Denna sida är riktad till företagskunder

Det här kan företag lämna på Må avfallsanläggning

Här redovisas vilket avfall som kan lämnas på Må avfallsanläggning. Om du är osäker på vilken artikel du ska välja vid invägning, kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360.

Viktigt om asbest

Avfall som innehåller asbest måste vara väl inplastat och igentejpat för att undvika dammning. Damm som innehåller asbestfibrer kan vid inandning orsaka allvarliga lungsjukdomar.

Har du större mängder asbestavfall kan du lägga det på en pall som möjliggör avlastning med traktor. Börja då med att först lägga plast på pallen, stapla asbestskivorna ca 50 cm högt. Omslut allt med plast och tejpa alla skarvar så att det blir helt tätt. Se till att ha tillräckligt stor pall så att asbesten inte sticker utanför pallen. Kollit ska vara märkt enligt gällande regelverk. Observera att det inte får tippas av, med risk för att inplastningen går sönder och asbestdamm läcker ut.

Kontakta alltid vår bemannade vågstation när du ska lämna avfall som innehåller asbest.

Verksamhetsavfall vid Må avfallsanläggning

Fordon över 3,5 ton med osorterat/sorterat avfall.

Grovavfall

Typ av avfall

Pris exkl moms

Osorterat avfall¹

2 500 kr/ton

Brännbart avfall (upp till 80 x 20 x20 cm)

2 015 kr/ton

Överstort brännbart (över 80 x 20 x 20 cm)

2 400 kr/ton

Deponirest

2 200 kr/ton

Gips

1 600 kr/ton

Träavfall, rent trä

1 200 kr/ton

Jord, sten, betong, tegel, blandat (upp till 30 cm)

600 kr/ton

Jord, sten, betong, tegel, blandat (över 30 cm)

1 600 kr/ton

Metallskrot

0 kr/ton

Ris och kvistar

600 kr/ton

Ris och löv, blandat

700 kr/ton

Stubbar

2 100 kr/ton

Slam från fettavskiljare

1 500 kr/ton

Oavvattnat slam

1 300 kr/ton

Matfett och matolja

3,20 kr/kg

Farligt avfall
Viktigt!
Tänk på att företag ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall. Läs mer

Typ av avfall

Pris exkl moms

Spillolja (ej PCB)

3 000 kr/ton

Impregnerat trä

2 800 kr/ton

Asbest

1 900 kr/ton

Färgburkar

10 kr/kg

Oljefilter/absol/lösningsmedel

12 kr/kg

Syror

40 kr/kg

Baser/glykol

15 kr/kg

Sprayburkar (färg)

20 kr/kg

Sprayburkar (isocyanater)

35 kr/kg

Avfall med producentansvar

Typ av avfall

Pris exkl moms

Lysrör

0 kr

Ljuskällor (glöd-, lågenergi-, LED- och halogenlampor)

0 kr

Småbatterier

0 kr

Elektronik från företag

0 kr

Kyl och frys

0 kr

¹ Osorterat avfall får inte innehålla farligt avfall (t ex elektronik, kemikalier och impregnerat trä).
² Sluttäckningsmassor måste kontrolleras innan avlämning. Kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360.

Hjälpte informationen på sidan dig?