Denna sida är riktad till företagskunder

Artikeln publicerades 11 december 2023

Flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar måste anlita auktoriserad entreprenör för insamling av förpackningar

Från den 1 januari 2024 övergår ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll till Sveriges kommuner. Då är det bara kommunen, i vårt fall Miva, som får samla in förpackningsmaterial från hushållen. Det påverkar både de som redan idag har fastighetsnära insamling av förpackningar och de som ännu inte har det.

När kommunen blir ansvarig för insamlingen av förpackningar får fastighets­ägare, bostadsrättsföreningar eller samfälligheter inte anlita någon annan ent­reprenör än de som Miva har auktoriserat. Valbara entreprenörer finns till­gängliga via länken nedan. En entre­prenör väljs genom att ta kontakt med någon av de listade.

Ni som har fastighetsnära insamling av förpackningar

Flerbostadshus med fastighetsnära insamling av förpackningar kan via Miva få ekonomisk ersättning. Det innebär att fastig­hetsägare inte längre behöver stå hela kostnaden när en godkänd entreprenör anlitas för insamlingen.

För att det ska fungera måste du som är ansvarig för avfallshanteringen i en hyresfastighet eller bostads­rättsförening informera Miva om er fastighetsnära insamling av förpackningar.

Alltså – er entreprenör måste vara auktoriserad för att kunna anlitas även fort­sättningsvis och ni måste informera oss om detta för att vi ska kunna betala ut ersättning genom avdrag på er faktura från oss. Meddela oss via vår självservicetjänst och gör det senast den 31 januari för att kunna få ersättning från 1 januari 2024.

Ni som ännu inte har fastighetsnära insamling av förpackningar

Flerbostadshus och bostadsrättsföreningar som idag inte erbjuder möjlighet till sortering av förpackningsavfall behöver införa det. Senast till 2027, men vårt råd är att komma igång redan nu.

Det finns bara fördelar med att ordna med fastighetsnära insamling redan nu. Mängden restavfall minskar, vilket gör att ni får billigare sophämtning. Dess­utom är ni med och bidrar i kampanjen RättSort med målsättningen att minska mat- och restavfallet med 25 % till år 2025.

Ta del av valbara entreprenörer som finns till­gängliga via länken nedan. Välj entre­prenör genom att ta kontakt med någon av de listade. Tänk också på att med­dela oss vilken entreprenör ni valt via vår självservicetjänst så att vi kan säkerställa att ni får av­drag på er faktura från oss.

Hjälpte informationen på sidan dig?