortse från påminnelsen.

  Läs mer om betalning och påminnelser

 • Jag har fått en faktura från Visma, varför då?

  Visma Collectors AB är ett inkassoföretag och en samarbetspartner till Miva. Du har fått fakturan från Visma för att du inte betalat en faktura till Miva. När en faktura inte betalats lämnar Miva nämligen över ärendet till Visma Collectors.

  I och med att du fått en faktura från Visma, så är det till Visma du ska betala din skuld. Du kan alltså inte reglera din skuld via Mivas post-/bankgiro eller genom att besöka vår kundservice. Visma Collectors bankgironummer är 5607-3703 och Visma nås på telefon 0771-16 02 05. Deras öppettider är vardagar 08.00-16.30. 

  Tänk på att återinkoppling av vatten kostar 1 600 kr och att detta ska betalas samtidigt som din skuld. Kontakta Visma Collectors för att få veta din totala skuld inklusive återinkopplingsavgift.

  Mer om fakturafrågor

 • Jag har fått en fjärravläst vattenmätare men ser inte min förbrukning på Mina sidor?

  Eftersom vi installerar fjärravlästa vattenmätare mellan åren 2018–2024 finns inte infrastruktur på plats i hela kommunen för insamling av mätvärden per dygn. Några kunder som har fått en fjärravläst vattenmätare kan för tillfället enbart följa sin förbrukning per månad. I undantagsfall kan den faktiska förbrukningen inte följas alls på Mina sidor eftersom insamlingen av mätvärden via radiosignaler inte kommit igång. Istället visas som tidigare en uppskattad föbrukning. Planen är att vi ska kunna samla in dygnsavläsningar för alla områden år 2020.

 • Jag har fått ett brev om för tungt lock. Hur ska ett lock se ut?

  Det här är viktigt att tänka på vad gäller brunnslocket:

  • Locket ska vara lätt att lyfta av och öppnas av en person. Behöver locket lyftas upp ska det inte väga mer än 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på ca 40 kg accepteras. Det motsvarar ett cementlock som är ungefär 80 cm i diameter. Locket ska då vara försett med någon form av handtag.
  • Locket får inte vara blockerat eller nedgrävt.
  • Locket får inte var låst eller bultat vid slamtömningstillfället. Om du använder en bult och inte vill lämna öppet kan du med fördel istället borra ett hål rakt igenom bulten och använda en fjädersprint som slambilsföraren enkelt kan dra ut och sedan trycka tillbaka.
 • Jag har fått mitt vatten avstängt på grund av obetald räkning. Hur snart kopplas vattnet på efter att jag har betalat?

  Efter att du informerat Miva om att du betalat din vattenräkning och du kan uppvisa kvitto på detta, kopplar vi på vattentillförseln inom 48 timmar.
 • Jag har hört att det inte är någon idé att sortera eftersom allt ändå blandas ihop och läggs på tippen eller bränns upp. Är det sant?

  Alla olika sorters avfall skickas till återvinning var för sig. De som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar måste lämna avfallet rent och väl sorterat för att de ska få betalt.

  Läs mer om hur du sorterar

 • Jag har inte så mycket sopor. Kan jag ändra så att mina sopor hämtas mer sällan?

  Du bestämmer själv när du vill ha ditt avfallskärl tömt. Vill du inte att kärlet ska tömmas, ställ inte ut det på uppsamlingsplatsen på tömningsdagen. Har du kärlet permanent på en uppsamlingsplats ska du vända kärlet åt andra hållet, det vill säga handtaget/gångjärnen mot vägen.
 • Jag har köpt en ny diskmaskin, behöver jag tillsätta salt i den för att avhärda vattnet?

  För nya diskmaskiner ska man alltid följa instruktionerna som följer med vid inköpstillfället. För äldre maskiner får man prova sig fram tills man blir nöjd med diskresultatet.
 • Jag har min vattenmätare i en brunn, vad gäller för mig?

  Vi ställer samma grundläggande krav för en vattenmätare som sitter i en brunn som för vattenmätare inomhus. Om du har en eller flera vattenmätare i en mätarbrunn är du även ansvarig för brunnen. Krav på mätarbrunn.

 • Jag har nästan inga sopor, kan jag slippa betala för sophämtning?

  Nej, enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. I Örnsköldsviks kommun har ansvaret att hantera avfallet överlåtits till Miva, vilket innebär att man är skyldig att ha ett abonnemang hos Miva. Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten. Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och va-området.

  Det är med andra ord inte Miva som beviljar dispens från ett abonnemangs grundavgift, utan Örnsköldsviks kommun i egenskap av tillsynsmyndighet. Miva har ingen insyn i inkomna dispensansökningar eller någon möjlighet att påverka dessa.

 • Jag har så lite matrester, måste jag ändå ha ett brunt kärl för matavfall?

  Det är frivilligt att sortera ut matavfallet, men en miljöstyrande taxa tillämpas för att motivera dig som kund att välja det alternativet. Om du inte aktivt väljer ett brunt kärl fortsätter du att använda ditt gröna kärl precis som vanligt. Vår målsättning är såklart att minimera avfallsmängderna, men ofta blir det mer matavfall än man tror. De flesta av oss får matavfall i form av kaffesump/kaffefilter, fruktskal, äggskal och lite matrester. Även lite matavfall kan göra nytta. En papperspåse med matavfall ger energi så att du kan köra 2,5 km med en biogasbil.

 • Jag misstänker att min granne har slängt avfall i mitt sopkärl. Vad kan jag göra?

  Du ansvarar för ditt sopkärl och dess placering mellan tömningstillfällena. Vad du kan göra är att köpa ett kärllås av oss.

  Läs mer

 • Jag vill byta storlek på mitt sopkärl. Hur gör jag?

  Enklast gör du det direkt på webbpaltsen via vår självservice. Du kan också kontakta vår kundservice. Vi byter ditt sopkärl inom tre veckor. Standardstorleken är 190 liter, men du kan också välja 370 liter. Kostnaden för att byta sopkärl debiteras enligt fastställd taxa. Observera att storleken på kärlet påverkar hämtningskostnaden.

  Läs mer om taxan för hushållsavfall

 • Jag vill själv bestämma när min brunn ska tömmas. Varför kan jag inte det?

  Ordinarie slamtömningsperiod är vecka 18–45 och under den perioden försöker vi samordna logistiken och utföra tömningar så miljö- och kostnadseffektivt som möjligt. Att köra efter fastighetsägarnas önskemål skulle ge ökad miljöbelastning och ökade kostnader för alla fastighetsägare.

  Längre tömningsintervall är den gällande kan ansökas hos Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning som fungerar som tillsynsmyndighet. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000.

  Läs mer om intervall för slamtömning

 • Jag vill sortera matavfall separat, hur gör jag?

  Det är frivilligt att sortera ut matavfallet separat och därför krävs ett aktivt val av dig som kund. Enklast beställer du ett brunt sopkärl här på vår webbplats. Inom kort levererar vi sedan ditt bruna kärl och du kan komma igång med återvinningen av ditt matavfall.

  Beställ brunt kärl för matavfall

 • Kan deltömning användas på alla slambrunnar?

  Nej, vissa brunnar har svårt att separera vattnet från slammet, mestadels beror på att brunnen inte är i ett bra skick, t ex om brunnen inte är tät eller att kamrar är trasiga/borta. Även vissa brunnsmodeller är svåra att deltömma.

  Heltömning kan även ske i områden där deltömning planerats, till exempel om deltömningsbilen är på service eller under intensiva perioder då flera slambilar arbetar samtidigt i ett område.

Fick du ett dåligt svar?

Fick du inte svar på din fråga? Skicka den gärna till vår kundservice via nedanstående länk.

Ställ fråga till kundservice