Det här kan du inte lämna med Lämna själv-kort

Farligt avfall och elektronikavfall

Av säkerhetsskäl måste farligt avfall (färg och kemikalier) och större elavfall lämnas när återvinningscentralen är bemannad. Exempel på större elavfall är tv, mikrovågsugn och dammsugare.

Verksamhetsavfall

Du som är företagare kan inte lämna avfall från ditt företag med Lämna själv-kort, utan måste besöka oss när återvinningscentralen är bemannad.

Avfall som aldrig kan lämnas

Även när återvinningscentralen är bemannad finns avfall som hänvisas till Må återvinningscentral eller annat plats. Uppdatera dig om vad som gäller på återvinningscentralen du besöker.

Hjälpte informationen på sidan dig?