Denna sida är riktad till företagskunder

Vattenkiosk - behov av tillfälligt vatten

I våra vattenkiosker kan företag tanka vatten. Först behöver du ansöka om tillfälligt vatten hos Miva och hämta ut en nyckel.

För att minska risken för föroreningar när stora mängder vatten tillfälligt tappas från ledningsnätet har vi iordningställt speciella vattenkiosker. Det innebär att vi endast i undantagsfall beviljar tillåtelse att använda traditionella brandposter.

Så här går det till:

  • Använd vår självservicetjänst eller kontakta Mivas kundservice för att ansöka om tillfälligt vatten. Tänk på att vi behöver din ansökan minst 7 arbetsdagar innan önskat hämtningsdatum.
  • Vattenförbrukningen och hyra av nyckel debiteras enligt prislista för tillfälliga vattenuttag. Till Miva rapporterar ni i efterhand hur många kubikmeter (m3) ni förbrukat.
  • Vid utlämningen av nyckel får ni information om hur tappstället används på ett säkert sätt.
  • Tänk på att vattnet du tankar är så kallat tekniskt vatten. Det är dricksvatten som används i vattenkioskerna men eftersom vi inte kan garantera att den som hämtat vatten tidigare har använt ren utrustning så kallar vi det för tekniskt vatten.

Frågor

För frågor angående behov av tillfälligt vatten, kontakta kundservice.

Vad är en vattenkiosk?

En vattenkiosk är ett tappställe som vi ställt i ordning för tillfälligt vatten. För att skydda mot föroreningar i ledningsnätet har den backventil och återströmningsskydd. Tidigare har vi tillåtit användning av brandposter som saknar detta. Användning av brandposter beviljas enbart i undantagsfall.

När en brandpost används är risken stor att avlagringar frigörs från ledningarnas rörväggar och att vattnet blir missfärgat. Detta kan i sin tur leda till problem för våra kunder genom exempelvis igensatta kranar, förstörd tvätt och produktionsbortfall inom industrin. Brandposter finns i första hand till för räddningstjänsten och deras uppdrag med att begränsa skador vid bränder.

Hjälpte informationen på sidan dig?