Vattenverk

Inom Örnsköldsviks kommun finns 25 vattenreningsverk, varav Gerdalsverket är det största. I Gerdal produceras varje år ungefär 3,9 miljoner kubikmeter (m³) dricksvatten. 

Så produceras vatten

Vattnet som används för dricksvattenproduktion kallas råvatten. Det råvatten vi använder håller hög kvalitet och kräver ingen större behandling i våra vattenverk.

Vattentäkt
Området där råvattnet finns kallas för vattentäkt. En vattentäkt kan vara en sjö, å eller liknande (ytvattentäkt) eller en grundvattenförekomst nere i marken (grundvattentäkt). Gerdals vattenverk, som förser hela Örnsköldsviks centralort med dricksvatten, tar råvatten från Lövsjösjön för att förstärka tillgången på grundvatten genom en process som liknar naturens egen.

Infiltration och luftning
Ett enkelt och effektivt sätt att förbättra vattnets kvalitet är så kallad infiltration. Vattnet får då under lång tid sjunka ned i en sandbädd som gör att mängden bakterier, mineraler och organiskt material kraftigt minskar. Luftning av vattnet sker genom att vattnet sprids med hjälp av en så kallad "kaskadluftare" på infiltrationsbäddarna.

Klicka på bilden för större upplösning.

1. Pumpstation
Grundvattnet pumpas upp ur marken och vidare i ledning till Gerdals vattenverk.

2. Snabbfiltrering
I flera av våra vattentäkter (inte vattentäkten i Gerdal), är innehållet av järn och mangan för högt. För att reducera det används ett järn-manganfilter som gör att partiklarna fastnar i filterbädden. Med jämna mellanrum backspolar vi filtren med en luft- och vattenblandning som gör att partiklarna lossnar och sköljs bort.  

3. pH-justering
Vattnets surhetsgrad som mäts i pH ska ligga mellan 7,5-9. Är värdet ett annat justerar vi det till rätt nivå. Det görs för att skydda vattenledningsnätet.

4. UV-filter
Sist kan vattnet passera ett UV-filter som eliminerar motståndskraftiga mikroorganismer.

5. Lågreservoar och tryckstegring
När vattnet är färdigbehandlat hamnar det i en lågreservoar, varifrån vattnet pumpas ut på nätet genom tryckstegringspumpar som ser till att det har rätt tryck. För att hålla jämt tryck och för att jämna ut förbrukningen under dygnet så används högreservoarer som i dagligt tal kallas vattentorn.

Klicka på bilden för större upplösning.

Ladda ner vår folder om hur vatten produceras och renas Pdf, 453.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 453.1 kB)

Vi renar ditt vatten

Allt du behöver kunna är att vrida på en kran och spola rätt. Vi renar vattnet både före och efter att du har använt det.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Tvätta bil i biltvätt

#17 Tvätta bilen i en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. 

Fler miljötips