Regler för Lämna själv-kort

Endast privatpersoner

Lämna själv-kortet får inte användas av företag för att lämna avfall som uppkommit i verksamheten. Företag hänvisas till bemannade öppettider. Missbruk kan innebära att Lämna själv-kortet återtas.

Sortera ditt avfall

Sortera sådant som består av olika material utifrån det material som dominerar. Titta på uppsatta skyltar som vägleder dig och visar exempel på var olika typer av avfall ska läggas. Är du osäker kan du ta hjälp av vår sorteringsguide.

Inget farligt avfall

Av säkerhetsskäl måste farligt avfall (färg och kemikalier) och större elavfall lämnas när återvinningscentralen är bemannad. Exempel på större elavfall är tv, mikrovågsugn och dammsugare.

Kund som lämnar farligt avfall eller elavfall som inte ryms i elektronikskåpet förlorar möjligheten att använda Lämna själv-kort.

Full container

Har vi inte hunnit tömma en container måste du lämna ditt avfall vid ett senare tillfälle. Avfall får inte lämnas på annat än avsedd plats.

Städa efter dig

Sopkvast och spade finns att låna vid byggnaden.

Ta inget med dig

Det är inte tillåtet att ta material som någon annan lämnat på återvinningscentralen.

Håll uppsikt

Håll uppsikt över barn som följer med till återvinningscentralen. Du ansvarar även för att ingen annan kommer in på återvinningscentralen vid din in- eller utpassage.

Respektera regler

Kortet är en möjlighet och inte en rättighet varför det är viktigt att följa de regler som gäller. Missbruk av reglerna kan innebära att Lämna själv-kortet återtas. Det omfattar även våra generella regler som framgår när du kör in på återvinningscentralen och som du kan läsa vidare om längre ner.

Problem

Vid akuta problem under ditt besök inne på återvinningscentralen, ring 0660-330 330.

Observera att vi inte har möjlighet att släppa in kunder vid problem med infartsgrinden, utan åker endast ut akut om någon inte kommer ut från återvinningscentralen.

Hjälpte informationen på sidan dig?