Biltvätt

När du tvättar din bil bör du göra det i en biltvätt eller gör-det-själv-hall. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag.

Smutsen på våra bilar innehåller bland annat oljerester och tungmetaller, och om dessa spolas rakt ut i naturen är det precis lika illa som om du tvättar bilen på närmaste badstrand eller i din favoritsjö. Det gör med andra ord stor skillnad om alla som tvättar sin bil på gatan istället åker till en biltvätt.

Det är lätt att göra rätt vid tvätt

  1. Tvätta aldrig bilen på gatan. Välj alltid en biltvätt, helst en miljömärkt. Där renas smutsvattnet innan det släpps vidare. Det går lika bra med en automatisk biltvätt som en gör det själv-hall. Använd alltid miljömärkta bilvårdsprodukter. Passa på att tvätta när du tankar eller gör andra ärenden.
  2. Saknas tillgång eller om det är långt till en tvätthall är det minst dåliga att tvätta bilen på gräs. Då stannar en del av föroreningarna i det översta jordlagret medan vattnet filtreras innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet, och markmiljön kan ofta binda eller bryta ned de föroreningar som spolats av från bilen.
Bild på fel sätt att tvätta bil

Miljön får betala priset

I Sverige görs det årligen cirka 30 miljoner biltvättar varav en tredjedel utförs i biltvätt. En genomsnittlig biltvätt kostar 200 kronor, vilket inkluderar kostnaden för att ta hand om och rena det smutsiga vattnet. Den som tvättar i biltvätt betalar därmed vad det kostar att ta hand om det förorenade vattnet. Återstående 20 miljoner biltvättar görs på gata eller uppfart där ingen vare sig betalar eller ser till att vattnet renas. Det innebär att det totala priset för alla dessa "fultvättar" uppskattas till 4 miljarder kronor per år. Pengar som går rakt ut i sjön.

Och inte bara pengar. En massa föroreningar och tvättmedel också. I hela landet blir det uppskattningsvis totalt 1 000 ton olja och 50 ton tungmetaller som riskerar att spridas i naturen. Varje år. Detta enligt Biltvättsrapporten från 2016.

Varför är det bra med tvätthallar?

Teknik med recirkulerande tvättvatten tar bort 80-90 % av föroreningarna på bilen. Vissa anläggningar har reningsverk och annars passerar vattnet åtminstone en oljeavskiljare innan det leds vidare till avloppsreningsverket. Från vanligt garage leds vattnet helt orenat till kommunens avloppsreningsverk där mängden miljöfarliga ämnen stör reningsprocesserna och försämrar slammets kvalitet. Därför ställs det numera krav vid nybyggnationer på att även privata personer som vill tvätta fordon i sina garage ska ha oljeavskiljare och rena sitt utsläpp. 

Rent vatten idag och i framtiden

Bäckar och dammar höjer boendekvaliteten och gör omgivningarna vackrare. Sjöar och andra vattendrag har högt naturvärde med fiske, badstränder och rekreation. Alla vill vi ha rent vatten i våra vattendrag och därför är det viktigt att vi inte tillför giftiga ämnen. Det är nödvändigt inte minst för fisk, fåglar, grodor och övrigt biologiskt liv, men givetvis också för att undvika skadliga hälsoeffekter för barn, hundar och andra som badar i vattnet!

Fem myter om biltvätt

Klicka på rubrikerna nedan och ta del av fem vanliga myter om biltvätt.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Lämna till second hand

#4 Lämna dina gamla och hela saker till second hand eller sälj dem på internet istället för att slänga dem. På alla våra återvinningscentraler finns fina möjligheter att lämna till second hand. Möbler och heminredning lämnar du i Startpunktens tält/containers, och kläder, skor, accessoarer och hemtextil lägger du i Myrornas insamlingsbehållare.

Fler miljötips