Denna sida är riktad till företagskunder

Inför ditt besök på Må återvinningscentral

Här är några korta regler som är bra att känna till innan du besöker våra återvinningscentraler.

Figuren Mivo framför en bil med fullastad släpvagn, har handskar och knyter ihop en genomskinlig sopsäck

Först ett tips! Se till att grovsortera ditt avfall redan när du lastar det. Det underlättar sorteringen när du kommer till återvinningscentralen. Ta hjälp av vår karta över återvinningscentralen.

Innan du kommer till återvinningscentralen

 • Alla säckar med avfall måste vara genomskinliga.
 • Allt avfall som dammar (t ex isolering och sågspån) ska vara förpackat i genomskinliga säckar eller dylikt för att få lämnas.
 • Vanliga hushållssopor får inte lämnas på våra återvinningscentraler. Inte heller förpackningar och tidningar som ska lämnas på en återvinningsstation.
  Läs mer om vilket avfall du inte kan lämna

På återvinningscentralen

 • Ta det lugnt och kör försiktigt. För att få en säkrare miljö och ett lugnare trafikflöde kan vi ibland behöva begränsa insläppet till återvinningscentralen.
 • Lastar av och bär gör du själv.
 • Städa efter dig om du skräpar ner.
 • Tomgångsköring är förbjuden.
 • Rökning är förbjuden.
 • Tänk på skaderisken och att målsman ansvarar för minderåriga barn.

Lämna farligt avfall?

Ska ditt företag lämna farligt avfall måste ni alltid kontakta och få hjälp av vår personal. Detta för att det farliga avfallet ska vägas och debiteras utifrån vikt. Farligt avfall ingår alltså inte i det fasta enhetspriset. Stanna vid terminalen och ta istället kontakt med vår personal via terminalen. Ska du lämna både farligt avfall och övrigt grovavfall registrerar du dig som vanligt och kontaktar därefter vår personal.

Du måste även fylla i och ta med en transportdokument där det farligt avfallet redovisas.

Lämna elektronik och vitvaror?

Elektronik och vitvaror ingår i det som kallas producentansvar och kan därför lämnas kostnadsfritt på återvinningscentralen. Ska ditt företag endast lämna elektronik och/eller vitvaror behöver ni därför inte registrera ert besök. Stanna vid terminalen och ta istället kontakt med vår personal via terminalen. Ska du lämna både elektronik och/eller vitvaror tillsammans med övrigt grovavfall registrerar du dig som vanligt.

Du måste alltid fylla i och ta med ett avlämnarintyg via Elkretsens e-tjänst när du lämnar elektronik och/eller vitvaror.

Tungt fordon eller mycket avfall

Vill du som företagare lämna mycket avfall eller har ett fordon med en totalvikt över 3,5 ton är du välkommen till Må avfallsanläggning. Där lämnas verksamhetsavfall till en kostnad enligt en särskild prislista.

Kostnad

Företag betalar ett enhetspris vid sina besök på återvinningscentralen. Till skillnad mot privatpersoner ingår det inte i den grundavgift som ert företag betalar. Varje gång ni besöker återvinningscentralen betalar ni en fast avgift och kan då lämna upp till 2 m³ avfall. För det som överstiger 2 m³ betalar ni en tilläggsavgift per m³. Farligt avfall debiteras per kilo enligt separat prislista.

Frågor?

För att hjälpa dig att sortera och svara på frågor finns vår personal till hands när du besöker Må återvinningscentral. Har du frågor innan ditt besök är du välkommen att kontakta kundservice.

Hjälpte informationen på sidan dig?