Fakturaförklaring

Här ser du ett exempel på en faktura från Miva. Vi har markerat och numrerat sådant som kan vara bra att känna till. Klicka på bilden för att se dem i större storlek. Förklaring till respektive siffra i bilden finns här nedanför.

Exempel på faktura med utmärkta informationspunkter

Klicka för att öppna fakturaexemplet i större format.

Inloggning till Mina sidor

Nu använder du BankID för att enkelt logga in på Mina sidor där du bland annat hittar dina fakturor från oss.

Samlade kontaktuppgifter

Här har vi samlat alla kontaktuppgifter som behövs om du vill ta kontakt med Miva via telefon, fax eller e-post. Självklart är du också välkommen att besöka oss på Sjögatan 4A i Örnsköldsvik.

Anläggningsinformation

Här framgår vilken adress som fakturan avser. Har du kommunalt vatten framgår även ett ”Anl id" och ett ”Områdesid” som du inte behöver lägga på minnet. De används enbart i vår interna administration. Har du fler än en vattenmätare framgår att varje vattenmätare redovisas var för sig på den efterföljande specifikationen.

Våra tjänster redovisas i klartext

Redan på fakturans första sida kan du klart och tydligt se vilka tjänster fakturan omfattar. ”Hushållsavfall” avser hämtning av hushållsavfall. ”Vatten och avlopp” avser vattenförbrukning och om du är ansluten till kommunalt avlopp även omhändertagande av avloppsvatten. ”Slam” avser tömning av enskild avloppsanläggning.

Påminnelse om att vända blad

Vår kundservice får många samtal från kunder som vill veta mer specifikt vad fakturan omfattar. I samtliga fall har man missat att vända på fakturan där specifikationen följer. Nederst på fakturan påminner vi därför om att vända på fakturan.

Tydlig specifikation

På fakturans baksida finns fakturaspecifikationen där varje tjänst redovisas var för sig.

För hämtning av hushållsavfall redovisas först de tömningstillfällen som fakturan avser. Därefter redovisas kostnaderna fär dessa tömningar i form av hämtningsavgift och viktavgift. Här anges också den årliga grundavgiften för hushållsavfall och hur stor del av grundavgiften som debiterats på den aktuella fakturan.

För vatten och avlopp redovisas först den beräknade årsförbrukningen och årskostnaden. Under årsberäkningarna står ditt vattenmätarnummer tillsammans med vilken förbrukning som fakturan avser. Först redovisas föregående beräkning från den förra fakturan. Därefter framgår om du har rapporterat in en ny mätarställning eller om vi baserat fakturan på en beräknad förbrukning. Har du läst av din vattenmätare sedan förra fakturan finns detta angivet efter texten ”Avläsning”.

Därefter redovisas kostnaderna för den faktiska eller beräknade förbrukningen i form av grundavgift, lägenhetsavgift och förbrukningsavgift. Den fasta årliga avgiften består av en grundavgift och en lägenhetsavgift. Tidigare har dessa redovisats gemensamt med benämningen fast avgift. Nu specificeras grundavgiften och lägenhetsanvgiften var för sig. Varje villa/bostadslägenhet betalar en lägenhetsavgift per år. Fastighetsägare till flerbostadshus betalar en lägenhetsavgift per lägenhet och år. Här ser du hur stor del av grundavgiften och lägenhetsavgiften som debiterats på den aktuella fakturan.

Har du rapporterat ny mätarställning sedan förra fakturan redovisas förbrukningsavgiften fram till avläsningsdatumet under rubriken ”Avstämd period”. Utifrån den avstämda förbrukningen har vi sedan gjort en beräkning av förbrukningen från avstämningsdatumet och fram till nästa faktura under rubriken ”Beräknat för ny period”. Har du inte rapporterat någon ny mätarställning sedan förra fakturan redovisas allt under ”Beräknat för ny period”.

För slam redovisas först vilken fastighet som avses. Därefter anges grundavgiften för upp till två kubikmeter, eventuell tilläggsavgift för volym över två kubikmeter samt tillhörande slangavgift. Sist anges eventuell kostnad för beställd slamtömning utanför ordinarie slamtömningstur i form av budad eller akut tömning.

Lägenhetsavgift för vatten och avlopp

I specifikationen för vatten och avlopp är den fasta årliga avgiften uppdelad i en grundavgift och en lägenhetsavgift. Varje villa/bostadslägenhet betalar en lägenhetsavgift per år. Fastighetsägare till flerbostadshus betalar en lägenhetsavgift per lägenhet och år. Tidigare har dessa båda fasta avgifterna redovisats gemensamt med benämningen fast avgift. Sammantaget blir därför summan av grundavgiften och lägenhetsavgiften densamma som den tidigare fasta avgiften.

Enkelt och miljövänligt med e-faktura

På fakturans baksida finns fakturaspecifikationen. I vissa fall kan specifikationen fortsätta på ytterligare en sida trots att det finns utrymme kvar på den första sidan. I dagsläget är det tyvärr inte något som vi kan påverka. Det styrs av den avancerade teknik och systemkopplingar som krävs för att varje månad skicka ut cirka 10 000 fakturor. Men självklart arbetar vi för att i framtiden slippa onödiga pappersutskrifter. Redan nu kan du själv bidra till detta genom att skaffa e-faktura eller e-postfaktura.

Hjälpte informationen på sidan dig?