Ledning och styrelse

Ledningsgrupp

Mivas ledning består av vd och affärsområdeschefer/avdelningschefer.

Porträtt Gerth Mattebo

John Eriksson

Vd

Telefon: 0660-330 300
E-post: john.eriksson@miva.se

Porträtt Andreas Fahlgren

Daniel Nordström

Avdelningschef
Styrning och samordning

Telefon: 0660-330 300
E-post: daniel.nordstrom@miva.se

Porträtt Tomas Toorell

Tomas Toorell

Affärsområdeschef
Vatten och avlopp

Telefon: 0660-330 300
E-post: tomas.toorell@miva.se

Porträtt Åsa Möller

Sara Rindeskog

Affärsområdeschef
Avfall och återvinning

Telefon: 0660-330 300
E-post: sara.rindeskog@miva.se

Styrelse

Styrelsen för Miva består av ordförande, fem ledamöter och två arbetstagarrepresentanter.

Porträtt Johannes Nordin

Johannes Nordin (M)

Ordförande

Porträtt Jim Sundelin

Jim Sundelin (S)

Vice ordförande

Porträtt Ulrik Ulander

Ulrik Ulander (C)

Ledamot

Porträtt Maria Borgehammar

Maria Borgehammar (KD)

Ledamot

Porträtt Olle Fjeldseth

Olle Fjeldseth (S)

Ledamot

Porträtt Pär Lindberg

Pär Lindberg (-)

Ledamot, repr. Rodret AB

Marie Wågberg (-)

Arbetstagarrepr. Vision

Vakant

Arbetstagarrepr. Kommunal

Hjälpte informationen på sidan dig?