Sponsring

Mivas verksamhet bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som rör renhållning, vatten och avlopp fungerar för kommuninvånarna. Samhälls- och miljönytta är viktigt för oss. Med kunskap och engagemang vill vi gärna uppmuntra andra med samma drivkrafter, men tyvärr är våra möjligheter till sponsring mycket begränsade.

Generell riktlinje för sponsring

Sponsring ingår inte som en etablerad del i Mivas kommunikation och marknadsföring, utan sker sporadiskt och undantagsvis. Detta grundar sig i att va-verksamheten regleras strikt via Vattentjänstlagen och att avgiftsuttaget från våra kunder inte får överskrida de kostnader som är nödvändiga för att anordna och driva den allmänna va-anläggningen. Miva får alltså inte ta ut högre avgifter än vad som krävs för att täcka nödvändiga kostnader.

Vår verksamhet får därmed inte drivas så att den ger en väsentlig vinst eller sponsrar någon annan typ av verksamhet. Detsamma gäller den taxefinansierade verksamheten inom avfall och återvinning.

Inom såväl va som avfall och återvinning finns samtidigt ett tydligt informationsuppdrag gentemot kunderna, vilket ur ett sponsringsperspektiv kan innebära lättnader utifrån ovanstående om sponsringen exempelvis kan kopplas till en tydlig informationsinsats.

Kontaktperson för sponsring

Lars Westberg, kommunikationsansvarig
Telefon 0660-330 321
E-post: lars.westberg@miva.se

Hjälpte informationen på sidan dig?