Grovavfall

Grovavfall är sådant som inte ryms i ditt sopkärl. Det lämnar du på någon av Mivas bemannade återvinningscentraler.

En glad kvinna kastar isolering i en röd container, bilar i bakgrunden

Miva tömmer inte bara sopkärl

Enligt miljöbalken är alla hushåll och fastighetsägare skyldiga att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. I vår kommun är det Miva som fått uppdraget att ansvara för insamling och behandling av hushållsavfallet. Det innebär att Miva förutom att tömma sopkärl även ansvarar för kommunens fem återvinningscentraler.

På återvinningscentralen kan du lämna allt som inte ryms eller hör hemma i den vanliga soppåsen:

  • grovsopor, exempelvis trasiga möbler och annan inredning
  • trädgårdsavfall
  • farligt avfall, exempelvis spillolja och färg
  • elektronikavfall, exempelvis ljuskällor och småelektronik
  • metallskrot
  • mindre mängder byggavfall
  • sten och grus

På återvinningscentralerna finns också allt fler möjligheter att bidra till återbruk. Särskilda mottagningsplatser finns för textilåtervinning samt återbruk av möbler, heminredning och cyklar. På Må återvinningscentral kan även lastpallar lämnas för återbruk.

Välbesökta återvinningscentraler

Visste du att Mivas återvinningscentraler är de mest besökta platserna i kommunen. Under högsäsong kan vi ta emot över 4 000 bilar per dag på vår största återvinningscentral, vilket motsvarar 1 bil per minut!

Hjälpte informationen på sidan dig?