Vattenskyddsområden för Gideheden, Gideå-Näset, Norrböle, Bjästatjärn och Bredånger

Befintliga vattenskyddsområden i Gideheden, Gideå Näset, Norrböle, Bjästatjärn och Bredånger ses över och nya gränser och föreskrifter kommer att tas fram.

Tidplan för uppdatering av skyddsområden i Gideheden, Gideå-Näset, Norrböle, Bjästatjärn och Bredånger

År

Aktivitet

Färdigställt

2018

Området för inventering bestäms

Juni 2018


Inventering av planerat område

November 2018

2019

Sammanställning och riskanalys

Juni 2019

2021

Förslag på skyddsområde och olika skyddszoner

Pågår


Förslag på föreskrifter

Pågår


Samråd med intressenter och berörda sakägareSamråd med myndigheterRevidering av handlingar


2022

Inlämnande av ansökan på nytt skyddsområde med föreskrifter


Senaste nytt

Februari 2021

Under 2018 inventerade Miva potentiella risker runt vattentäkterna i Bjästatjärn, Bredånger, Gideheden, Gideå-Näset och Norrböle. Riskerna har analyserats och vi arbetar med att ta fram förslag till nytt skyddsområde och skyddsföreskrifter för alla områden.

Berörda fastighetsägare får i dagarna ett informationsbrev om hur arbetsgången ser ut framöver och en referensgrupp med större fastighetsägare och intressenter kommer att bjudas in till informationsmöte.

Det är planerat att samråd med fastighetsägare kommer att hållas tidigast våren/sommaren 2021. Berörda fastighetsägare kommer att få förslaget till vattenskyddsområde och föreskrifter skickade till sig och har möjlighet att komma med synpunkter.

Tidigare information

Mars 2020

Vi inväntar ansökan för vattenskyddsområdet till By och Gerdal.

Vanliga frågor

Kontakt

Jennie Högström, kommunikatör
Telefon: 0660-330 315
E-post: jennie.hogstrom@miva.se

Hjälpte informationen på sidan dig?