Företag

Denna sida är riktad till företagskunder

Det mesta gäller även dig som företagare

Det mest kring kommunalt vatten, avlopp och avfallshantering gäller dig som företagare i samma utsträckning som våra privata kunder. Men det finns några undantag. Härifrån lotsar vi dig vidare till sådant som särskilt riktar sig särskilt till företag och verksamheter.

Saknar du något är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.