Återvinning av plast

Nu planerar vi inköp och återvinning!

Olika neutrala plastförpackningar som är staplade på varandra

Plast är ett unikt och användbart material. Problemet är att det inte bryts ner i naturen och att majoriteten av plasten tillverkas av råolja som är en ändlig resurs. Därför är det viktigt att vi hanterar det på ett klokt sätt då mycket av plasten går att återvinna När du har använt det klart kan det göra nytta någon annanstans, om du sorterar det rätt.

Varför ska man återvinna plast?

Du kanske tycker det lätt blir kladdigt och är rädd för att det ska börja lukta illa i återvinningskärlet. Hur är det nu då – ska man skölja ur förpackningarna eller inte? En tumregel kan vara att om förpackningen är tillräckligt ren för att förvaras hemma ett litet tag är den tillräckligt ren för att återvinnas. Idag är det också enklare att återvinna plast då både mjuk- och hårdplast läggs i samma behållare på en återvinningsstation.

Om förpackningen innehåller rester av lim, målarfärg, lösningsmedel eller liknande ska den lämnas som farligt avfall. Plastleksaker, VHS-band och plastfickor räknas inte som plastförpackningar utan är restavfall som ska läggas i det gröna sopkärlet.

Men kom ihåg att det bästa är att minimera användandet av plastförpackningar över huvud taget, därefter att sortera de förpackningar vi använder på rätt sätt.

Visste du att...

  • Ett kilo materialåtervunnen plast minskar koldioxidutsläppen med två kilo och vi spar en liter olja. Eftersom plasten i en förpackning går att återvinna igen minskar vi användningen av råolja som är en ändlig resurs. Återvinning av plast är alltså en riktigt god gärning på flera sätt.
  • Plastfiber kan återvinnas upp till sju gånger. Återvunnen plast används bland annat till plastmöbler, blomkrukor, förpackningar med mera.

Hitta rätt plats för plast!

Känner du dig fortfarande osäker på hur du ska sortera det du just nu håller i handen? Sök i vår sorteringsguide för mer detaljerad hjälp.

Lär dig mer om andra områden

Om RättSort-kampanjen

Till 2025 har vi och hela Sverige som målsättning att minska mat- och restavfallet i sopkärlen med 25 procent.

Med kampanjen RättSort hakar vi i Örnsköldsvik på den utmaningen. Den här webben är en del av ett större arbete för att inspirera och engagera till handling i vår kommun. Vi kommer att fylla på med innehåll och riktade aktiviteter allt eftersom. Följ oss också gärna på Facebook Länk till annan webbplats.!

Hjälpte informationen på sidan dig?