Lämna själv-kort på Bjästa återvinningscentral

Information 2021-09-24:
Intesset för att testa Lämna själv-kortet har varit stort och alla testplatser är fyllda. Håll utkik när vi öppnar möjligheten att boka utbildningstillfällen.

Information 2021-09-20:
Det mesta börjar bli klart för lansering och nu söker vi testpiloter som vill testa Lämna själv-kortet. Klicka på länken och anmäl ditt intresse så hör vi av oss!

Anmäl intresse för att vara testpilot av Lämna själv-kort

Information 2021-09-06:
Kabelgrävningen på Bjästa återvinningscentral är nu klar och näst på tur står att uppdatera skyltningen. Förutom att den behöver anpassas utifrån förutsättningarna som gäller med Lämna själv-kortet så passar vi även på att uppdatera skyltarna utifrån det nya nationella skyltkonceptet. Det blir med andra ord mycket nytt på Bjästa återvinningscentral om några veckor.

Information 2021-08-24:
Förberedelserna på Bjästa återvinningscentral fortsätter för att komma igång med Lämna själv-kortet under hösten. Just nu gräver vi kabel och därför bör du som besöker Bjästa återvinningscentral köra extra försiktigt uppe på rampen för att inte skada din bil.

Flera kunder efterfrågar redan nu möjligheten att boka utbildningstillfällen. Bokningsfunktionen beräknas komma ingång i slutet av september.

Information 2021-06-29:
Under vecka 26 påbörjas ombyggnationen av Bjästa återvinningscentral för att anpassa anläggningen till vår nya tjänst Lämna själv-kort. Arbetena pågår utanför återvinningscentralens ordinarie öppettider och ska därför inte påverka dig som kund. Vi ber däremot om överseende om det är lite rörigt på återvinningscentralen under den närmaste tiden.

Information 2021-04-21:
Under året bygger vi om Bjästa återvinningscentral för att du ska kunna besöka oss även när centralen är obemannad. Det blir möjligt med ett "Lämna själv-kort" som du kan få efter en kort utbildning.

I våra kundundersökningar återkommer ofta önskemål om utökade öppettider, inte minst på serviceorterna. Det har vi tagit till oss. För ökad tillgänglighet när du har tid lanserar vi nu Lämna själv-kortet.

Lämna själv-kortet innebär att privatpersoner kan besöka återvinningscentralen när den normalt är stängd och obemannad. Allt som krävs är att genomgå en timmes utbildning på plats på återvinningscentralen. Utbildningen bokas här på vår webbplats från och med september 2021 och genomförs kvällstid.

Införandet kommer att ske successivt och vi börjar med Bjästa återvinningscentral med planerad lansering hösten 2021.

Vanliga frågor

Kan alla skaffa ett Lämna själv-kort?

Ja, alla som är

  • myndiga,
  • folkbokförda i Örnsköldsviks kommun eller
  • äger en fastighet och betalar sophämtningsavgift i Örnsköldsviks kommun.

Hur skaffar jag ett Lämna själv-kort?

Du bokar in dig på ett utbildningstillfälle via en bokningstjänst som kommer att finnas här under hösten 2021. För det krävs att du har e-legitimation. Kontakta kundservice om du inte har e-legitimation.

Efter att ha genomgått utbildningen som tar cirka en timme och som genomförs under dag- och kvällstid är Lämna själv-kortet ditt. Kortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan. I praktiken är det inget ytterligare kort, utan du använder ditt körkort vid inpassering på återvinningscentralen.

Hur många utbildas vid varje tillfälle?

Vi kommer att släppa 15 utbildningsplatser per tillfälle. Om det blir för få anmälda deltagare kommer utbildningstillfället att ställas in, vilket meddelas de som hunnit boka en plats.

Hur fungerar egentligen Lämna själv-kortet?

Lämna själv-kortet är ditt körkort och fungerar som "nyckel" till grinden vid återvinningscentralen. Efter att du har genomgått utbildningen ger vi dig behörighet för tillträde när återvinningscentralen är obemannad.

Bjästa återvinningscentral kommer att vara öppen söndag–torsdag kl 9-20 för kunder med Lämna själv-kort.

Kan man lämna alla typer av avfall med Lämna själv-kortet?

Farligt avfall i form av exempelvis färg, spillolja och kemikalier måste lämnas de dagar återvinningscentralen är bemannad. Detta beror på att den typen av avfall måste tas omhand på ett särskilt sätt.

Även större elavfall såsom exempelvis TV eller dammsugare kommer inte att kunna lämnas.

Kan företagare få Lämna själv-kort

Lämna själv-kort är i dagsläget endast till för privatpersoner. Företag hänvisas till bemannade öppettider.

Fungerar Lämna själv-kortet på alla återvinningsentraler?

Nej, Lämna själv-kortet lanseras nu först på Bjästa återvinningscentral. Därefter kommer det successivt att införas på övriga återvinningscentraler. I vilken takt är dock ännu inte klart.

Hur gör jag om jag blir osäker på hur något ska sorteras?

Parallellt med lanseringen av Lämna själv-kort håller på vi att uppdatera skyltningen på återvinningscentralerna utifrån ett nytt nationellt skyltsystem. När Lämna själv-kortet blir möjligt att använda på Bjästa återvinningscentral kommer skyltningen att vara uppdaterad. Ytterligare vägledning får man också i vår sorteringsguide på miva.se/sortera.

Hur vet ni att man gör rätt och inte missbrukar kortet?

Återvinningscentralen kommer att byggas om något och bland annat kommer kameror att sättas upp som aktiveras när återvinningscentralen är obemannad. Vid inpassage registreras även varje kund med sitt körkort, vilket gör att eventuellt missbruk kan härledas. Erfarenhet från andra kommuner som infört likande kort är mycket positiva.

Missbruk av kortet innebär indragen behörighet där varje enskilt fall bedöms separat.

Är det tillåtet att kameraövervakas?

Ja, vi har tillstånd för att sätta upp kameror på Bjästa återvinningscentral som aktiveras utanför de ordinarie öppettiderna när personal inte längre finns på plats.

Kameraövervakning är nödvändig för att vi ska kunna följa fyllnadsgraden i containrarna samt för att vi ska kunna upptäcka eventuella felsorteringar när återvinningscentralen är stängd. Vill du inte bli kameraövervakad kan du besöka återvinningscentralen under bemannade öppettider.

Hur hanterar ni mina personuppgifter?

Självklart hanterar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt som du kan läsa mer om här.

Varför måste jag gå en utbildning för att få Lämna själv-kort?

Utbildningen genomförs för att visa hur du ska ta dig in och ut från återvinningscentralen. Vi går även igenom vilka säkerhets- och förhållningsregler som gäller för att få ett Lämna själv-kort. Detta är också ett utmärkt tillfälle för oss att informera om hur och varför ett avfall ska sorteras och hur vi gemensamt kan klättra i avfallstrappan.

För oss blir utbildningstillfället ett sätt att säkerställa att du som besökare tagit del av viktig information och som gör ditt första besök på återvinningscentralen så mycket enklare. Det är ockås ett utmärkt tillfälle att ställa frågor!

Frågor

Kontakta utredare Anna Näsholm Gidlund via telefon 0660-330 362 eller e-post anna.nasholm.gidlund@miva.se

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Lägsta dosering på tvätt- och diskmedel

#3 I vår kommun är vattnet mjukt. Därför kan du använda den lägsta doseringen då tvätt- och diskmedel löddrar lätt.

Fler miljötips