Denna sida är riktad till företagskunder

Det här kan företag inte lämna på Må återvinningscentral

Här har vi listat sådant som ska tas om hand på annat sätt.

Bilar

Hänvisas till BilRetur, 08-21 63 70.

Båtar (skrotning av fritidsbåtar)

Hänvisas till Båtskroten, 0734-30 40 88.

Däck

Hänvisas till återförsäljare/däckfirmor och Svensk Däckåtervinning, 08-50 60 10 55.

Fyrverkerier och smällare

Hänvisas till Polisen, 114 14.

Förpackningsmaterial (papper, plast, metall)

Förpackningsmaterial (glas)

Gasoltuber, kolsyrepatroner

Hänvisas till återförsäljare.

Lantbruksplast

Hänvisas till Svensk Ensilageplast Retur AB, 0771-11 11 22.

Läkemedel

Hänvisas till närmaste apotek.

Matavfall

Släng i ert bruna sopkärl för matavfall eller i ert gröna sopkärl om ni ännu inte sorterar matavfall separat.

Restavfall (hushållsavfall)

Släng i ert gröna sopkärl för hushållsavfall.

Sprutor och kanyler

Hänvisas till privat entreprenör för hämtning, t ex Stena Recycling 010-445 67 30, Ragn-Sells 0660-592 27 eller PreZero Recycling 0660-29 97 30.

Sprängämnen

Hänvisas till Polisen, 114 14.

Tidningar

Hänvisas till återvinningsstation.

Vapen och ammunition

Hänvisas till Polisen, 114 14.

Återbruk

Företag kan inte lämna möbler i mottagningen för återbruk på våra återvinningscentraler. Kontakta istället Startpunkten som sköter hanteringen av återbrukade möbler, så kommer de och hämtar de och hämtar möblerna. Telefonnummer till Startpunkten är 070-190 89 61.

Hjälpte informationen på sidan dig?