Fakta i korthet

Korta fakta om Miva. Informationen gäller för år 2022.

Övergripande

Ägare

Rodret som är moderbolag i Örnsköldsviks kommunkoncern

Dotterbolag

Domsjö Vatten AB

Antal anställda

111

VD

John Eriksson (från 1 september 2022)

Affärsområden

Avfall och återvinning, Vatten och avlopp

Omsättning

239,4 MSEK

Resultat

0,0 MSEK

Vatten och avlopp

Antal kunder

15 500

Vattenledningar

96 mil

Spillvattenledningar/avlopp

57 mil

Dagvattenledningar

16 mil

Vattenreservoarer

30

Vattenverk

24

Tryckstegringsstationer

39

Avloppsreningsverk

32

Pumpstationer

105

Lätttryckavlopp, LTA

66

Levererat dricksvatten

4 442 000 m³

Renat avloppsvatten

7 703 522 m³

Elförbrukning

8 029 000 kWh

Avfall och återvinning

Antal kunder sophämtning

32 400

Antal kunder slamtömning

7 800

Matavfall

1 885 ton

Restavfall

6 567 ton

Genomsnittlig mängd mat- och restavfall (2020)

148 kg/person

Avfall till Må återvinningscentral

12 852 ton

Avfall till Bjästa återvinningscentral

1 436 ton

Avfall till Björna återvinningscentral

449 ton

Avfall till Bredbyn återvinningscentral

761 ton

Avfall till Husum återvinningscentral

646 ton

Förpackningar och returpapper

4 543 ton

Avfall till deponi

400 ton

Farligt avfall från hushåll

562 ton

Vår årsredovisning

Här kan du ta del av vår senaste årsredovisning.

Hjälpte informationen på sidan dig?