Ombyggnadsarbete Sund

För att säkerställa leveranssäkerhet och funktion genomför Miva kapacitetshöjande insatser på spillvattenledningen mellan Bräntmyrvägen och Vetevägen.

En vägarbetsskylt med anläggningsfordon i bakgrunden

Ledningsarbetet beräknas pågå vecka 7-17 och vecka 23-26 2024.

Schaktarbeten för ledningar kommer att utföras fram till förbindelsepunkt och kan innebära ett visst intrång på berörda fastigheter.

Vi vill påminna om att driftstörningar i vattenleveransen kan förekomma i samband med arbetet. Vid större planerade in- och urkopplingar i ledningsnätet kommer dock berörda fastighetsägare att informeras.

Vi ber om överseende för ev trafikstörningar och extra trafik i området under arbetet. Tänk även på, att det tidvis kan finnas djupa schakt i området.

Kontakt

Martin Lockner, projektledare Miva
Telefon: 0660-330 416

Kjell Edlund, arbetsledare Miva
Telefon: 070-377 11 36

Hjälpte informationen på sidan dig?