Så fungerar det

1. Öppna grinden genom att läsa av ditt körkort i terminalen

Inpassage sker genom att ditt körkort läses av i kortläsaren som är placerad till vänster om infartsgrinden. Sätt ditt körkort i kortläsaren. Grinden öppnas och du kan köra in.

När det skymmer tänds belysningen inne på återvinningscentralen med automatik och släcks kl 21.

Om grinden inte går upp kan du felanmäla det via numret som finns uppsatt intill terminalen. Men observera att vi inte har möjlighet att släppa in kunder vid problem med infartsgrinden, utan åker endast ut akut om någon inte kommer ut från återvinningscentralen.

2. Invänta att grinden är helt uppställd innan du kör in

Av säkerhetsskäl är grinden försedd med klämskydd. Därför kommer den inte att stängas så länge det står en person eller finns ett fordon i grindöppningen.

3. Stanna innanför grinden och säkerställ att den stängts

Grinden stängs automatiskt efter dig, men stanna och kontrollera ändå att den stängs så att inte någon annan åker in på din inloggning.

Tänk också på att du besöker anläggningen under eget ansvar och själv bedömer eventuella risker.

4. Lämna ditt avfall på rätt plats

Sortera föremål som består av olika material utifrån det material som dominerar. Titta på uppsatta skyltar som vägleder dig och visar exempel på var olika typer av avfall ska läggas.

5. Tack för ditt besök

När du är klar öppnar du grinden med knappen som sitter på stolpen till vänster strax innan utfartsgrinden. Även vid utfart är det viktigt att du stannar och kontrollerar att grinden är stängd.

Problem? Ring 0660-330 330

Vid akuta problem under ditt besök inne på återvinningscentralen, ring 0660-330 330.

Observera att vi inte har möjlighet att släppa in kunder vid problem med infartsgrinden, utan åker endast ut akut om någon inte kommer ut från återvinningscentralen.

Körkortet fungerar inte

Det kan bero på att vi har tekniska problem på återvinningscentralen. Ta del av aktuella driftstöringar på vår webbplats.

Grinden stängs inte

Kontrollera att det inte har kommit smuts eller snö på fotocellerna som sitter på grindstolparna.

Strömavbrott

Ring 0660-330 330 för att få hjälp att komma ut med bilen. Du kan lämna återvinningscentralen till fots via gånggrinden vid utfarten.

Brand eller olycka

  1. Sätt dig och andra i säkerhet. Du kan lämna återvinningscentralen till fots via gånggrinden vid utfarten.
  2. Ring 112.
  3. Brandsläckare och första förband finns på uppmärkt plats vid byggnaden.

Lasta rätt och lätt

Ditt besök på återvinningscentralen går snabbt och smidigt om du lastar ditt avfall i rätt ordning. Ladda ner en karta över hur våra olika containrar är placerade.

Är du osäker på hur något ska sorteras kan du ta hjälp av vår sorteringsguide.

Om du får nya kontaktuppgifter

Driftstörningar och annat som är bra för dig att känna till kommer i första hand att förmedlas här på vår webbplats och vår Facebooksida. Information om eventuella felsorteringar skickas via e-post. Kom därför ihåg att ändra dina kontaktuppgifter om du exempelvis flyttar eller får nytt telefonnummer.

Hjälpte informationen på sidan dig?