Vattenbrist och bevattningsförbud

Just nu råder inget bevattningsförbud i Örnsköldsviks kommun.

Vid eventuella förändringar i grundvattnet meddelar Miva om bevattningsförbud eller andra restriktioner när så behövs. Bevattningsförbud införs när grundvattennivåerna är för låga eller när vi inte kan producera tillräckligt mycket dricksvatten. Då får det kommunala vattnet endast användas för grundläggande hushållsbehov som personlig hygien, mat och dryck. Ett bevattningsförbud gäller inte för dig med tillgång till eget vatten.

Generellt god tillgång

Örnsköldsviks kommun har ett fantastiskt dricksvatten som grundar sig på vatten från fina grundvattentäkter i området. Vi har god tillgång på vatten, men vid långvarigt vackert väder och torka kan tillgången ändå bli begränsad.

En normalförbrukning av vatten till en villa med fyra personer är ca 560 liter/dag (140 liter per person). Att vattna med vattenslang i trädgården förbrukar ca 1 000 liter på en timma. Bara på en timma har förbrukningen av dricksvattnet alltså tredubblats.

Undvik lyxkonsumtion

Om vi under långvarigt vackert väder vattnar trädgårdar och fyller pooler med vårt dricksvatten kan vi hamna i en bristsituation där vattnet inte kommer att räcka. Det är dessutom ett stort slöseri att vattna trädgården med ett dricksvatten som är så rent att vi kan dricka det direkt från kranen.

Mivas ledningar är dimensionerade för att klara av att leverera dricksvatten till alla kunder för en normal vattenförbrukning. Vi kan inte bygga ledningsnät för att klara av bevattning av trädgårdar med dricksvatten. Det skulle bli oerhört dyrt och våra vattentäkter skulle inte räcka till detta.

Risk för vattenbrist och bevattningsförbud

Risk för vattenbrist

När den allmänna vattenanvändningen når ett kritiskt läge är det nödvändigt att spara på vatten för att undvika att vattentäkter sinar och/eller att vattenförsörjningssystemet (vattenverk och vattenledningar) riskerar att skadas.

Bevattningsförbud

Vid bevattningsförbud får du endast använda vatten till mat, dryck och personlig hygien. Det vill säga att all sekundär vattenanvändning är förbjuden.

Bevattningsförbudet gäller för alla som får kommunalt dricksvatten, oavsett om du är ansluten inom kommunens verksamhetsområde för vattentjänster eller via avtal.

För dig med egen brunn

Du som har egen brunn kan påverkas av att grundvattennivåerna är lägre än normalt i vissa områden. Du ansvarar själv för att säkra din vattenförsörjning om din brunn sinar. Håll därför ett extra öga på vattennivåerna i brunnen och se över hur du kan anpassa din vattenförbrukning.

Om brunnen sinar får du kontakta en privat speditör och köpa vatten, men tänk då på att ha behållare/kärl för det köpta vattnet. Att försöka fylla på en sinande brunn är sällan en bra idé eftersom vattnet med största sannolikhet kommer att fylla på omgivande grundvatten och därför snabbt försvinna ur brunnen.

Hjälpte informationen på sidan dig?