Tillsammans minskar vi avfallet!

Den grafiska figuren Mivo med gult hår och gröna kläder trycker ihop ett kombinerat grön-brunt sopkärl samtidigt som en siffra tickar ner från 146 till 122 kilo

I dag slänger vi i genomsnitt 139 kilo per person. Till 2025 ska den siffran sjunka till 122 kilo.

Här får du tips och inspiration om hur vi ska lyckas.

Varje insats spelar roll. Din med!

Tips - så minskar du ditt matavfall
Logtype för kampanjen RättSort

Är du av Rätta Sorten? Gör vårt korta test!

Lär dig mer om hur du minskar ditt avfall

Om RättSort-kampanjen

Till 2025 har vi och hela Sverige som målsättning att minska mat- och restavfallet i sopkärlen med 25 procent. Målet är en tuff, men fullt möjlig utmaning om vi blir bättre på att äta upp maten och återvinna fler förpackningar.

Med kampanjen RättSort utmanar – och förhoppningsvis inspirerar – vi dig att sortera rätt och minska ditt avfall. Tillsammans är vi övertygade om att vi till och med kan överträffa målet och vara ett föredöme för andra. Vi vet nämligen att i Örnsköldsvik finns invånare av rätta sorten.

Sorteringsguide

Blir du osäker på hur du ska sopsortera värmeljus, pizzakartonger, böcker, porslin eller smörpaket? Här hjälper vi dig att göra rätt!