Vår organisation

Mivas organisation är indelad i två affärsområden för Vatten och avlopp respektive Avfall och återvinning. Gemensamma styr- och stödfunktioner bedrivs inom avdelningen Styrning och samordning.

Därtill finns ett kommunikationsteam direkt underställd vd samt en bolagsgemensam utvecklingsgrupp. Den bolagsgemensamma utvecklingsgruppen förser ledningen med beslutsunderlag för portföljstyrning av alla nya och pågående projekt som syftar till att uppnå bolagsmålen.

Klicka på respektive avdelning för att se organisationen i detalj.

Organisationsbild över Miva Styrning och samordning Vatten och avlopp Avfall och återvinning
Hjälpte informationen på sidan dig?