Ombyggnadsarbete Sund

För att säkerställa leveranssäkerhet och funktion genomför Miva underhållsarbete av vatten- och avloppsledningar på Sundsvägen.

En vägarbetsskylt med anläggningsfordon i bakgrunden

Ledningsarbetet påbörjas vecka 20 2023 och beräknas pågå fram till vecka 48 2023.

Schaktarbeten för ledningar kommer att utföras fram till förbindelsepunkt och kan innebära ett visst intrång på berörda fastigheter.

Vi vill påminna om att driftstörningar i vattenleveransen kan förekomma i samband med arbetet. Vid större planerade in- och urkopplingar i ledningsnätet kommer dock berörda fastighetsägare att informeras.

Vi ber om överseende för ev trafikstörningar och extra trafik i området under arbetet. Tänk även på, att det tidvis kan finnas djupa schakt i området.

Kontakt

Martin Lockner, projektledare Miva
Telefon: 0660-330 416

Kjell Edlund, arbetsledare Miva
Telefon: 070-377 11 36

Hjälpte informationen på sidan dig?