Det här kan du inte lämna på Husum återvinningscentral

Allt avfall kan inte lämnas på Husum återvinningscentral. Här har vi listat det som ska tas om hand på annat sätt.

Asbest

Hänvisas till Må återvinningscentral.

Asfalt

Hänvisas till Må återvinningscentral.

Bilar och bildelar

Hänvisas till BilRetur, 08-21 63 70.

Brandsläckare

Hänvisas till Må återvinningscentral eller lämnas till återförsäljare.

Båtar (skrotning av fritidsbåtar)

Hänvisas till Båtskroten, 0734-30 40 88.

Däck

Hänvisas till återförsäljare och Svensk Däckåtervinning, 08-50 60 10 55.

Farligt avfall, mer än 25 liter/kg

Hänvisas till Må återvinningscentral.

Fyrverkerier och smällare

Hänvisas till Polisen, 114 14.

Gasoltuber och kolsyrepatroner

Hänvisas till återförsäljare.

Lantbruksplast

Hänvisas till Svensk Ensilageplast Retur AB, 0771-11 11 22.

Läkemedel

Hänvisas till närmaste apotek.

Matavfall

Släng i ditt bruna sopkärl för matavfall eller i ditt gröna sopkärl om du ännu inte sorterar matavfall separat.

Okända kemikalier

Hänvisas till Må återvinningscentral.

Restavfall (hushållsavfall)

Släng i ditt gröna sopkärl för hushållsavfall.

Sprutor och kanyler

Hänvisas till närmaste apotek.

Sprängämnen

Hänvisas till Polisen, 114 14.

Tidningar

Hänvisas till obemannad återvinningsstation som inte är på en återvinningscentral.

Vapen och ammunition

Hänvisas till Polisen, 114 14.

Hjälpte informationen på sidan dig?