Påkörda djur (ej anmälningspliktiga)

Påkörda djur som inte är anmälningspliktiga bör om möjligt avlägsnas från körbanan. Påkörda djur kan inte lämnas på våra återvinningscentraler.

Sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn måste rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat.

Vid kollision med övriga viltslag gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen. Om man har kolliderat med ett mindre djur ska man se till att djuret blir avlivat och om möjligt avlägsnat från vägbanan, men tänk alltid på din egen säkerhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?