Vår organisation

Mivas organisation är indelad i två affärsområden för Vatten och avlopp respektive Avfall och återvinning. Därutöver finns avdelningen Styrning och samordning med bolagsövergripande funktioner och med uppgift att stödja kärnverksamheten.

Klicka på respektive avdelning för att se organisationen i detalj.

Organisationsbild över Miva Styrning och samordning Vatten och avlopp Avfall och återvinning
Hjälpte informationen på sidan dig?