Fakta i korthet

Korta fakta om Miva. Informationen gäller för år 2021.

Övergripande

Ägare

Rodret som är moderbolag i Örnsköldsviks kommunkoncern

Dotterbolag

Domsjö Vatten AB

Antal anställda

111

VD

Gerth Mattebo

Affärsområden

Avfall och återvinning, Vatten och avlopp

Omsättning

239,4 MSEK

Resultat

0,0 MSEK

Vatten och avlopp

Antal kunder

15 500

Vattenledningar

95 mil

Spillvattenledningar/avlopp

57 mil

Dagvattenledningar

19 mil

Vattenreservoarer

30

Vattenverk

24

Tryckstegringsstationer

41

Avloppsreningsverk

31

Pumpstationer

105

Lätttryckavlopp, LTA

66

Levererat dricksvatten

4 560 000 m³

Renat avloppsvatten

8 704 000 m³

Elförbrukning

8 029 000 kWh

Avfall och återvinning

Antal kunder sophämtning

32 000

Antal kunder slamtömning

7 800

Matavfall

1 842 ton

Restavfall

6 978 ton

Avfall till Må återvinningscentral

11 213 ton

Avfall till Bjästa återvinningscentral

1 389 ton

Avfall till Björna återvinningscentral

570 ton

Avfall till Bredbyn återvinningscentral

845 ton

Avfall till Husum återvinningscentral

710 ton

Förpackningar och returpapper

4 942 ton

Grovavfall till materialåtervinning

1 638 ton

Grovavfall till energiåtervinning

7 293 ton

Avfall till deponi

547 ton

Farligt avfall från hushåll

761 ton

Hjälpte informationen på sidan dig?