Denna sida är riktad till företagskunder

Våra avfallsbehållare

Evenemangskärl

Vi erbjuder både kärl och behållare för mat- respektive restavfall. För matavfall används 140 literskärl. För restavfall finns kärl i två storlekar – 190 liter och 370 liter.

Allt avfall måste och vara väl paketerat och förslutet i en påse. Löst avfall är inte tillåtet. Till 140 literskärl används papperspåsar som ingår i priset. Till 190 och 370 literkärl används platpåsar/plastsäckar som kan betällas separat.

Sopkärlen får inte fyllas mer än att locket lätt kan stängas. Vägledande maxvikt är 70 kilo för 140, 190 och 370 literskärl.

Har ni behov av fler än 15 kärl rekommenderar vi bottentömmande behållare.

I priset ingår leverans, tömning och hämtning av kärlen/behållarna. Kostnad för vikt tillkommer samt eventuella extratömningar under evenemanget.

Vill du tömma kärlen flera gånger under evenemanget beställer du extratömning mot avgift.

Extra säck

Om det uppstått mer avfall än det som ryms i kärlen har ni även möjlighet att ställa ut extra säckar mot särskild avgift.

Tänk på att extra säck får väga max 15 kg, inte vara större än 125 liter och inte innehålla skärande eller stickande föremål.

Pris evenemangskärl


Matavfall

140 liter

Avfallspåsar
(9 l) ingår

Restavfall

190 liter

Restavfall 370 liter

Leverans av kärl, hämtning, tömning och renköring av kärl (vardagar kl 7–16).
Hyra 5 dagar.

250,00 kr

250,00 kr

350,00 kr

Viktavgift

1,10 kr/kg

1,10 kr/kg

1,10 kr/kg

Större papperssäck till matavfall

0,00 kr

Plastsäckar till restavfall

0,00 kr

0,00 kr

Extra säck (max 15 kg), per säck

250,00 kr

250,00 kr

Felsorteringsavgift

3,96 kr/kg

3,96 kr/kg

3,96 kr/kg

Alla priser exklusive moms.

Bottentömmande behållare

Beställer du bottentömmande behållare för mat- och/eller restavfall betalar du för leverans, tömning och hämtning när evenemanget är över. Behöver behållaren tömmas fler gånger under ditt evenemang betalar du för varje tömning. Viktavgift tillkommer alltid. Om du har behållare i mer än 5 dagar så får du betala extra för den överskjutande tiden.

Har du egen container, behållare eller hyr en behållare av någon annan, så behöver du säkerställa med oss att vi kan tömma den.

Viktigt att tänka på vid användning av bottentömmande behållare

  • Uppställningsplatsen bör vara minst 15 meter lång.
  • Lyft ska inte ske över vägar och/eller cykelbanor.
  • Det ska vara en fri höjd om 10 meter.
  • Angöringsplatsen ska inte ligga så att parkerade bilar förekommer mellan hämtningsfordonet och behållarna.
  • Backning får av säkerhet- och arbetsmiljöskäl inte förekomma annat än i undantagsfall och då endast korta sträckor.

Kompletterande hyrkärl

Som ett komplement till bottentömmande behållare eller egen container kan ni hyra sopkärl att använda inom evenemangsområdet. I priset för hyrkärl ingår inte tömning, utan ni måste själva se till att kärlen töms på rätt sätt i bottentömmande behållare eller egen container. Hyrkärlen måste vara tomma när vi hämtar dem efter evenemanget.

Pris bottentömmande behållare


Matavfall

bottentömmande behållare X kbm

Avfallspåsar
(9 l) ingår

Restavfall

bottentömmande behållare X kbm

Leverans av behållare, hämtning, tömning och rengöring av behållare (vardagar kl 7–16).
Hyra 5 dagar.

3 000,00 kr

3 000,00 kr

Viktavgift

0,00 kr/kg

1,10 kr/kg

Kompletterande hyrkärl

140 literskärl:
200,00 kr

190 literskärl: 200,00 kr
370 literskärl: 300,00 kr

Felsorteringsavgift

3,96 kr/kg

3,96 kr/kg

Alla priser exklusive moms.

Hjälpte informationen på sidan dig?