Svensk Däckåtervinning

Alla typer av däck hänvisas till återförsäljare/däckfirmor.

Däck omfattas av producentansvaret och därför är Miva inte skyldig att ta emot däck. Förenklat innebär det att de som producerat däcken också är ansvariga för att omhänderta uttjänta däck. Alla typer av däck hänvisas till återförsäljare/däckfirmor och till Svensk Däckåtervinning, 08-50 60 10 55.

Hjälpte informationen på sidan dig?