Skolmaterial

Hur fungerar egentligen vatten och avlopp, och varför är det så viktigt att vi minskar vårt avfall? Många av svaren finns samlade på Mivas webbplats, men här har vi samlat information som lämpar sig extra bra att använda i förskola och skola.

En pojke håller upp en kapsyl i handen, många barn i bakgrunden tittar nyfiket på

Här lägger vi upp bra material som tagits fram av våra branschorganisationer eller av kollegor i branschen. Här finns lektionsupplägg och lärarhandledningar, men även spel, film och material som riktar sig direkt till eleverna Förutom information finns även uppslag till tävlingar och utmaningar. För att underlätta har vi angivit vilken åldersgrupp materialet i huvudsak är anpassat för.

Avfall och återvinning

Kunskapsrummet
(förskola, åk 1-9, gymnasiet)

I El-Kretsens Kunskapsrum finns fakta och statistik om insamlingen av elavfall och batterier. Men här finns också artiklar som har koppling till hållbarhet och utveckling. Där finns och tips och infallsvinklar för skolan.

lärmig - en webbplats om avfall och hållbarhet
(förskola, åk 1-9, gymnasiet, SFI)

Mitt Sverige Vatten och Avfall har tagit fram en ny webbplats där de berättar om avfall och hållbarhet. Här finns förutom information om vatten, avlopp, avfall och hållbarhet också en avdelning för lärare. Där finns det skolmaterial och tips för att prata hållbarhet med elever.

Skräpplockardagarna
(förskola, åk 1-9)

Varje vår uppmanar Håll Sverige Rent till skräpplockning med sin kampanj som åter fått namnet Skräpplockardagarna. På deras sajt finns massor av tips och motivation som roliga filmer och diplom som kan förgylla skräpplockningen ytterligare. Där kan du även anmäla klassen eller hela skolan! Chans att vinna penningvinster. Pedagogiskt material finns.

Kartongmatchen
(förskola, åk 1-6)

Var med och ta upp matchen för en ökad återvinning av dryckeskartonger. Kartongmatchen är en tävling som består av fyra moment, en introuppgift och tre ”matcher”. Inspirationsmaterial finns och de som slutför alla moment är med i utlottningen av fina priser från Tetra Pak och Världsnaturfonden WWF.

Batteriskolan
(förskola, åk 1-6)

Varför är det så viktigt att lämna batterier till återvinning? Varför är vissa batterier giftiga? Batteriskolan.se som drivs av Håll Sverige Rent inspirerar elever till ett lustfyllt lärande om batterier, återvinning och miljöfrågor.

Pantresan
(förskola, åk 1-6)

Lär klassen om miljö och återvinning med hjälp av Pantamera och deras tävling Pantresan. Samtidigt chans att vinna 10 000 kr till klassen. Lärarhandledning finns och lektionstrådarna utgår från läroplanen för åk F-6 (LGR11).

Matavfall
(förskola, åk 1-6)

I Örnsköldsviks kommun kan alla sortera sitt matavfall separat. Vi gör det för att matavfallet ska kunna ta ett kliv upp i den så kallade avfallstrappan. Istället för att elda upp och få energi av matavfallet kan vi nu återvinna matavfallet och föra tillbaka näringen till kretsloppet. Se även materialet om avfallstrappan ovan.

Återvinning med sopsamlarmonster
(förskola, åk 1-3)

Sopsamlarmonsterna har tagits fram av Hässleholm Miljö som en del av en satsning mot förskolor och skolor. Tanken är att monstren ska vara något som barn kan relatera till och göra källsortering roligt. Totalt finns 16 olika monster för lika många olika avfallsfraktioner. Bokstavsträning, tipspromenad, pyssel och mycket annat finns på sajten tillsammans med lärarhandledning.

Lekfull återvinning i Materialvärlden
(förskola)

Materialvärlden är ett pedagogiskt material för förskolor och barnfamiljer framtaget av Förpackningsinsamlingen, FTI. Genom att göra uppdrag hemma eller på förskolan får barnen lära sig om återvinning på ett lekfullt sätt. På webbplatsen kan förskolor ladda ner särskilda uppdrag att göra tillsammans på förskolan. Det finns också möjlighet att beställa ett startkit för att komma igång. Kitet innehåller återvinningskärl att ställa på förskolan, informationsfolder om materialet, klisterdekaler samt medaljer och diplom. Lärarhandledning finns.

Miljömålskalender
(åk 1-6)

I Håll Sverige Rents miljömålskalender döljer sig uppdrag och aktiviteter där eleverna får vara med i arbetet med Sveriges miljömål. Kalendern fungerar året om. Öppna en lucka varje dag eller en gång i veckan. Lärarhandledning finns.

Ohållbar konsumtion och avfallsminimering
(åk 4-6)

Ohållbar konsumtion och ökande avfallsmängder behöver uppmärksammas även i skolan. Därför har Nordiska Ministerrådet tagit fram en lärarhandledning och ett elevhäfte om att förebygga avfall med många tips om hur vi kan se till att avfall från kläder, mat och elektronik inte uppkommer.

Papprets kretslopp
(åk 4-6)

Papperskretsen har tagit fram ett undervisningsmateial för att göra barnen medvetna om hur pappersprodukter produceras, används, återvinns och blir till nya produkt. Materialet fokuserar på produkters hela livscykel och består av olika enheter och kreativa övningar som är tänkta att vara till hjälp i undervisningen, bland annat film, experiment och quiz.

Släng inte maten
(åk 4-9)

Konsumentföreningen Stockholm har tagit fram ett skolmaterial på temat matsvinn som utgår från elevernas egna tankar, kunskaper och attityder. Materialet består av tre lektioner och varje lektion är uppbyggd kring en utmaning och ett ställningstagande för eleven. Här finns lärarhandledning, elevmaterial, filmer, länkar och mycket mer.

Avfallstrappan
(åk 4-9)

EU har beslutat om en så kallad avfallstrappa som anger i vilken ordning vårt avfall ska tas omhand. Avfallstrappan styr Mivas verksamhet och den ska även styra sättet vi var och en minskar och sorterar dina sopor. Miva har tagit fram en egen grafisk variant av trappan som tillsammans med konkreta exempel kan vara ett bra stöd i undervisningen om hur vi kan förebygga avfall och minska vår miljöpåverkan.

Sopskolan
(åk 7-9)

Sopskolan är en skolsajt från branschorganisationen Avfall Sverige. Lär mer om hantering av farligt avfall, för miljöns skull. Fakta, frågesport med mera. Även lärarmaterial finns.

Vatten och avlopp

lärmig - en webbplats om vatten och avlopp
(förskola, åk 1-9, gymnasiet, SFI)

Mitt Sverige Vatten och Avfall har tagit fram en ny webbplats där de berättar om vatten och avlopp. Här finns förutom information om vatten, avlopp, avfall och hållbarhet också en avdelning för lärare. Där finns det skolmaterial och tips för att prata hållbarhet med elever.

Så fungerar ett avloppsreningsverk
(förskola, åk 1-3)

Lektionsupplägg med bildspel, experiment och film om hur avloppsvatten renas på avloppsreningsverket och vad vi kan göra för att bättre ta hand om vårt vatten. Producerad i samarbete med klass 5 vid Gottne Byskola oktober 2020.

Drick kranvatten
(åk 6-9)

Drick kranvatten är en utbildningssajt framtagen av skånska Sydvatten. Här hittar du fakta om vatten och målanpassade lektioner färdiga att använda. Lektionerna är lämpliga för tematiskt och ämnesövergripande arbete.

Vattenskolan
(åk 4-6)

Vattenskolan är en skolsajt från branschorganisationen Svenskt Vatten. Följ med grodan Svea på hennes vattenresa genom vattenverket, avloppsreningsverket och i hemmet. Även lärarmaterial finns.

Så produceras och renas vatten
(åk 4-6)

Ta del av Mivas illustrerade material om hur vatten produceras, distribueras och renas för att kunna återgå till naturens kretslopp.

Kontakt

Jennie Högström, kommunikatör
Telefon 0660-330 315
E-post: jennie.hogstrom@miva.se

Underliggande sidor

Hjälpte informationen på sidan dig?