Denna sida är riktad till företagskunder

Besök med automatisk registrering

Företag och privatpersoner använder samma infart genom grindarna till Må återvinningscentral. Företag som önskar automatisk registrering och debitering fortsätter sedan in på återvinningscentralen via den vänstra filen. Företag betalar ett enhetspris vid sina besök på återvinningscentralen.

Automatisk registrering fungerar för alla lätta lastbilar som är företagsregistrerade. Lämnar ni verksamhetsavfall med personbil eller lätt lastbil som inte är före­tagsregistrerad behöver ni registrera er manuellt via företagsbommen. Det gäller även om ni vill ha märk­ning på fakturan.

Nedan beskrivs hur den automatiska registreringen fungerar. Glöm inte att informera era entreprenörer om hur besöket hos oss går till.

Så här går det till att lämna verksamhetsavfall för automatisk registering

Använd vänster fil.

Sväng in på återvinningscentralen vid den stora orienteringstavlan. Fortsätt in på återvinningscentralen via den vänstra filen.

Kontakta alltid vågoperatören via terminalen i den högre filen om du endast ska lämna farligt avfall, elektronik, vitvaror eller besöka pantautomaten.

Automatisk avläsning av registreringsnummer.

En sensor läser automatiskt av registreringsnumret. Lätta lastbilar som är företagsregistrerade registreras automatiskt. Avgiften faktureras i slutet av månaden och redovisar registreringsnummer tillsammans med tid och dag för besöket.

Lämna avfallet på anvisad plats.

Ibland kan det vara nödvändigt att ta ett extra varv på återvinningscentralen. Det är helt okej. Från att ni passerar infarten till återvinningscentralen första gången har ni 45 minuter på er att lämna ert avfall.

Åk ut genom grindarna efter att ha passerat avfallsrampen.

Tack för besöket!

Kostnadsfritt avfall eller farligt avfall

Ska ni endast besöka pantautomaten eller lämna elavfall tar ni kontakt med personalen via företagsbommen för att göra be­söket kostnadsfritt. Tänk på att elavfall alltid kräver ett ifyllt avlämnarintyg.

Även farligt avfall kräver att ni tar kontakt med personalen. Det beror på att
vi behöver väga detta avfall som debiteras enligt en särskild prislista. Verk­samheter är även skyldiga att rapportera in uppgifter om farligt avfall som företaget hanterar till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det innebär bland annat att ni behöver lämna ett ifyllt transportdokument när ni lämnar farligt avfall hos oss.

Informera entreprenörer

Glöm inte att informera era entreprenörer om hur besöket hos oss går till.

Vanliga frågor

Hjälpte informationen på sidan dig?