Frågor och svar om bevattningsförbud

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna kring det bevattningsförbud. Klicka på frågan för att se svaret.

Vad innebär bevattningsförbudet?

Ett bevattningsförbud innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Bevattning får ske med vattenkanna.
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
  • högtryckstvätt för att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera.
  • biltvätt med vattenslang.

Dricksvattnet får med andra ord användas för normal vattenförbrukning till personlig hygien, mat och dryck.

Varför ska jag spara på vattnet?

Den vanligaste orsaken är långa perioder av varmt och torrt väder. Sådant väder gör att förbrukningen ökar dramatiskt och att våra vattenverk riskerar att nå sin maxkapacitet. Om vi inte sparar på vattnet kan det innebära att vattenverken inte hinner producera vatten till alla områden.

I vår kommun är brist på råvatten relativt ovanligt, vilket innebär att det vid långvarigt varmt och torrt väder ändå är relativt stabilt läge i våra dricksvattensjöar och grundvattenmagasin.

Jag har sett att företag och föreningar vattnar trots förbudet. Då kan väl jag också göra det?

Många företag och föreningar tar vatten till bevattning från egen brunn. Prata gärna med företaget eller föreningen om du har möjlighet. Vid ett bevattningsförbud får det kommunala dricksvattnet endast användas till mat, dryck och hygien, och vi behöver alla hjälpas åt att spara vatten.

Jag har redan fyllt min pool, måste jag tömma den nu?

Nej, du behöver inte tömma din pool, spa eller bassäng vid ett bevattningsförbud. Har du redan fyllt den så kan ni fortsätta bada i den och ta hand om dess vatten. Men du får inte fylla i mer vatten eller tömma den och fylla i nytt vatten.

Får inte mina barn bada i en uppblåsbar pool?

Nej, tyvärr inte om poolen måste fyllas med kommunalt dricksvatten. Vid ett bevattningsförbud hänvisar vi till kommunens allmänna badplatser och badhus istället. Eller fyll din pool med annat än kommunalt dricksvatten.

Får jag köpa vatten från en annan kommun för att fylla min pool?

Du kan köpa vatten från en annan kommun, men vid ett bevattningsförbud är risken stor att många andra delar av landet också problem med vattenförsörjningen. Du kan själv kontakta en annan kommun och undersöka möjligheterna. Ett tips kan också vara att beställa t ex sjövatten från ett åkeri.

Jag har egen brunn. Omfattas jag av bevattningsförbudet?

Om du har vatten från egen brunn så omfattas du inte av ett bevattningsförbud som enbart gäller kommunalt vatten. Men vid långvarigt varmt och torrt väder är vår starka rekommendation att även du med egen brunn är rädd om och hushållar med ditt vatten.

Spelar det verkligen någon roll om jag sparar några liter vatten när jag borstar tänderna?

Ja, det betyder mycket. Varenda droppe spelar roll! Om vi alla hjälps åt och stänger av kranen medan vi borstar tänderna så blir det några procent av den totala förbrukningen. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar tänderna sparas sammanlagt cirka 36 liter vatten. Det gör skillnad!

Fler exempel:

  • En vattenspridare som står på i 20 min gör av med ungefär 150 liter vatten.
  • För varje minut en kran står och rinner försvinner 6 liter vatten.Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på tre minuter motsvarar 36 liter.
  • En maskintvätt förbrukar cirka 50 liter vatten.
  • Om en familj på fyra personer stänger av kranen med de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

Hur länge ska jag spara på vattnet?

Det är alltid bra att tänka på en klok vattenförbrukning och inte använda mer än nödvändigt. Vid långvarigt varmt och torrt väder är det extra viktigt. Låt dina goda vattensmarta vanor fortsätta även efter sommaren. Alla tjänar på att vi sparar på vårt vatten.

Behöver jag bunkra upp eget vatten?

Nej. Vi på Miva är väl förberedda inför en eventuell vattenbrist. Vi har utarbetade nödvattenplaner som aktiveras vid en eventuell vattenbrist.

Vad händer om jag bryter mot bevattningsförbudet?

Om du som kund bryter mot ett bevattningsförbud kan Miva stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV, Lagen om Allmänna Vattentjänster. Miva övervakar dricksvattenförbrukningen kontinuerligt och kommer att besöka områden där förbrukningen avviker från normal konsumtion.

Min granne struntar i bevattningsförbudet. Hur ska jag gå till väga?

Din granne känner kanske inte till bevattningsförbudet, så prata med din granne om du har möjlighet. Vid ett bevattningsförbud behöver vi alla hjälpas åt att spara vatten. Det kan också vara så att din granne tar bevattningsvatten från ett intilliggande vattendrag eller egen brunn.

Jag har en egen brunn som håller på att sina. Vad ska jag göra?

Du som har egen brunn kan påverkas av att grundvattennivåerna är lägre än normalt i vissa områden. Du ansvarar själv för att säkra din vattenförsörjning om din brunn sinar. Håll därför ett extra öga på vattennivåerna i brunnen och se över hur du kan anpassa din vattenförbrukning, se kommunens hemsida.

Hjälpte informationen på sidan dig?