Denna sida är riktad till företagskunder

Verksamhetsavfall och företagets ansvar

Avfall som kommer från företag och verksamheter kan i stort delas upp i hushållsavfall och verksamhetsavfall. Alla företag har någon form av verksamhetsavfall.

Närbild på ett par lastbilsdäck

Hushållsavfall från företag sorteras som mat- respektive restavfall och hämtas av Miva på samma sätt som för privatpersoner.

Verksamhetsavfall är övrigt avfall som uppkommer i verksamheter såsom industrier, affärer eller tjänsteföretag. Exempel på verksamhetavfall kan vara produktionsspill, träavfall, osorterat byggavfall, betong, lastpallar, wellpapp, spillolja eller annat farligt avfall. Allt som inte är rest- eller matavfall. För verksamhetsavfall kan företaget själv ombesörja en miljöriktig hantering.

Till Miva kan verksamhetsavfall lämnas på två sätt:

  • våra återvinningscentraler om avfallet är sorterat och lämnas med fordon som har en totalvikt på max 3,5 ton. Fast enhetspris.
  • Må avfallsanläggning om avfallet är osorterat och/eller sorterat och lämnas med med tunga fordon med en totalvikt över 3,5 ton eller traktorer. Kostnad enligt särskild prislista.

Tips om lastpallar

På Må återvinningscentral finns möjlighet att lämna lastpallar och pallkragar till återanvändning. Gäller helpallar med måtten 1200 x 800 och halvpallar med måtten 800 x 600, exempelvis byggpall, SJ-pall, EUR-pall och engångspall.

Ditt ansvar som företagare

Som verksamhetsutövare ska du:

  • Ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall (mat- och restavfall).
  • Hantera avfall på ett sätt att hälsa och miljön inte skadas.
  • Sortera och återvinna avfall så långt det är möjligt.
  • Sträva efter att klättra i avfallstrappan och minska mängden avfall.
  • Känna till vilket, hur mycket och vilken slags farligt avfall som uppkommer i verksamheten.
  • Fylla i och ta med en transportdokument där företagets farliga avfall redovisas.
  • Både farligt avfall och elavfall måste även rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister.
  • Kontrollera att mottagaren av ert verksamhetsavfall har de tillstånd som krävs.

Kontakt

Vågstationen på Må återvinningscentral
Telefon: 0660-330 360
E-post: vagstation@miva.se

Hjälpte informationen på sidan dig?