Byte av fällningskemikalie vid Bredbyns avloppsreningsverk

För att underlätta drift och skötsel byter vi fällningskemikalie vid Bredbyns avloppsreningsverk.

En man i varselkläder står intill en grävarskopa i en stor urgrävd damm

Reningen av avloppsvattnet bygger på att en kemikalie tillsätts i avloppsvattnet. Detta gör att fosforn klumpar ihop sig och därefter sjunker till botten i fällningsdammarna som finns vid reningsverket.

Idag används kalk som kemikalie i denna process, men ska nu bytas till aluminiumklorid. För att byta kemikalie behöver slammet i dammarna grävas bort och därför kommer dammarna att tömmas på avloppsvatten så att endast slammet blir kvar. När dammen är torrlagd kommer slammet att grävas ur och fraktas bort.

För att reningen av avloppsvattnet ska kunna pågå även under bytet av kemikalie kommer arbetet att ske i två etapper där vi tömmer en fällningsdamm i taget.

Arbetet pågår under åren 2022-2024 och påverkar inte våra kunder eller de som bor eller vistas intill reningsverket.

Kontakt

Sten Lundberg, utvecklingsansvarig avlopp
Telefon: 0660-330 429

Hjälpte informationen på sidan dig?