Matavfall steg för steg

Här kan du följa matavfallets väg från bord till jord. Då förstår du också varför det är så viktigt att inget annat än matavfall hamnar i det bruna sopkärlet.

En process i cirkel som steg för steg visar vad som händer med matavfallet

Klicka på bilden för större upplösning.

Grafisk bild av en slambil med två fack markerade

Lägg matavfallet i de papperspåsar som Miva tillhandahåller.

Tänk på att bara lägga matrester i papperspåsen. Exempelvis plast i eller runt papperspåsen förstör det fortsatta processen.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Vik ihop påsen och ställ ner den i det bruna kärlet.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Det bruna kärlet töms normalt samtidigt som det gröna kärlet, men i två separata fack. Du väljer själv om du vill tömma båda kärlen eller bara något av dem vid varje tillfälle.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Matavfallet mellanlagras på Må avfallsanläggning. Därifrån transporteras det sedan till en biogasanläggning i Härnösand för rötning.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Matavfallet blandas med vatten och rötas sedan i en syrefri rötkammare där mikroorganismer bryter ner matavfallet till förnybar energi. Vid processen bildas biogas som framför allt består av metangas.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Gasen används till fordonsbränsle.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Det uppkommer även en rötrest som kan användas som organisk växtnäring till åkermark, så kallat biogödsel.

Hjälpte informationen på sidan dig?