Så hanterar du lampor med kvicksilver

Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. Många undrar vad som händer om en sådan lampa går sönder och hur man ska agera om olyckan är framme. Kemikalieinspektionen har därför tagit fram en rekommendation.

Lampor med kvicksilver

I en kall, ny lampa, finns kvicksilver i form av antingen små kvicksilverdroppar, fast amalgam eller kvicksilver-/järnkulor. En lågenergilampa får innehålla upp till 5 mg kvicksilver medan ett rakt lysrör får innehålla upp till 10 mg.

När en lampa tänds stiger temperaturen och kvicksilvret förångas, för att till slut fylla lampan med ånga. När lampan efter användning kallnar övergår ångan åter till små droppar och möjligen också i viss mån till amalgam.

Om en kall lampa går sönder sprids kvicksilver i form av små droppar i rummet. Kvicksilverdropparna kommer rimligen att snabbt falla till golvet tillsammans med de trasiga lampdelarna och eventuellt glaskross. Om däremot en varm lampa går sönder sprids gasformigt, metalliskt kvicksilver (Hg0) i rummets luft.

Om en kall lampa går sönder

Samla upp lampresterna med till exempel en bit styvt papper eller kartong och lägg dem i en glasburk med lock. Torka därefter golvet med en fuktig trasa. Lägg sedan även trasan i glasburken, stäng burken och märk den med texten "kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa". Burken är farligt avfall och ska lämnas på en återvinningscentral.

OBS! Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften.

Om en varm lampa går sönder

Vädra och lämna rummet. Den europeiska lampbranschorganisationen (ELC) rekommenderar att man lämnar rummet i 20-30 minuter. Samla senare upp lampresterna till exempel med en bit styvt papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en fuktig trasa. Lägg lampresterna i en glasburk med lock. Lägg även trasan i glasburken, stäng burken och märk den med texten "kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa". Burken är farligt avfall och ska lämnas på en återvinningscentral.

OBS! Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften.

Hjälpte informationen på sidan dig?