Artikeln publicerades 3 september 2019

Vilka krav ställer ni på platsen där vattenmätaren sitter?

För att mätarplatsen ska vara godkänd behöver du kontrollera följande:

  • Vattenmätaren ska vara monterad i en konsol som håller fast rör och ventiler i väggen. Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och ha en skjutbar kopplingshylsa.
  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren. Ventilerna måste gå att stänga helt.
  • Det ska vara lätt för personal att komma åt vattenmätaren och ventilerna med verktyg. Vattenmätaren får inte byggas in eller blockeras av tung utrustning eller inredning.
  • Rör och kopplingar får inte vara angripna av rost.

För om- och nybyggnationer kräver vi även att vissa mått uppfylls på mätarplatsen. Vid befintlig byggnad ska måtten uppfyllas så långt det är möjligt.

Hjälpte informationen på sidan dig?