Så debiteras för vatten och avlopp

Här förklarar vi hur ditt abonnemang för kommunalt vatten och avlopp debiteras och faktureras utifrån den så kallade brukningsavgiften.

Fast avgift

Som fastighetsägare betalar du alltid en fast avgift som består av två delar - en grundavgift och en lägenhetsavgift. Avgiften är årlig, men delas upp på flera faktureringstillfällen under året.

Lägenhetsavgiften kan göra villaägare konfunderad. Det är en fast avgift som betalas per villa eller bostadslägenhet. En villaägare betalar alltså lägenhetsavgift medan en ägare till ett flerbostadshus betalar en lägenhetsavgift för varje lägenhet.

Rörlig avgift

Skillnaden mellan beräknad och faktisk förbrukning

Den rörliga avgiften baseras på vattenförbrukning. En beräknad förbrukning debiteras utifrån när din vattenmätare senast avlästes och mätarställningen rapporterades till oss.

Om det var länge sedan du senaste rapporterade mätarställningen till oss kan skillnaden mellan den beräknade förbrukningen och den förbrukning som du faktiskt haft bli stor. Då kommer du också att faktureras ett högre retroaktivt belopp på nästa faktura.

Vår rekommendation är därför att läsa av och rapportera mätaställningen minst en gång per år.

Hjälpte informationen på sidan dig?