Efter en driftstörning

Efter en driftstörning i form av exempelvis en åtgärdad vattenläcka kan vattnet vara grumligt eller missfärgat. Det är helt naturligt och så här löser du det.

Om vattnet är grumligt eller missfärgat

Spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem med missfärgat vatten ändå kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror på järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som i sin tur kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, som exempelvis läckor.

Om vattnet smakar konstigt

Om dricksvattnet luktar eller smakar konstigt ska du kontakta oss på Miva eller Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning för att få reda på orsaken. Om fel på dricksvattnet upptäcks som kan medföra hälsorisker meddelas du som kund om vad som hänt och vad du bör göra via exempelvis lokalradion.

Underliggande sidor

Hjälpte informationen på sidan dig?