Flytt och ägarbyte

Inför din flytt måste du anmäla det till Miva. Enklast gör du det via vår självservice. Tänk på att alltid anmäla ändrade ägarförhållanden direkt till oss eftersom det inte sker med automatik.

En kvinna tar igen sig och lutar sig mot några flyttlådor

Överlåtelse av abonnemang

Om du sålt din fastighet måste du meddela oss. Det gör du genom att anmäla ägarbyte och överlåta ditt/dina abonnemang för vatten och avlopp samt hushållsavfall.

Till dess att anmälan registrerats hos oss står säljaren kvar som betalningsansvarig. När registreringen gjorts lägger vi upp köparen som kund och gör sedan en slutfaktura till säljaren och skiftar ägarförhållandet.

Om du har köparens uppgifter tillgängliga går det snabbt och enkelt att fylla i anmälan.

Läs av vattenmätare

Har du kommunalt vatten och avlopp måste du läsa av din vattenmätare vid datum för ägarbyte och notera i anmälan för ägarbyte, så att du bara faktureras för det vatten du förbrukat.

Snygga till och lämna sopkärlen

När du flyttar ska någon annan ta över ditt sopkärl eftersom befintliga sopkärl tillhör fastigheten. Tänk därför på att tvätta och fräscha upp kärlet innan du flyttar. Om köparen önskar ett brunt kärl för matavfall eller återlämna ett befintligt brunt kärl kontaktar den kundservice. Detta gäller även byte av kärlstorlek.

Hjälpte informationen på sidan dig?