Det här kan du inte lämna på Må återvinningscentral

Allt avfall kan inte lämnas på Må återvinningscentral. Här har vi listat det som ska tas om hand på annat sätt.

Bilar och bildelar

Hänvisas till BilRetur, 08-21 63 70.

Båtar (skrotning av fritidsbåtar)

Hänvisas till Båtskroten, 0734-30 40 88.

Däck

Hänvisas till återförsäljare/däckfirmor och Svensk Däckåtervinning, 08-50 60 10 55.

Fyrverkerier och smällare

Hänvisas till Polisen, 114 14.

Förpackningar och tidningar

Hänvisas till återvinningsstation. Närmaste återvinningsstation finns vid infartsgrindarna till Må.

Gasoltuber och kolsyrepatroner

Hänvisas till återförsäljare.

Lantbruksplast

Hänvisas till Svensk Ensilageplast Retur AB, 0771-11 11 22.

Läkemedel

Hänvisas till närmaste apotek.

Matavfall

Släng i ditt bruna sopkärl för matavfall eller i ditt gröna sopkärl om du ännu inte sorterar matavfall separat.

Restavfall (hushållsavfall)

Släng i ditt gröna sopkärl för hushållsavfall.

Sprutor och kanyler

Hänvisas till närmaste apotek.

Sprängämnen

Hänvisas till Polisen, 114 14.

Vapen och ammunition

Hänvisas till Polisen, 114 14.

Hjälpte informationen på sidan dig?