Denna sida är riktad till företagskunder

När du kommer till Må avfallsanläggning

Vid infarten till Må avfallsanläggning finns en vågstation som ditt fordon ska passera över. När du kommer görs en invägning och när du lämnar anläggningen görs en utvägning. Mellanskillnaden motsvarar det avfall du lämnat och ligger till grund för faktureringen. Nedan beskrivs hur invägningen sker. Glöm inte att informera era entreprenörer om hur besöket hos oss går till.

En lastbil med röttflak står för invägning av avfall

Så här lämnar ni verksamhetsavfall på Må avfallsanläggning

Checka in.

Checka in genom att lägga brickan mot terminal 1 (infart). Brickan är registrerad på det/de fordon som ditt företag äger. Är du ny kund besöker du den bemannade vågstationen för att registrera och hämta din bricka. Vågstationen finns i byggnaden till vänster strax innan du passerar vågen.

Ange artikel.

Ange kundartikel och tryck "Enter".

På skärmen visas t ex "0306 SORTERAT AVFALL".
Bekräfta genom att trycka "Fortsätt".

Ange kundnummer.

Ange kundnummer och tryck "Enter".
I vissa fall finns kundnumret redan registrerat på er bricka.

På skärmen visas t ex "999". Bekräfta genom att trycka "Fortsätt".

Ange märkning.

Ange den märkning som ni önskar på fakturan för att underlätta er fakturahantering och tryck "Enter". Märkningen kan t ex vara ett referensnummer som är kopplat till person, fastighet, verksamhetsområde eller motsvarande.

Bommen öppnas och invägning har gjorts.

Lämna avfall på anvisad plats.

Checka ut.

Checka ut genom att lägga brickan mot terminal 2 (utfart).

Bommen öppnas.

Kvitto skrivs ut och bommen öppnas.

Hjälpte informationen på sidan dig?