Färg, lack och lim (Farligt avfall)

Illustration kyl/frys

Det här är färg, lack och lim

Exempelvis färger, linolja, träolja, teakolja, träskyddsmedel, lasyr, schellack, fogmassa, polystyren, smörjfett, skokräm, skidvalla, bilvax, bilschampo, kontaktlim, plastlim och nagellack. Även genomtorkad färg sorteras som farligt avfall.
Läs hur du rengör dina penslar rätt
Ladda ner Avfall Sveriges faktablad om färgPDF (pdf, 61 kB)

Men inte det här

Tomma färgburkar/hinkar av metall (sorteras som metallförpackning på en återvinningsstation eller som metall på en återvinningscentral), tomma färgburkar/hinkar av plast (sorteras som plastförpackning på en återvinningsstation eller som brännbart på en återvinningscentral), gamla penslar och trasor (sorteras som hushållsavfall i sopkärlet).

Tänk på!

Det finns några saker som är extra viktiga då du lämnar färg, lack och lim:

  • Du får maximalt lämna 25 kg färgrester och kemikalier vid varje tillfälle när du besöker våra återvinningscentraler i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum. Större mängder hänvisas till Må återvinningscentral.
  • Spola aldrig ut färg, lösningsmedel eller annat farligt avfall i avloppet.
  • Olika kemikalier får inte blandas i samma förpackning.
  • Avfallet ska vara väl emballerat i hela och täta förpackningar. Bräckliga, trasiga och läckande förpackningar innebär risker för både dig och vår personal.
  • Förpackningarna ska vara märkta så att det tydligt går att läsa vad de innehåller. Lämna gärna det farliga avfallet i sin originalförpackning.
  • Fråga vår personal om du är osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall.

Här kan du lämna oljor, färg och kemikalier

Vad händer sen?

Det farliga avfallet sorteras utifrån innehåll. Merparten transporteras sedan till särskild anläggning där det behandlas på ett säkert sätt.

En färgglad värld utan gifter

Driftinformation

Tänd grillen med el eller etanol

#41 Närproducerat och FSC-märkt grillkol, mycket grönsaker och en grill som tänds med el eller etanol är några tips för att göra sommartraditionen miljövänligare.

Fler miljötips