Regler för Lämna själv-kort

Endast privatpersoner

Lämna själv-kortet får inte användas av företag för att lämna avfall som uppkommit i verksamheten. Företag hänvisas till bemannade öppettider. Missbruk kan innebära att Lämna själv-kortet återtas.

Sortera ditt avfall

Sortera sådant som består av olika material utifrån det material som dominerar. Titta på uppsatta skyltar som vägleder dig och visar exempel på var olika typer av avfall ska läggas. Är du osäker kan du ta hjälp av vår sorteringsguide.

Full container

Har vi inte hunnit tömma en container får du lämna ditt avfall vid ett senare tillfälle. Avfall får inte lämnas på annat än avsedd plats.

Städa efter dig

Sopkvast och spade finns att låna vid byggnaden.

Ta inget med dig

Det är inte tillåtet att ta material som någon annan lämnat på återvinningscentralen.

Håll uppsikt

Håll uppsikt över barn som följer med till återvinningscentralen. Du ansvarar även för att ingen annan kommer in på återvinningscentralen vid din in- eller utpassage.

Respektera regler

Missbruk av reglerna kan innebära att Lämna själv-kortet återtas.

Hjälpte informationen på sidan dig?