Källaröversvämning

Ibland kan dagvatten i form av regn- och smältvatten. Diken svämmar över och gatubrunnar blir igensatta. Har man otur kan man som fastighetsägare råka ut för källaröversvämning.

En hängränna på ett tak där regnet öser ner och svämmar över rännan.

Vart ska man vända sig?

Mycket förenklat kan man säga att det är Mivas ansvar att leda bort avloppsvatten när det väl hamnat i ledningarna. Däremot är det kommunens driftenhet som ansvarar för att diken, trummor och brunnar är i funktion för att t ex smältvatten ska hamna i ledningarna.

Problem med vatten som tränger in i källare

Har du problem som är kopplade till vatten- eller avloppsledningarna när exempelvis avloppsvatten tränger upp ur en golvbrunn i källaren, kontaktar du Miva via felanmälan 0660-330 330.

Om du drabbats av källaröversvämning ska du även tänka på att kontakta ditt försäkringsbolag, som i sin tur kommer att vidta åtgärder.

Problem med vatten som svämmar över från vägar och diken

Har du däremot problem med ytvatten i form av regn eller smältvatten som svämmar över från vägar och diken eller att rännstensbrunnar inte tar undan, kontaktar du kommunens Trafik- och parkavdelning. Detta görs enklast genom att beskriva och registrera felet i appen ”Ett bättte Örnsköldsvik”. Om man inte har tillgång till app eller dator går det även bra att ringa kommunens Kontaktcenter 0660-880 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?