Matavfallets miljönytta

Att ta tillvara energin i vårt matavfall är poängen och nyttan med att sortera ut matavfallet separat. På så sätt kan rester, rens och skal bli energi och näring som går tillbaka till naturen.

2020 samlade vi in 1 842 ton matavfall från de bruna sopkärlen i Örnsköldsviks kommun. Det motsvarar biogas för att köra cirka 1 620 resor tur och retur mellan Örnsköldsvik och Malmö.

Fordonsgas och växtnäring

Matavfallet som samlas in i Örnsköldsviks kommun transporteras till en biogasanläggning i Härnösand där det återvinns genom rötning. Ur matavfallet kan vi på så sätt utvinna fordonsgas i form av biogas. Matrester innehåller mycket energi och en påse med matavfall som väger 1 kg räcker till att köra en biogasbil nästan 2 kilometer. 

Efter utvinning av biogas blir det kvar en produkt som innehåller all den näring som fanns med från början. Det är växtnäring som på så sätt kan återföras till kretsloppet i form av gödsel. I processen omvandlas dessutom en stor del av det bundna kvävet till en form som är lättillgänglig för grödan. Det är en fördel då ett av miljöproblemen i det moderna lantbruket är just utlakningen av kväve från marken.

Från att vi hämtar dina matavfallspåsar tar det cirka tre månader innan de har brutits ned och återgått till kretsloppet.

Att vi inte tar hand om matavfallet i vår egen kommun beror på att vi i dagsläget inte har någon sådan anläggning. Men matavfall är fullt av energi och klarar därför ganska långa transporter utan att man förlorar miljövinsten.

Miljövinst även vid långa avstånd

Kostnaden för att transportera matavfall från källan till anläggningen där det tas om hand är en viktig faktor att ta hänsyn till, men lika viktig är energiåtgången för själva transporten. Det är naturligtvis förkastligt att transportera matavfallet så lång sträcka att mer energi förbrukas i transporten än vad som fås ut i behandlingsprocessen.

Projekt som redovisas av branschorganisationen Avfall Sverige visar att matavfall klarar långa avstånd utan att miljövinsten går förlorad och energibalansen blir negativ.

Se hur enkelt det är och vilken nytta det gör

Titta på vår film för att se hur enkelt det är att sortera sitt matavfall separat, men också matavfallets väg från bord tillbaka till jord.

Vad är biogas?

Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid nedbrytning av organiskt material i en biogasanläggning. I biogasanläggningen förbehandlas matavfallet genom att pressas så att påsar och annat fast material går sönder. Därefter förs materialet vidare till en rötningskammare där det rötas. Det är i denna process som biogas - fordonsgas - uppstår.

Biogas bildas när organiskt material (t ex matrester, växter, gödsel och avloppsvatten) bryts ned av mikroorganismer i syrefria miljöer. Biogastekniken innebär att man utnyttjar mikroorganismernas naturliga förmåga att omvandla organiskt avfall till förnybar energi.

Hjälpte informationen på sidan dig?